formellt språk

Skillnaden mellan formellt och informellt språk

Pluggtips.se, 16 januari 2022

När vi kommunicerar kan mängden formalitet variera. När vi skriver texter i skolan eller på arbetet tenderar vi att vara mer formella. Medan när vi pratar med vänner, familj och andra tenderar vi att använda ett mer informellt språk.

I detta inlägget kommer du få reda på vad informellt och formellt språk är för något. Något som är viktigt att vara medveten om är att mängden formalitet kan ses som en skala. Beroende på vilken situation man befinner sig i är det bäst att välja en viss formalitet på sitt språk.

Vad är informellt språk?

Informellt språk är det språk som vi vanligtvis använder i vardagen när vi umgås med våra vänner eller familj. Informellt språk innehåller ord och fraser som egentligen inte hör hemma i det svenska språket, såsom slang, svordomar och dialektala uttryck.

Det informella språket beskrivs som mer ledigt och fritt, och hur man förmedlar informationen spelar inte lika stor roll. Man bryr sig inte lika mycket om det är grammatisk korrekt eller inte, eller om man använder fullt korrekt språk.

Informellt språk kan vara flera olika ord och fraser. Några exempel på informellt språk är:

  • Slang
  • Dialektala uttryck
  • Svordomar
  • Låneord
  • Förkortningar
  • SMS-språk

Om man jämfört det informella med det formella språket så kan det formella språket enkelt sammanfattas som det skrivna språket. Det formella språket är det vi använder när vi exempelvis skriver texter i skolan eller på arbetet.

Vad är formellt språk?

När du skriver texter i skolan eller på arbetet så använder du ett mer formellt språk, däremot är det sällan att språket du skriver är helt formellt. Vetenskapliga rapporter där man exempelvis ska formulera ett matematiskt bevis brukar vara mest formella.

Det formella språket använder mer i textformat när vi skriver olika typer av texter, men framförallt i vetenskapliga texter och artiklar. Det vetenskapliga språket kan beskrivas som exakt och koncist, och innehåller sällan några utsmyckningar. Detta är också sant för det formella språket.

När man talar om det formella språket inom matematiken eller datavetenskap menar man det språk ofta det formella språk som används i logiken. Inom logiken är det vanligt med påstående såsom A implicerar B och så vidare.

När vi talar om att använda ett formellt språk mer generellt menas att man ska undvika ord och uttryck som ligger nära talspråket. När du skriver en text så kan detta innebära att du byter ut saker såsom “kolla på” till “undersöka”. När du skriver en vetenskaplig rapport så ska du försöka använda ett formellt språk.

informellt vs formellt språk

Hur skriver man mer formellt?

När man ska skriva ett vetenskaplig text är det viktigt att skriva formellt och undviker ord och utryck som ligger nära talspråket. Detta är viktigt eftersom en text som använder mycket talspråk, såsom slang eller låneord, kan ses som slarvigt genomarbetad eller mindre tillförlitlig.

Det finns många ord som många ofta tenderar att använda i texter som man ska byta ut om man skriver vetenskapligt. Ett av de vanligaste orden är “man”, som du bör ersätta till ett substantiv som mer exakt beskriver vem eller vilka som avses. Ett annat vanligt ord som du bör undvika när du skriver vetenskapligt är “så”, eftersom detta endast är ett utfyllnadsord.

När man skriver formellt ska man även undvika ord som är flertydiga och kan betyda flera saker. Ett ord såsom “jobbigt” kan exempelvis både syfta på “svårt” eller “tidskrävande” beroende på situationen.

Försök att vara tydlig med på vad du syftar på och använd ord som mer exakt beskriver vad du vill säga. Undvik exempelvis ord såsom bra eller dålig och använd istället ord såsom lämplig, tillförlitlig, effektiv och nödvändig eller bristfällig och ineffektiv.

Varför ska man skriva formellt?

När man skriver formellt fokuserar man på att texten är korrekt skriven och att fokuset ligger på det aktuella ämnet, snarare än på dina egna åsikter. Detta gör att texten blir mer trovärdig i ett vetenskapligt sammanhang.

Det formella språket är också anpassat efter den typen av människor som ska höra eller läsa det, och används för att så många som möjligt ska förstå. Det är därför viktigt att man undviker exempelvis slang och dialektala uttryck när man skriver formellt.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.