Pomodorotekniken: Så blir du mer produktiv!

Pomodorotekniken är en tidshanteringsmetod för personer som har svårt att fokusera på uppgifter och slutföra dem effektivt.

Om du upplever att du har svårt att fokusera eller påbörja dina studieuppgifter, kanske Pomodorotekniken kan vara något för dig.

Vad är Pomodoro-tekniken?

Den grundläggande idén med Pomodorotekniken är att dela upp arbetet i korta, hanterbara perioder (kallade "Pomodoros") som skiljs åt av korta pauser. Varje Pomodoro bör vara ungefär 25 minuter och varje paus bör vara ungefär 5 minuter lång.

Tekniken framtogs av Francesco Cirillo i början av 90-talet som ett sätt att förbättra hans egna produktivitet genom att han på ett bättre sätt skulle planera sin tid. Sedan dess har hans metod spridits enormt och adapterats av många.

Tekniken har fått sitt namn efter det italienska ordet för "tomat", eftersom Cirillo använde en tomatformad kökstimer för att hålla reda på sitt arbete.

Pomodoro-tekniken består av följande steg:

1. Välj ut en arbetsuppgift som du vill fokusera på

Sätt en timer på 25 minuter, vilket är tiden som du ska ha fullt fokus på uppgiften.Om du inte kan slutföra uppgiften på 25 minuter är det okej - fortsätt bara att arbeta på den tills timern går av.

Innan du börjar kan du överväga att stänga av din telefon och stänga av meddelanden för att minska eventuella distraktioner. En annan idé är att stänga av alla flikar på datorn som du inte kommer använda.

2. Arbeta med uppgiften tills timern ringer

Under den här tiden ska du försöka undvika distraktioner och hålla dig fokuserad på uppgiften. Om en tanke eller distraktion dyker upp i ditt huvud, skriv ner den på ett papper så att du kan återkomma till det senare.

3. Dags för en paus

Det är dags att vila och ta en kort paus på 5 minuter när timern går av. Du har nu tillräckligt med tid för att sträcka ut dig eller dricka en ny kopp kaffe innan du återgår till arbetet igen.

Under pausen bör du försöka undvika aktiviteter som kan distrahera dig, t.ex. att kolla din telefon eller e-post.

4. Påbörja en ny pomodoro, och upprepa igen

Upprepa steg 1 och 2 igen, och gör detta 4 gånger. Därefter är det dags för en längre paus på omkring 15-30 minuter. Under den längre pausen kan du vila en stund eller kanske ta något att äta.

Hur effektiv är Pomodoro-tekniken?

Om du har svårt att fokusera på en uppgift eller känner att du lägger för mycket tid på den kan Pomodoro tekniken vara värd att prova eftersom många anser att den hjälper dem mycket. Pomodoro-tekniken har framförallt två fördelar.

Pomodoro-tekniken är en metod för att behålla uppmärksamheten under en längre tid genom att ta många korta pauser. Detta gör det enklare att fokusera under längre perioder utan att bli trött.

Dessutom är Pomodorotekniken en effektiv metod för att övervinna prokrastinering. Att komma igång med ett arbete är något som många individer tycker är särskilt svårt, vilket Pomodoro tekniken kan hjälpa dig med. Du har ett tydligt mål om hur länge du ska studera efter varje pomodoro, vilket gör det enklare för din hjärna att åta sig att påbörja uppgiften.

Pomodorotekniken är ingen magisk lösning som fungerar för alla, men den är definitivt värd att pröva om du har svårt att fokusera på uppgifter eller om du tycker att du lägger för mycket tid på att skjuta upp saker och ting.

Varför är det viktigt att ta pauser?

Det är viktigt att ta korta pauser när man pluggar eller arbetar eftersom det kan hjälpa till att förbättra fokus och koncentration. När vi tar pauser ger det vårt sinne en chans att vila och återhämta sig.

Detta kan leda till mer produktiva och effektiva arbets- eller studiesessioner i det långa loppet. Det är också därför många anser att Pomodorotekniken är en så effektiv metoden.

I dagens snabba värld kan det annars vara lätt att glömma bort att ta pauser. Det känns ofta som om vi bara måste gå vidare och få saker och ting gjorda så snabbt som möjligt. Detta kan dock leda till att vi känner oss stressade och att vi presterar sämre.

Det är viktigt att lyssna på vår kropp och ta en paus när vi börjar känna oss trötta eller överväldigad. Bara några minuters vila kan göra stor skillnad. Så nästa gång du känner att du inte kan fortsätta, ta en paus och ge dig själv en chans att ladda upp.

Timeboxing: Ett alternativ till Pomodoro

Ett alternativ till pomodoro-tekniken är att använda sig av timeboxing. Timeboxing innebär att man allokerar ett fast tidspann av tid för varje aktivitet i förväg, och därefter genomför aktiviteten inom det tidsspannet.

Skillnaden mellan timeboxing och pomodoro-tekniken är att för timeboxing så planerar du i förväg hur länge du ska utföra uppgiften. Om du är en person som gillar att planera din tid väl kan timeboxing vara en bättre tidshanteringsmetod.

Timeboxing är en av Elon Musks tidsplaneringsmetoder. Detta förklarar enligt min mening varför timeboxing kan vara ett bra alternativ till pomodorotekniken, eftersom den används av en av världens mest produktiva personer.

Nackdelen med timeboxing är dock att den använder sig av ett mycket mer rigoröst tidshanteringssystem, jämfört med pomodoro-metoden.

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.