Examensarbete

Vad är ett examensarbete?

Pluggtips.se, 16 mars 2022

Ett examensarbete eller exjobb som det också kallas är något som man gör i slutet av sin utbildning. Det är praktiskt moment där man ska omsätta det man lärt sig under sin utbildning i praktiken.

I detta inlägget kommer du få reda på allt du behöver veta om ditt framtida examensarbete. Samt hur ett kandidatarbete/bachelor’s skiljer sig från ett masterarbete.

Vad är ett examensarbete?

Examensarbetet är den viktigaste delen under din utbildning eftersom det är där som du får omsätta det du lärt dig i praktiken. Många examensarbeten utförs på en arbetsplats vilket gör examensarbetet till en väg in till arbetslivet.

När man ska göra ett examensarbete så sätts en hel del krav från din högskola eller universitet. Examensarbetet behöver exempelvis vara i linje med den utbildningen som du tidigare läst. Och det måste godkännas av universitetet innan du påbörjar det.

Syftet med examensarbete är att visa upp att du kan fortsätta utvecklas inom ämnet du studerat på egen hand. Det handlar också om att ta ett problem från verkligheten och försöka lösa problemet med den kunskapen du besitter.

Examensarbetet ska utföras med ett vetenskapligt angreppssätt. Detta innebär att du behöver läsa på om området du ska skriva om, ta fram en lämplig metod för problemet du försöker läsa. Samt argumentera för metoden du valt och utvärdera ditt arbete.

Rapporten för ditt examensarbete kommer också sedan att publiceras offentligt av din högskola eller universitet. Du skriver antingen själv, men ibland går det också att göra det av ett par på två personer. På tekniska universitet såsom Chalmers är det mer vanligt att examensarbete utförs i par av två studenter.

Mitt examensarbete går exempelvis att hitta på Chalmers Open Digital Repository där jag och en vän utvecklade en webbapplikation med tillämpning av spelifiering.

När gör man sitt examensarbete?

Man gör sitt examensarbete i slutet av sin utbildning och de flesta gör därför sitt examensarbete under vårterminen. För att senare redovisa och opponera i slutet i Maj eller i början av Juni.

För en kandidat eller högskoleingenjör är det vanligt att man gör examensarbetet på halvfart parallellt som läser andra kurser på en del universitet. Medan på andra universitet kommer man göra examensarbetet på heltid den allra sista studieperioden.

Ett masterarbete utgörs av 30 hp kommer därför alltid att utföras under hela vårterminen.

Hur opponerar man på ett examensarbete?

För att få sitt examensarbete godkänt måste man även varit opponent på ett annat examensarbete. Målet med oppositionen är att den ska vara ett stöd där kritik, både positiv och negativ, kan leda till en högre kvalitet på examensarbetet.

När du opponerar är det viktigt att du är förberedd och väl insatt i det arbetet du opponerar på. Du ska kunna bemöta författarens försvar och motivera varför du tycker som du gör.

Hur stort är ett examensarbete?

Ett examensarbete för en kandidat- eller högskoleexamen utgörs av 15 poäng, medan för en master så utgörs arbetet av 30 högskolepoäng.

Beroende på vilket arbete som skall utföras så kan det ta olika lång tid, men normalt sätt omfattar ett examensarbete mellan 10 till 30 veckor. Detta beror på att en del genomför sitt examensarbete på halvfart och andra på helfart.

Det finns ingen utsatt regel hur många ord ett examensarbete ska vara, men det är inte ovanligt att ett examensarbete är uppemot 15000 ord, vilket ger motsvarar omkring 40 sidor text.

Antalet ord varierar dock väldigt mycket mellan olika examensarbete. På mer tekniska examensarbete med flera praktiska moment skriver studenter ofta kortare, eftersom fokuset ligger på de praktiska delarna. Medan en ekonomi- eller samhällsinriktat arbete ofta består av mer text eftersom fokuset ligger på analysen.

Hur skiljer det sig på mastern och kandidaten?

Examensarbetet på en masterutbildning och en kandidat/högskoleutbildning skiljer sig väldigt mycket. Kraven för ett masterarbete är större, vilket är förståeligt eftersom det innefattar mer högskolepoäng.

Arbete på en kandidat- eller högskoleexamen har inte lika höga krav som ett masterarbete och det är mer fritt vilket område man vill utforska. Om du har bra frågeställningar och en bra metod kommer du genomföra ditt exjobb

Masterarbetet däremot mer inriktat på forskning och ska också följa den mastern du läser. Om du exempelvis läser en master inom Computer systems and networks kommer du behöva skriva ett masterarbete som inriktar sig på det området. Detta beror mycket på att masterutbildning kan jämföras som en specialisering inom ett specifikt fält.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.