skriva kandidatarbete

Hur skriver man en bra C-uppsats på högskolan?

Pluggtips.se, 14 april 2022

Den sista läsperioden på din kandidat kommer du att skriva en C-uppsats vilket är en utredande text på högskolenivå som man behöver göra för att erhålla sin kandidatexamen.

I denna artikeln kommer du få reda på mer om hur du skriver en bra C-uppsats på högskolan.

Vad är en C-uppsats?

C-uppsatsen kallas även för kandidatuppsats och är ett examensarbete på grundnivå. En C-uppsats är ett utredande forskningsarbete på högskolenivå som man behöver göra för att erhålla sin kandidatexamen.

Uppsatsen utgörs av 15 högskolepoäng och brukar normalt sätt genomföras under 10 veckors heltidsstudier. Ibland kan däremot uppsatsen också genomföras på halvfart under 20 studieveckor.

När man skriver C-uppsatsen finns det inte alltid ett krav på hur lång uppsatsen ska vara, men det är inte ovanligt att arbetet blir 30 sidor eller mer.

Uppsatsen brukar kunna göras som ett självständigt arbete eller i grupp av två studenter som skriver tillsammans. Om man gör uppsatsen i grupp förväntar man sig att arbetet kommer bli större.

Hur många ord brukar en C-uppsats vara?

Många högskolor kan ha ibland ha ett krav att uppsatsen ska vara längre än 15 000 ord, vilket ungefär motsvarar 30 sidor text. Det brukar däremot sällan finnas en övre gräns på hur lång uppsatsen kan vara.

Om uppsatsen görs under 10 veckor innebär detta att du i genomsnitt kommer behöva skriva ungefär 215 ord per dag för att klara av minimikravet.

Alla universitet har däremot inte detta kravet, men det kan vara ett ungefärligt riktmärke på hur lång din uppsats kommer behöva vara.

Borde man skriva uppsatsen själv eller i grupp?

Det går inte alltid att skriva uppsatsen i grupp, men om det går behöver man fundera på vad som är det bästa alternativet för sig själv.

Det kan vara fördelaktigt att skriva uppsatsen i grupp eftersom det gör att du alltid kommer ha någon att bolla olika idéer med.

När du väljer en uppsatspartner är det viktigt att du väljer en person som du vet att du kan samarbeta bra med. Det är inte bra om det skapas konflikter när man skriver sin kandidatuppsats.

Vad ska en C-uppsats innehålla?

En C-uppsats brukar innehålla en rubriksida, abstrakt, innehållsförteckning, inledning, syfte, bakgrund, metod, material, resultat, diskussion och en avslutning.

När man skriver en C-uppsats brukar man börja med att skriva ett PM, vilket kan ses som en planering inför din större uppsats. Ett PM kan också liknas till en planeringsrapport, och normalt sätt brukar den behövas bli godkänd innan du kan börja arbeta på ditt kandidatarbete.

När man sedan börja skriva på uppsatsen brukar man börja med inledning, syftet, bakgrunden och metoden eftersom det är delar som du kan skriva innan du exempelvis genomför intervjuer eller utför andra typer av experiment.

De delarna som brukar skrivas sist är är abstraktet, diskussionen och avslutningen. Dessa delarna skrivs först efter att du har skrivit de andra delarna på uppsatsen.

Hur lyckas man med sin C-uppsats?

Det finns många saker som är bra att tänka på för att lyckas med sin C-uppsats. Nedan går vi igenom fyra saker som vi tycker att du borde tänka på när du skriver din uppsats.

1. Börja planera C-uppsatsen i god tid

När du skriver din C-uppsats är det bra att börja planera i god tid. Du kommer endast skriva uppsatsen under 10 veckor och det är därför viktigt att du är effektiv och tar vara på tiden.

Lägg upp en plan tidigt och planera vad du behöver göra och under vilken vecka. Om du ska genomföra intervjuer är det bra att planera in dem tidigt så att det inte blir stressigt senare.

Om du skulle stöta på problem behöver du inte heller vara rädd för att planera om. Det är också bra att prata med sin handledare om man upplever att det är svårt att följa tidsplanen.

2. Ta hjälp av din handledare

När du skriver din C-uppsats kommer du att ha en handledare från din högskola som kommer att vara en viktig resurs.

Det är bra om du kan försöka ta vara på den begränsade tiden med din handledare genom att exempelvis förbereda dig inför varje möte så att du vet vart ni befinner er i processen.

3. Skapa bra skrivvanor för C-uppsatsen

För att hinna klart med sin C-uppsats är det viktigt att skapa bra skrivvanor. Det hjälper dig även så att det inte blir stressigt i slutet på arbetet.

Du kan exempelvis försöka skriva lite varje dag på uppsatsen, så att ni hela tiden rör er framåt i processen. Försök även att alltid följa er planering som ni satt upp så att ni ligger i fas.

Många av de som upplever svårigheter med sitt arbete har vanligtvis dåliga skrivrutiner, eller börjar skriva för sent.

4. Välj din uppsatspartner med omsorg

Det går att genomföra C-uppsatsen själv eller i grupp tillsammans med en annan student. Om du utför kandidatarbetet i grupp är det viktigt att du försöker välja en partner med omsorg.

Välj inte bara din bästa vän direkt, utan fundera på vem du samarbetar som bäst med. Det är viktigt att man väljer en partner som man vet att man arbetar bra med, annars är det lätt att konflikter uppstår vilket kan vara jobbigt när man skriver uppsatsen.

Ibland är det också vanligt att det är en av gruppmedlemmarna som gör majoriteten av arbetet och det är också något som man vill undvika.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.