skriva text

Hur skriver man en krönika?

Pluggtips.se, 31 mars 2022

Krönikor publiceras vanligtvis i tidningar och olika tidskrifter, men det är också en vanligt att krönikor är ett moment i skolan för att testa dina kunskaper att skriva olika typer av texter.

I denna artikeln går vi igenom vad en krönika är, vad en krönika ska innehålla och några olika tips som du bör tänka på när du skriver din krönika.

Vad är en krönika?

En krönika är en kortare text som har en personlig utgångspunkt. Detta betyder att din krönika ska vara subjektiv och att du får vinkla den hur du vill. Du som krönikör ska framföra dina egna tankar och idéer i din krönika.

Det är vanligt att krönikor publiceras i flera stora tidningar och tidskrifter inom många olika ämnen såsom sport, nöje och vetenskap. Krönikor kan även ses som en blandning mellan den personliga och den argumenterande genren, men syftet är att roa läsaren samtidigt som man framför sin ståndpunkt.

En krönika brukar normalt sätt vara omkring 500 ord lång. Det motsvarar ungefär en hel sida i text, och om du räknar antalet tecken brukar det ligga på omkring 3000 stycken.

Hur väljer man ett bra ämne för din krönika?

Innan man börjar skriva på en krönika behöver man välja ett ämne, och det är något som många kan ha svårt för. Jag har därför skrivit en lista på ämne för din krönika om du vill ha några tips på tänkbara ämnen.

När du väljer ämne ska du försöka välja något som du har personliga erfarenheter inom, eller något som du brinner starkt för. Om du väljer en sådant ämne kommer det bli mycket enklare att skriva din krönika och det brukar samtidigt höja kvalitén på texten.

Vad ska en krönika innehålla?

Krönikor kan skrivas ganska fritt och det finns inte så många regler om hur en krönika ska skrivas. Vissa delar bör dock alla krönikor innehålla, och de olika delarna gås igenom nedan.

1. Rubrik

En krönika ska ha en rubrik med syftet att locka läsaren till att läsa din krönika och samtidigt sammanfatta om vad din text handlar om. Ibland kan det vara bäst att vänta med att komma på en rubrik om du inte har en fullständig bild ännu vad din krönika kommer handla om.

2. Inledning

I inledning ska du introducera ditt ämne som du valt att skriva om. Inledning kan skrivas på flera olika sätt, men det vanligt är att man berättar om en händelse som fick dig att tänka till eller fundera över något.

En inledning kan bara bestå av ett citat, en dikt, eller bara något beskrivande om ämnet. Målet med din inledning är att introducera läsaren så att han/hon vet vad resten av texten kommer att handla om.

3. Argumenterande del

Det som kallar för den argumenterande delen är själva brödtexten i din krönika. I början av delen ska du presentera varför du valt att skriva om ditt ämne. Detta kan vara en händelse som fick dig att tänka till och reagera. Använd gärna känsloord såsom upprörd eller glad när du förklarar.

När du presenterat vad som fick dig att skriva din krönika, är nästa steg att presentera dina åsikter. Framför tankar och argument för din sak, samt var tydlig och övertygad i dina argument. Argumenten som du presenterar kan vara både faktaargument och känsloargument.

4. Avslutning

I avslutning ska du framföra din åsikt en sista gång och gärna knyta an till det som du skrev i din inledning om det går. Om du har ett budskap med din krönika är det vanligt att man upprepar det i slutet, och om du har en uppmaning till läsaren så ska den presenteras.

skriva text

Vad ska man tänka på när man skriver en krönika?

Det finns saker som man ska tänka på när man skriver en krönika. Språket för en krönika ska vara lättläst, och man får gärna använda sig av metaforer. En krönika ska även gärna innehålla personliga åsikter och erfarenheter.

Hur ska språket vara i en krönika?

En krönika ska vara lättläst och enkel att förstå för läsaren. Målet är att skapa en tydlig bild i läsarens huvud. Det gör du effektivast genom att använda ett bildspråk såsom liknelser, metaforer och symboler när du skriver.

När du skriver kan du även referera till andra populära verk som du tror att läsaren känner till. Det kan vara populära filmer, böcker, tv-serier eller något annat som är aktuellt i samhället just nu.

Innan du börjar skriva din krönika tycker jag att du ska fundera på vad som är ditt mål med din krönika. Vill du väcka en känslor? Väcka en debatt eller ifrågasätta? Eller vill du underhålla läsaren? Baserat på vad som är ditt mål, så ska du anpassa hur du skriver din krönika.

Vad innebär det att en krönika ska vara personlig?

När du skriver din krönika ska du vara personlig, och gärna använda dig av personliga erfarenheter. Detta betyder inte att du ska dela med dig av privata saker, men du får gärna bjuda på dig lite om det passar in i texten.

Att din krönika är personlig innebär att du skriver i jag-form, och framför dina egna åsikter. Du kan också använda dig utav ett talspråk eftersom det gör texten mer levande. När du framför dina åsikter ska du däremot framföra dem som en självklarhet.

Hur skiljer sig en krönika från andra texter?

Om du skrivit andra typer av texter innan kanske du funderar vad som skiljer en krönika från exempelvis en argumenterande text, såsom en debattartikel.

Den största skillnaden mellan en krönika och en debattartikel är att en krönika innehåller mer personliga tankar om ämnet och det är vanligt att man tar upp egna erfarenheter. En krönika kommer därför vara subjektiv och den kan vinklas hur du vill.

Om man jämför en krönika med ett referat, så är ett referat en text där man ska sammanfatta huvudberättelsen i en längre text. Ett referat får inte heller innehålla några egna personliga åsikter.

Vart kan man läsa krönikor för att få bra exempel?

Ett bra tips för att skiva bättre krönikor är att läsa andras krönikor eftersom det kan ge dig idéer om hur du själv kan bygga upp din text.

Krönikor publiceras normalt sätt i de flesta större tidningarna och tidskrifterna inom flera olika ämnen såsom sport, nöje och vetenskap. Om du vill läsa ett exempel på hur man kan skriva en krönika är det därför bra att läsa tidningar såsom Svenska Dagbladet.

Skriva krönikor efter Olle Josephsons recept

I skolan när man får en uppgift att skriva en krönika kan man få tipset att följa Olle Josephson recept, vilket kan ses som en manual om hur man skriver en krönika.

Olle Josephson menar att det finns fyra kännetecken vilket man ska följa när man skriver en krönika. Dessa är krönikans disposition, tilltal, meningar och ord. Enligt Olle är det viktigt att man använder sig av rätt typ av tilltal, och att man uttrycker åsikterna i krönikan som ett faktum.

Enligt Josephson är det även okej att blanda ett formellt och informellt språk, och man kan även använda retoriska frågor eller ofullständiga meningar.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.