studera

Timeboxing: en komplett guide

Timeboxing är en metod för att planera din tid och kan hjälpa dig att öka din effektivitet. Tekniken bygger på att man allokerar ett fast tidspann för varje aktivitet i förväg, och därefter genomför aktiviteten inom det tidsspannet.

Du slutar arbeta med uppgiften direkt när tiden är slut, och utvärderar därefter om du lyckades nå dina planerade mål eller inte.

Vad är timeboxing?

I Timeboxing så delar du upp din tid i olika tidsperioder, vilket fungerar som en strikt gräns för de aktiviteter som du annars fruktar skulle ta för lång tid att genomföra. På så sätt bestämmer du själv i förväg hur mycket tid du kommer spendera på varje uppgift.

En tidsperiod kallas också ibland för timebox, och kan variera mycket i längd. Vissa perioder kan vara så små som 15 minuter för kortare aktiviter och upp till flera månader om det är ett mycket stort projekt.

Anledning till varför vi använder oss av tidsperioder är för att det ger oss en specifik deadline med mål relaterade till den. Beroende på vad du gör kan en tidsperiod även vara relaterad till leveranser, en budget och olika milstolpar.

En viktig del när du använder timeboxing är att du utvärderar dina resultat efter varje tidsperiod. Vid slutet av varje tidsperiod avgöra du om du har lyckas slutföra uppgiften som du skulle göra. Du bedömer även om du lyckades nå ditt mål, helt eller delvis.

Om du exempelvis vill städa upp din arbetsyta och inte vill spendera en hel dag på detta kan du allokera en timebox på 30 minuter, för att därefter sluta när tiden har passerat oavsett om du lyckades städa allt eller inte.

Varför allokerar man ett fast tidsintervall?

Anledning till varför vi allokerar tidsperioder eller timeboxes är att du skall bli bättre på att avgöra hur lång tid olika uppgifter kommer att ta. I takt med att du använder tekniken kommer detta dessutom vara något som du kommer bli bättre på, vilket också innebär att du kan planera och förvalta din tid bättre.

Detta beror på att när vi skall utföra en uppgift så tenderar vi att använda all tillgänglig tid för att utföra den, vilket också en princip som kallas för Parkinsons lag. Men genom att använda Timeboxing och bli bättre på att förutsäga hur mycket tid olika uppgifter kommer ta kan vi bli bättre på att förvalta vår tid.

Elon Musk är kanske en av de mest produktiva människorna i världen och han driver flera stora företag såsom Tesla, SpaceX, Neuralink och The Boring Company. En mycket bra video som jag kan rekommendera om hur Elon Musk använder Timeboxing kan du se nedan.

Vilka är fördelarna med Timeboxing?

Att dela upp dina uppgifter i tidsperioder kan ha flera fördelar, några av dem är:

  • Du kommer göra de uppgifterna som är 'för korta' och som du normalt inte skulle gjort genom att planera inom dem.
  • Du kommer sluta att vara en perfektionist eftersom du tvingas avsluta uppgiften när tiden gått ut..
  • Det kan öka din motivation och du kommer hålla ett bättre fokus.
  • Det kan skapa en bättre balans eftersom du själv bestämmer hur mycket tid du skall lägga på varje uppgift.
Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.