eisenhower

Prioritera bättre med Eisenhowers matris

Eisenhowermatrisen kan hjälpa dig att prioritera uppgifter bättre genom att ordna vilka uppgifter som ska göra i vilken ordning. Matrisen hjälper dig att fokusera på det som är viktigt, så att du i sin tur kan använda din tid bättre.

Vad är Eisenhowermatrisen?

Eisenhowers matris är uppbyggd av 2x2 rutor där man sorterar sina uppgifter efter hur viktiga och hur brådskande de är. Matrisen är effektiv att använda om man har många uppgifter som man behöver göra. Det kan vara ett enkelt verktyg som man kan använda för att prioritera bättre.

Eisenhowermatrisen kan du se nedan. Nedanför bilden går vi igenom mer noggrant vad de olika rutorna innebär.

1. Gör först (första kvadranten):

Den första kvadranten (den gröna) är uppgifter som har högst prioritet. Det är uppgifter som är brådskande och viktiga, och de uppgifterna som du ska börja arbeta på först.

Uppgifterna som ligger i kvadranten ska du helst försöka få klart idag eller imorgon. Ett exempel på en sådan uppgift hade kunna vara att skriva en sida på en skrivuppgift som ska lämnas in mycket snart.

2. Schemalägg (andra kvadranten)

Den andra kvadranten (den blåa) är uppgifter som du ska schemalägga eftersom de är viktiga men inte speciellt brådskande. Om du använder dig av en kalender såsom Google Calender ska du lägga planera in dessa uppgifterna där.

En aktivitet som är viktig men inte brådskande hade kunnat vara att gå till gymmet för att träna. Det är viktigt för din hälsa, men det är bättre att planera in det att göra det under eftermiddagen efter att du lämnat in din skrivuppgift som ska in idag.

3. Delegera (tredje kvadranten)

Den tredje kvadranten (den gula) är uppgifter som inte är viktiga men som ändå är brådskande. För oss studenter är denna kvadranten lite krånglig eftersom man förmodligen inte har någon att delegera uppgifter till. Detta kan jämföras med Eisenhower som var USA:s president.

Uppgifter inom denna kvadranten kan exempelvis vara att svara mail eller att ta ett telefonsamtal. Dessa är brådskande uppgifter som sällan är speciellt viktiga.

Ett sätt som man kan delegera uppgifter som student är däremot att skriva olika typer av skript. Om du exempelvis ska boka en tid för att ta vaccinet och det finns ont om tider, kan du skriva ett kort python-skript som gör det åt dig, istället för att du ska behöva ladda om sidan hela tiden. Detta är något som jag försöker göra en hel del för att automatisera olika processer.

4. Gör inte (fjärde kvadranten)

Den fjärde kvadranten (den röda) är uppgifter som varken är viktiga eller brådskande. Detta är uppgifter som du ska hålla dig borta ifrån och kan vara något som att kolla dina sociala medier, surfa runt på nätet utan anledning m.m.

Uppgifter i denna kvadranten är ofta saker som tillför väldigt lite i vår vardag, men som samtidigt är väldigt tidskrävande. När vi vill försöka vara effektiva ska vi försöka undvika denna typen av uppgifter.

När använder man Eisenhowers matris?

Eisenhowers matris kan vara ett effektivt verktyg för att prioritera våra uppgifter. Men det innebär inte att vi behöver använda den hela tiden. Jag anser istället att det finns vissa tillfällen som matrisen är som effektivast.

Jag tycker att det är allra bäst att använda sig av Eisenhowers matris när man ska påbörja ett nytt projekt eller planera något. Första steget är då att fundera över vilka uppgifter som du behöver göra och vad du kan stöta på. Fråga dig själv också frågor som, vilka aktiviteter ska jag undvika om jag villl vara så effektiv som möjligt?

Efter att du har identifierat alla olika typer av aktiviteter kan du sedan placera dem i matrisen för att få en bättre bild vilka uppgifter som du planerar att göra först. Du kan sedan uppdatera matrisen eftersom.

Du kan däremot också använda matrisen mer vardagligen och jag tycker det är ett bättre hjälpmedel än en vanlig “att-göra-lista” eftersom du prioriterar dina uppgifter. Genom att använda Eisenhowers matris kommer det leda till att du gör rätt uppgifter i rätt ordning.

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.