referat

Hur skriver man ett referat?

Pluggtips.se, 5 november 2022

Ett referat är en kortare text som kan jämföras med en sammanfattning med syftet är att ge läsaren en överblick över huvudpunkterna i text eller film. När du skriver ett referat ska du återge händelseförloppet genom att använda din egna ord och uttryck.

Ett referat kan liknas med en sammanfattning, men skillnaden är att ett referat riktar sig till flertal läsare och behöver innehålla källhänvisningar. Medan en sammanfattning riktar sig till ett mindre antal personer och vanligtvis inte behöver ha källhänvisningar.

Hur skriver man ett referat?

Innan man börjar skriva sitt referat så är det viktigt att förstå uppbyggnaden eftersom ett referat skiljer sig en hel del mot andra typer av texter.

Skolverket har en exempeltext på ett referat på sin hemsida av artikeln Plankton påverkar hela havet. Detta är ett bra referat att läsa för att få en förståelse för hur ett referat bör se ut och hur den bör formateras.

Om du vill ha fler exempel på referat så kan du hitta många bra exempel på exempelvis DN (Dagens Nyheter). Detta är också en bra tidning om du själv behöver hitta en artikeln som du ska  referera till i en uppgift i skolan.

Om du ska skriva ett referat i en uppgift i skolan är det smart att börja med att läsa igenom texten flera gånger. Det är också bra att ha ett papper när dig där du kan anteckna viktiga punkter när du läser.

Nedan går vi igenom några förberedelser som är bra att göra innan du börjar skriva ditt referat.

Förberedelse inför skrivandet

 1. Bekanta dig med texten för att få en översiktlig bild.
 2. Läs igenom texten noggrant (två till tre gånger).
 3. Stryk under nyckelord och annan viktig information.
 4. Dela upp styckena på texten och skriv kortare sammanfattningar.

Nu har du förberett dig inför skrivandet och kan ni börja skrivprocessen.

Att skriva referatet

När du gått igenom förberedelse-stegen så kan du börja skriva på ditt referat. Referatet bör alltid börja med en rubrik som anger vad texten handlar om.

Referatet ska sedan innehålla följande delar:

 • Rubrik
 • Inledning
 • Sammanfattning av texten
 • Avslutning

Efter rubriken skriver du en kort inledning där du kort beskriver vad texten handlar om och där du källhänvisar till artikeln.

Nedan kan du se exemplet på inledningen till ett referat från Skolverket.

I den populärvetenskapliga artikeln ”Plankton påverkar hela havet” (Tidskriften Ekofokus nr 2 2014) redogör vetenskapsjournalisten Maria Norman för tre långsamt växande miljöproblem i havet som alla påverkar plankton: försurning, mikroplaster och förskjutningar i arters förflyttningsmönster.

Därefter skriver du din egen kortare version av texten utifrån huvudpunkterna, och avslutar med en avslutning för att indikera att referat rör sig mot sitt slut. Kom ihåg att använda dina egna ord och uttryck, och att ha med referatmarkörer. Som ett riktmärke så är det bra att ha med minst en referatmarkör i varje stycke.

Avslutningen av ett referat ska sedan vara enkel och tydlig, och den ska tydligt indikera att det referat är slut. Du kan göra detta genom att använda dig av ord såsom “slutligen..” eller “artikeln avslutar med..”, men du kan också avsluta med en kortare sammanfattning genom att upprepa textens huvudpunkter.

skriva på datorn

Hur långt ska ett referat vara?

Ett referat är vanligtvis runt 400 ord, vilket motsvarar cirka 2500 tecken. Detta motsvarar en halv till en hel sida beroende på vilken teckenstorlek och vilket radavstånd som du använder.

Om den ursprungliga texten är mycket lång så kan däremot referatet vara längre. En bra tumregel är att ett referat eller bör vara ungefär 1/3 till 1/4 av den ursprungliga texten.

Ett referat kommer därför aldrig att vara längre än den ursprungliga texten eftersom poängen med en sammanfattning är att koncentrera informationen i texten.

Om du tror att ditt referat är för långt så kan du behöva gå tillbaka och läsa igenom den ursprungliga texten igen för att se om det finns punkter som du kan utelämna från din text.

Några tips när du skriver referat

Här nedan kommer några tips som du kan tänka på när du skriver ett referat:

 • Tänk på att vara objektiv - Ett referat ska neutralt och objektiv. Det innebär att du inte ska komma med några egna åsikter, utan du ska endast rapportera det som står i texten.
 • Använd dina egna ord - När du skriver en sammanfattning är det viktigt att du använder dina egna ord och uttryck. Det innebär att du inte ska kopiera eller skriva av originaltexten.
 • Glöm inte referatmarkörer - Försök att använda minst en referatmarkör såsom ”hävdar” ”menar” och ”anser” en gång i varje stycke. Variera också mellan referatmarkörerna så att du inte använder samma varje gång.
 • Slarva inte med förberedelserna - Var noggrann med dina förberedelser så att du inte glömmer några viktiga punkter i texten.
 • Få respons innan du lämnar in - Det är också en bra idé att låta någon annan läsa igenom din text för att du ska kunna få respons och se om det finns några otydliga delar.

Hur använder du referatmarkörer?

Referatmarkör är en viktig del av ett referat, och det är något som du alltid ska ha med.

Referatmarkören består vanligtvis av ett verb, såsom  ”hävdar”, ”menar” eller ”anser”, och det är något som du använder för att indikera att du citerar någon annan.

Referatmarkörer används för att göra det tydligt för läsaren att det du skriver inte är dina egna åsikter, och att tankarna kommer från den ursprungliga texten.

Som ett riktmärke så är det bra att ta med minst en referatmarkör i varje stycke. Det är dock viktigt att du inte bara använder samma referatmarkör hela tiden, utan du ska också variera mellan olika markörer så att texten inte blir för enformig att läsa.

Vad är skillnaden mellan sammanfattning eller referat?

På många sätt så kan ett referat liknas med en sammanfattning, men skillnaden är att ett referat riktar sig till flertal läsare och ska innehålla källhänvisningar. Medan en sammanfattning riktar sig till ett mindre antal personer och vanligtvis inte behöver ha källhänvisningar.

Det är också vanligare att referat publiceras i större tidskrifter eftersom de riktar sig till en bredare publik, medan det är inte något som man brukar göra med sammanfattningar.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.