pluggar på distans

7 steg för att maxa betygen (och plugga mindre)

Pluggtips.se, 6 april 2022

Alla som studerar kan gynnas av att förbättra sin studieteknik. Det kan leda till bättre betyg samtidigt som man behöver plugga mindre. En annan fördel är även att du kommer lära dig mer ifrån det som du studerar.

Genom att studera på effektivare sätt kan du förbättra dina betyg och till och med få A i alla ämnen om du är villig att förbättra din studieteknik.

I denna artikeln sammanfattar jag allt som jag har lärt mig efter nästan 5 år av universitetsstudier.

1. Allt börjar med effektiv planering

För att få bättre betyg och plugga mindre kommer mycket att handla om att använda sig av effektiv planering. Om du känner av skolstress kan planering också hjälpa eftersom du kommer att uppleva en större kontroll över din tid.

Planering är viktigt för att kunna använda tiden på ett produktivt sätt. I skolan hjälper det dig att hålla koll på alla dina prov, läxor och uppsatser så att du inte missar något.

Kalender och att-göra-listor

För att planera sina studier på ett effektivt studier kan det vara bra att använda dig av en kalender. En kalender ger dig en överblick på dina studieuppgifter.

Moment såsom läxor, prov och skrivuppgifter bör alla planeras in i en kalender så att du inte missar något. Det är också fördelaktigt att planera in när du vill börja arbeta på en uppgift, så att uppgiften hinner bli klar i tid.

Att-göra-listor är ett annat verktyg som man kan använda för planering på daglig basis. Det bästa är om du kan bryta ner skoluppgifterna i mindre delar, som du sedan kan göra till uppgifter på din att-göra-lista.

Planera din studievecka på söndagar

En metod för att få en bättre överblick är att planera sin kommande studievecka på söndagar. Det är speciellt bra om du har många andra aktiviteter utanför skolan, eller om du upplever att det är svårt att hitta studietillfällen.

Genom att planera din studievecka kan du identifiera de dagarna som passar bäst för att studera till ett prov eller att skriva en uppgift. Det kan även minska risken att du skjuter upp skoluppgifter eftersom du vet när och var du ska arbeta med en specifik skoluppgift.

planning

Skapa en daglig plan

För att ta din planering till nästa nivå kan du skapa en daglig plan. En teknik för att skapa en plan på daglig basis är att använda sig av Timeboxing.

Timeboxing innebär att du delar upp din dag i fasta tidsintervall och planerar in olika aktiviteter i de olika tidsintervallen. Timeboxing är även tekniken som Elon Musk använder sig av, vilket bör säga något han är en av världens mest produktiva människor.

2. Ta vara på lektionerna

Det är viktigt att ta vara på lektionerna för att kunna maximera din inlärning och maxa betygen. När du är närvarande och delaktig på lektioner kommer du även kunna minska tiden som du behöver plugga.

Ur ett tidsperspektiv finns det inga nackdelar med att försöka ta vara mer på lektionerna. Tiden på lektionen kommer du ändå behöva vara i skolan, så varför inte ta vara på tiden på bästa möjliga sätt?

Kom förberedd till lektionen

För att få ut mer från lektionen är det bra att komma förberedd. Du kan exempelvis se på en kort video på det som ni kommer gå igenom under dagen, eller så kan du skumma igenom dagens sidor i skolboken för att se vad lektionen kommer att handla om.

Bara att du redan vet vad lektionen kommer att handla kommer att hjälpa dig. Det kan gör att lättare för dig att koppla ihop hur olika koncept hänger samman.

Att komma förberedd innebär också att du ser till att du får med dig allt som du behöver. Det kan exempelvis vara dina böcker, anteckningsblock eller din dator.

Ta vara på hjälpen från din lärare

I skolan finns din lärare för att hjälpa dig, och den hjälpen är något som du borde försöka ta vara på. Om du inte förstår något kan din lärare vanligtvis ge en bra förklaring. Om du vill få A i betyg kan din lärare också hjälpa dig att identifiera vad du behöver bli bättre på.

Om du stöter på problem eller om du är osäker över något, så bör du alltid fråga din lärare. Din lärare kan hjälpa dig att förstå ett koncept bättre och hjälpa dig i hur du ska tänka.

Var aktiv på lektionerna

För att få ut det mesta av lektionen och lära dig så mycket som möjligt är det viktigt att du är aktiv på lektionerna.

Om du inte förstår något är det bra att ställa frågor, och om din lärare ställer en fråga ska du inte vara rädd för att räcka upp handen.

Du behöver inte vara rädd för att ha fel när du svarar på en fråga från läraren, eftersom att göra misstag är en naturlig del i inlärningsprocessen. Se det som en möjlighet att testa dina kunskaper och lära dig mer.

studera

3. Bygg en bra studiemiljö

Din studiemiljö har en stor påverkan på din produktivitet och det är därför viktigt att du försöker skapa dig själv en bra studiemiljö.

Det finns många sätt på hur man kan förbättra sin studiemiljö, och vanligtvis kan man behöva testa några olika miljöer innan man hittar det som funkar för sig själv.

Din optimala studieplats

Det finns många olika platser som man kan studera på, och vi borde alla försöka hitta den platsen som funkar bäst för oss. Några exempel på tänkbara platser där du kan studera är:

  • I skolan
  • På biblioteket
  • På ett café
  • Hemma
  • Utomhus, exempelvis i en park

Alla dessa olika studieplatser har sina olika fördelar. Jag rekommenderar dig därför att testa några olika.

Många gillar exempelvis att studera i skolan eftersom det är en plats som förknippas med studier. Medan andra föredrar att studera i biblioteket eftersom det är en lugn plats utan distraktioner.

Eliminera risken för störmoment

För att skapa en bra studiemiljö där du kan bibehålla fokuset är det viktigt att eliminera alla distraktioner. Det finns många tänkbara störmoment, och några exempel är din telefon, olika hemsidor på din dator eller ett ljud runtomkring dig.

Den största distraktionen är vanligtvis din mobiltelefon. När du vill studera bör du därför lägga undan din mobil eller stänga av ljudet så att du inte blir bombarderad av notiser.

Många blir även störda av olika webbsidor såsom Facebook eller Youtube när de studerar, vilket kan vara som svarta hål som slukar din studietid.

Ett tips om du ofta lockas till dessa hemsidorna är att använda dig av ett Chrome-plugin såsom StayFocusd. Det kan förhindra dig att komma åt dessa sidorna så att du kan studera mer effektivt.

Musik

Även om en del studier tyder på att musik i vissa fall kan vara mer distraherad än gynnande när man studerar så hjälper det många.

Många upplever att musik kan hjälpa dem i studierna. Musik kan göra att man lättare kommer in i ett flow-tillstånd och så kan det öka studiemotivationen. Om du känner att musik hjälper dig när du studerar så tycker jag att du borde använda det.

4. Ta bättre anteckningar

Det finns många metoder som man kan använda sig av för att ta bättre anteckningar. Det kan underlätta för dig när du studerar inför ett prov, samtidigt som det också kan öka din inlärning när du studerar.

Det hjälper dig i sin tur att få bättre betyg, vilket ökar dina chanser att kunna få ett A i ämnet som du studerar.

Cornell-metoden

Den kanske mest populära anteckningsmetoden är Cornellmetoden vilket både kan öka läsbarhet och inlärning. Metoden bygger på att du delar in ditt papper i tre sektioner, anteckningar, påminnelser och sammanfattning. Du kan se hur det ser ut på bilden nedan.

cornell metoden

Cornell-metoden kan vara en bra anteckningsmetod för att ta bättre anteckningar, men det innebär samtidigt en del arbete. Fördelen är att dina anteckningar blir ett effektivt verktyg som du kan se tillbaka på när du pluggar inför provet.

Tankekartor

Ett annat metod för att ta anteckningar är att använda sig av tankekartor. Tankekartor är ett bra sätt för att få en bättre överblick över ett ämne eller ett koncept, eftersom du får en bild hur allt hänger samman.

När du gör tankekartor kan det även hjälpa dig att hitta svaga punkter i det ämnet som du studerar. Den informationen kan du senare använda för att kunna täcka kunskapsgapen.

Dator eller anteckningsblock?

Om man ska ta anteckningar på datorn eller på ett anteckningsblock har länge varit en debatt, och sanningen är att båda sätten har sina fördelar.

Om du tar anteckningar på papper kan du exempelvis enklare rita grafiska bilder, vilket kan förtydliga dina förklaringar. Medan om du tar anteckningar på din dator i ett program såsom Notion, så blir det enklare att hitta rätt anteckningar senare när du behöver dem.

Bygg ett system

Det räcker inte bara med att lära sig att ta bättre anteckningar. Det är bra att bygga ett system så att man enklare och snabbare kan hitta informationen som man letar efter. Att bygga ett anteckningssystem kan även hjälpa dig att förstå hur olika koncept hänger samman.

För att ta anteckningar och bygga system föredrar jag Notion, som kan ses som ett allt-i-ett verktyg som kan underlätta dina studier. Genom att använda Notion kan du enkelt sortera och ordna dina olika anteckningar från lektionen, vilket gör de lättare att hitta.

5. Plugga smartare, inte mer

Många tror att man behöver studera mer för att kunna få ett A i betyg, men det är inte helt sant. För att få bättre betyg är det även viktigt att du försöker studera smartare istället för att plugga mer. Men hur kan man plugga smartare?

Sprid utan dina studietillfällen

Att sprida ut sina studietillfällen är även det som kallas för tidsfördelad repetition eller spaced repetition på engelska.

Tidsfördelad repetition är en studieteknik där du granskar innehållet som du studerar med ökande tidsintervaller. Tekniken har visats sig kunna öka inlärningen eftersom det blir lättare att memorera det som du försöker lära dig.

När du försöker lära dig något nytt kan du se det som att bygga en tegelvägg. Om du försöker stapla tegelstenarna för snabbt utan att låta murbruket mellan varje lager stelna kommer du inte att få en särskilt stabil vägg.

Det är först när du fördelar ut arbetet över ett längre tidsperspektiv och låter det "mentala murbruket" stelna som du kommer få en stabil vägg och maximera din inlärning.

Använd dig av aktivt lärande

För att maximera din inlärning är det viktigt att man försöker dra nytta av aktivt lärande. Du kommer inte lära dig särskilt bra om du endast läser direkt från boken, utan du behöver tillföra andra moment när du studerar.

För att göra ditt lärande aktiv kan du exempelvis använda dig av tankekartor för att få en bättre överblick över ett koncept. Du kan även använda dig av en metod såsom Feynmantekniken, vilket är en effektiv metod för att lära sig ett koncept eller ämne på djupet.

Feynman-metoden bygger på den princip att man lär sig bäst när man förklarar eller lär ut till någon annan. Det beror på att du vanligtvis behöver använda enklare ord för att någon som inte är insatt i ämnet ska förstå. Det gör också att du själv lär dig konceptet bättre.

aktivt lärande

Skapa dina egna prov

En annan metod som är effektiv när du pluggar inför ett prov eller tenta är att skapa ditt egna. Du kan skapa ditt egna prov genom att bryta ner ämnet som studerar och fundera på tänkbara provfrågor. Dessa provfrågorna kan du sedan använda när du pluggar så att du senare är förberedd inför provet.

Om du inte vill skapa ditt egna prov brukar det även gå att hitta gamla prov om du gör en sökning på internet. Om du tränar på begrepp kan du även använda dig av en tjänst såsom Quizlet.

6. Sluta prokrastinera och gör arbetet

En av de största tidsbovarna när man studerar är att man prokrastinerar och skjuter upp det som man behöver studera eller göra. För att kunna förbättra sina betyg och samtidigt plugga mindre är det därför viktigt att man slutar prokrastinera, men hur gör man det?

Förstå varför du prokrastinerar

Det finns många anledningar till varför man prokrastinerar och skjuter upp det man behöver göra. Två av de vanligaste orsakerna till varför man prokrastinerar är på grund av dålig planering eller att man saknar kunskapen med man ska börja med.

Fördelen är däremot att det är enkelt att lösa dessa två problem, genom att exempelvis använda sig av en att-göra-lista. På listan kan du då skriva ner det som du behöver göra och bryta ner större uppgifter i mindre delar. Det gör det enklare att veta vad du behöver göra.

När man skriver en att-göra-lista behöver man däremot tänka på att hålla den så minimal som möjligt. Annars finns det en risk att du istället blir överväldigad över alla uppgifter som du behöver göra under dagen.

Parkinsons lag

Parkinsons lag menar att en uppgift kommer ta så mycket tid som finns tillgänglig för den att utföras. Om du exempelvis har en skrivuppgift som ska vara klar tills på fredag, så kommer uppgiften troligtvis att ta upp all tillgänglig tid som finns fram tills fredagen och du kommer vara klar då, och aldrig tidigare.

Anledningen till detta är att uppgifter tenderar att bli mer komplicerade och svårare desto längre tid vi spenderar med dem. Kanske låter det underligt, men det beror på att desto längre tid vi spenderar på en uppgift, desto mer kommer vi att fokusera på detaljerna.

Genom att vara medveten om Parkinsons lag kan vi använda vår tid bättre, och vi kan få en bättre bild på när vår spenderar tid kommer sluta att ge större resultat. Allt behöver nämligen inte vara perfekt, det behöver endast vara tillräckligt bra för att få det betyget som du vill ha.

prokrastinera

Pomodorometoden

En metod som kan göra det enklare att sätta igång med en studieuppgift är pomodoro-metoden. Det är en metod där du arbetar intensivt under en 25 minuter för att därefter ta en kort paus.

Fördelen med att använda sig av Pomodorometoden är att 25 minuter inte är särskilt lång tid, och alla klarar av att plugga så länge. Efter att du utfört en pomodoro kan du sedan påbörja en ny eller göra något annat.

Bygg effektiva studievanor

Dina vanor kan hjälpa dig mycket i dina studier och förhindra att du prokrastinerar. Bra studievanor kan exempelvis innebära att du repeterar det som ni gått igenom under lektionen efter att du kommit hem. Eller så kanske du pluggar en viss tid varje dag.

Att ha bra studievanor gör det lättare att sätta igång med att studera eftersom du är van att göra det. Det är en del av din vardag och livsstil, och därför blir det naturligt att studera.

För att vara en effektiv student är det även viktigt att ta hand om sin hälsa, och är bra sömn-, kost-, och träningsvanor också väldigt viktiga för att kunna prestera.

7. Skriv bättre uppsatser

För att kunna förbättra dina betyg och öka sannolikheten att få ett A kommer du behöva skriva bättre uppsatser och arbeten i skolan. En av de viktigaste delarna i att skriva en bra uppsats är att börja tidigt, eftersom din text kommer behöva tid att utvecklas.

Hur du undviker skrivblockering

Skrivblockering är ett vanligt fenomen när man ska börja skriva en uppsats. Det innebär att du har svårt att sätta igång att börja skriva. Det kan vara svårt att veta vad man ska börja skriva om det är därmed förståeligt att det kan uppstå, men vad kan man göra åt det?

För att undvika skrivblockering är det bästa att bara börja skriva fritt och bryta ner problemet. Fundera på vad du vill ta upp i din uppsats och hur de olika delarna kan sammankopplas. Börja sedan skriv ett första utkast och låt din uppsats utvecklas med tiden.

Börja i god tid på uppsatsen

För att du ska få ett bra betyg på din uppsats kommer den behöva tid att utvecklas och det är därför viktigt att du börjar skriva i god tid.

Redan när du fått skrivuppgiften från din lärare kan det vara bra att börja fundera på vad du vill ha med i din uppsats. Om din uppsats kräver någon typ av bakgrundsforskning är det bra att börja läsa på mer om ämnet som du valt att skriva om. Tänk även på att spara ner källorna som du hittar så att du kan hitta tillbaka till dem senare.

När du börjar med uppgiften tidigt kommer du att bli klar med uppgiften tidigare, vilket ger dig möjligheten att be någon annan att läsa igenom den. Du kan exempelvis fråga en förälder eller ett syskon att läsa din uppgift, vilket kan höja kvalitén på din uppsats.

Skriv ett dåligt första utkast och låt din uppsats utvecklas

Du behöver vara medveten om att första versionen av din uppsats sällan kommer vara särskilt bra, och det är naturligt. Det är bättre att låta sin uppsats utvecklas med tiden. Att redigera och förbättra uppsatsen är något som du kan göra flera gånger senare.

När du redigerar och förbättrar din uppsats kan du ställa dig själv frågor såsom:

  • Har min uppsats en röd tråd?
  • Stödjer jag upp alla påståenden med källor?
  • Vilka delar kan förenklas, och på vilket sätt?

Först när du känner att du har ett bra svar på alla dessa frågorna och har läst problem kan du fokusera mer på grammatiken och språket.

Ett tips när du letar efter grammatik- och språkfel är att skriva ut din uppsats. Det gör att du snabbare kan läsa igenom uppsatsen flera gånger samtidigt som du markerar felen. Efter att du hittat felen kan du gå in på datorn igen och rätta skrivfelen.

För att upptäcka grammatiska fel är det även bra att läsa sin uppsats högt. Genom att göra det tvingar du dig själv att sakta ner vilket ökar sannolikheten att du ska hitta fler fel. Det kan också hjälpa dig att identifiera meningar som låter dåligt eller onaturligt.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.