skriva debattartikel

Hur skriver man en bra debattartikel?

Pluggtips.se, 9 mars 2022

En debattartikel kan jämföras med en argumenterande text och har syftet att påverka och väcka debatt. Oftast handlar en debattartikel om ett aktuellt och viktigt ämne eller en fråga som berör många människor i samhället.

Debattartiklar brukar vanligtvis användas för att framföra en åsikt i en tidning, och är en metod som skribenter använder sig av för att påverka.

I detta inlägget kommer du få reda på mer om vad en debattartikel är, hur man skriver en och jag kommer även ge tips på olika ämnen som du hade kunnat skriva om.

Vad ska en debattartikel innehålla?

En debattartikel är uppbyggd av flera delar och består av en rubrik, en inledning, argument, motargument och en avslutning.

Nedan kan du läsa mer om de olika delarna och vad du ska tänka på för varje del.

1. Rubrik

Din debattartikel ska ha en rubrik, och rubriken ska tydligt framföra vad resten av din text kommer att handla om.

När du skriver en rubrik ska du också försöka skriva den så att den väcker intresse hos läsaren.

2. Inledning

I inledningen ska du presentera din tes, vilket är vad du tycker eller din ståndpunkt om ett ämne. Inledningen ska även väcka intresse hos läsaren. Det är vanligt att man exempelvis ställer en fråga till läsaren som du besvarar senare i slutet av din artikel.

Inledningar ska även introducera ämnet och ge bakgrundsinformation som läsaren behöver veta innan han/hon läser resten av din text.

3. Argument

I debattartikeln ska du argumentera för din tes och förklara varför du tycker som du gör. Vanligtvis går det att hitta många olika argument för din tes så försök därför att välja ut de allra bästa så att du kan övertyga läsaren.

Det är även bra att använda sig av olika typer av argument såsom känsloargument och faktaargument, samt ett argument som besvarar ditt motargument.

4. Motargument

För att göra dina argument starkare är det även viktigt att ta med de argumenten som din motståndare kan tänkas ha.

Dessa motargumenten ska du sedan bemöta och tydligt förklara varför de har fel genom att exempelvis peka på fakta. Genom att besvara dina motargument försvarar du din åsikt i din debattartikel.

5. Avslutning

När du presenterat alla dina argument ska du sedan sammanfatta din text i en avslutning, och upprepa gärna ditt starkaste argument.

I slutet ska du även försöka upprepa din tes och övertyga läsaren varför du har rätt en sista gång. Försök även att hålla avslutning kort och koncis.

Hur skriver man en bra debattartikel?

För att skriva en artikel som väcker debatt finns det vissa saker som kan vara bra att tänka på. Exempelvis kan du utnyttja det som är aktuellt just nu eftersom det har större chans att uppmärksammas och väcka debatt.

Det är också viktigt att försöka debattera och argumentera utifrån ett allmänintresse, istället för det egna intresse. Försök att skriva artikel och ta upp argument som många kommer att beröras av eller känna igen.

Det behöver även finnas en röd tråd i din text, så att läsaren enkelt kan följa med stycke för stycke. Ditt huvudbudskap ska även genomlysa hela i hela din text.

För att väcka debatt är det också bra att avsluta med en bra avslutning som exempelvis uppmanar till åtgärder eller en förändring.

Använd källhänvisning i din argumentation

Det är viktigt att använda andra källor för att stärka ditt argument eller resonemang i en debattartikel. Detta görs ofta genom att använda parenteser och referatmarkörer för att hänvisa till källor i texten.

Referatmarkörer gör det tydligt för läsaren att det som du skriver är inte din egen åsikt, utan en annan persons. Exempel på referatmarkörer är ord såsom:

 • anser
 • hävdar
 • påstår
 • förklarar

I en kontext kan referatmarkörer används i meningar såsom "I artikeln "Sover vi för länge i våra liv?" (Svenska Dagbladet, 2013) hävdar Gustav Karlsson att.."

Du kan också använda dig av parenteser genom att till exempel skriva (Smith, 2010) i slutet av meningen som bygger på en viss källa.

När du refererar vad någon annan har skrivit, tänk på att du ska använda dina egna ord. Du får inte kopiera någon annans arbete rätt av.

Exempel på ämnen för en debattartikel:

Nedan går jag igenom några olika ämnesförslag som du hade kunnat skriva en debattartikel om. Alla dessa ämnen kan du både argumentera för eller emot beroende på om hur du känner för ämnet.

 • Abort
 • Kärnkraft
 • Genmodifierad mat
 • Ta emot fler flyktingar
 • Dödsstraff
 • Bitcoin som världsvaluta
 • Alla borde bära cykelhjälm
 • Värnplikten bör förbättras
 • Jakt för nöjes skull
 • Elitsatsning inom idrott

Dessa olika ämnen kan du se som förslag, men du kan också självklart komma på en igen idé som du hade kunnat skriva en debattartikel om.

För att komma på ett eget ämne för en debattartikel kan du fundera över vad du har starka åsikter kring. Kanske kan du skriva en debattartikel om det. Du kan även skriva om något ämne som är aktuellt just nu eftersom det kan väcka en starkare debatt.

Jag hoppas att detta inlägget gett dig en bättre koll på vad en debattartikel ska innehålla, och kanske har du även fått några bra idéer på vad du hade kunnat skriva om.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.