feynmanmetoden

Feynmantekniken - Lär du dig mer effektivt

Feynman tekniken är en effektiv metod för att lära sig ett koncept eller ämne på djupet, men även om tekniken är effektiv är det också en enkel strategi för att anförskaffa kunskap på en djupare nivå.

Feynman-metoden bygger på den princip att man lär sig bäst när man förklarar eller lär ut till någon annan. Anledning varför man lär sig bättre när man lär någon annan är att man måste använda enklare ord när man förklarar för någon som är helt ny till ämnet. Detta gör också att du själv lär dig konceptet bättre.

Vad är Feynman tekniken för något?

Feynman tekniken förklaras Richard Feynmans biografi, "Genius: The Life and Science of Richard Feynman", och där beskrivs den som en teknik där en person kan lära och förvärva ny kunskap på ett snabbt och effektivt sätt.

Metoden bygger på aktivt lärande som innebär att man inför en eller flera praktiska element till inlärningen. I Feynmantekniken så fokuserar man på den princip att man lär sig bäst genom att förklara för någon annan.

Feynmantekniken kan utföras på två sätt. Du kan förklara för en vän eller någon annan om det du försöker lära dig samtidigt som du använder dina egna ord. Du ska inte läsa utefter en text, utan din förklaring skall endast grundas utefter hur du har förstått själva konceptet.

Om du däremot inte har tillgång till någon som du kan förklara för kan du också skriva ner det du lärt dig. Det kan du göra på papper eller i ett textdokument på datorn. Försök också att förklara det så detaljerat som möjligt. Ännu ett annat alternativ är att spela in dig själv när du berättar om ett specifikt koncept, och sedan utvärderar dig själv i videon.

För att dyka lite djupare i tekniken så är feynmantekniken uppdelad i följande steg:

1. Vad handlar ämnet om?

Skriv ner konceptet som du just nu studerat längst upp på ett papper, om du exempelvis försöker lära dig om evolutionen skriver du det högst upp på pappret.

2. Förklara med dina egna ord

Skriv och förklara konceptet med dina egna ord, alternativt spela in en video, där du även försöker använda så enkla ord som möjligt. Försök förklara konceptet som om du hade gjort om du pratade med någon som inte visste något om ämnet som du försöker lära dig.

Använd gärna metaforer eller analogier i dina förklaringar om möjligt. Testa även att förklara för en vän för att se om de förstår om du har möjligheten.

3. Identifiera bristerna i din beskrivning

Tredje steget är att granska det du skrev eller pratade om och identifiera de delar som du inte förklarade så bra eller inte kunde helt och hållet. Fråga dig själv vilka delar kan du förbättra. I detta steget är det även en bra idé att bredda dina kunskaper och lära dig ytterligare om ämnet som du studerar.

4. Bredda dina kunskaper

Efter att du har identifierat de delarna som du behöver förbättras är det dags att träna upp dina brister. När du sedan har läst på mer om ämnet och breddat dina kunskaper är det sedan dags att skriva en bättre förklaring. Gör om Steg 2 igen och försök nu att förklara konceptet ännu bättre och gärna också ett så enkelt språk om möjligt.

Vem var Richard Feynman?

Feynmantekniken togs fram av Richard Feynman men vem var han egentligen? Richard Feynman är en av de främsta fysikerna genom tiderna och är framförallt känd för sitt arbete inom kvantelektrodynamik, som beskriver hur ljus interagerar med materia och hur laddade partiklar interagerar med varandra. Men han är också mycket känd för sina föreläsningar och sitt sätt att lära ut.

Året 1965 delade även Feynman Nobelpris i fysik tillsammans med Shinichiro Tomonaga och Julian Schwinger, och han var även en av dem som medverkade i Manhattanprojektet med framtagningen av den första atombomben.

I videon nedan förklarar Bill Gates om hur Richard Feynman var den bästa läraren han någonsin inte hade, och varför hans sätt att tänka och lära ut var så unikt.

Det som Bill Gates bland annat menar är att Feynman var en individ som alltid hade ett enormt djup i sin förståelse, men också att han var en mycket rolig lärare och en mästare på att blanda in metaforer eller analogier i sina förklaringar.

Varför är Feynmantekniken en effektiv metod?

Enligt mig är Feynmantekniken en av de bästa studietekniken som finns. Det är den metoden som jag har använt mig mest under mina studier på universitet. Genom att använda Feynmantekniken har jag både kunnat minska min pluggtid samtidigt som jag enkelt klarat av alla tentor.

Jag skulle påstå att Feynmantekniken är en av de mest effektiva studieteknikerna eftersom den hjälper dig att identifiera dina svagheter. Det går inte heller att lura sig själv att man kan ett koncept när man försöker plugga på det.

Feynmantekniken är dessutom en mycket effektiv metod för att lära sig ett ämne på djupet. En stor anledning till detta är de följdfrågorna som du ställer till dig själv när du utvärderar dina kunskapsluckor.

Tillsist så är Feynmantekniken också en metod som använder sig av aktivt lärande och det finns mycket som tyder på att man lär sig bättre då, jämfört med när man bara läser i en bok.

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.