skriva pm

Hur skriver man ett PM för gymnasiet?

Pluggtips.se, 4 april 2022

Att skriva ett PM är ett vanligt moment i skolan och det är en utredande text som skriv i en vetenskaplig stil. Att skriva ett PM testar dina kunskaperna att sammanställa informationen från flera källor för att kunna besvara en frågeställning.

Vad är ett PM?

PM är en förkortning av Promemoria som betyder “för minnet”. Det är en utredande text som skrivs i en vetenskaplig stil, som är mindre omfattande jämfört med en uppsats eller rapport. Det är vanligt att man skriver PM på gymnasiet såväl som på universitetet.

Syftet med ett PM är att utreda ett ämne som du valt och besvara dina frågeställningar genom att studera olika källor.

Ett PM ska skrivas objektiv, vilket innebär att du inte ska komma med egna åsikter eller tankar. Utan du ska endast besvara en frågeställning och dra slutsatser baserat på andra källor.

Hur långt ska ett PM vara?

Ett PM är en kortare och vetenskaplig text som brukar vara omkring 600 till 800 ord, vilket motsvarar ungefär 1,5 sidor. När man skriver ett PM går man sällan in på djupet, utan det kan mer ses som en förberedande text inför en större uppsats.

Om du skriver ett PM för universitetet brukar det däremot vara längre än så eftersom man använder det som planering för en längre uppsats. På universitetet kan ett PM vara mellan en till fem sidor, och ska introducera ämnet och frågeställningar som du ska skriva din uppsats om.

När man skriver ett PM är det viktigt att det man bygger upp alla påståenden på källor och att man tar upp alla de delarna som ett PM ska innehålla.

Vilka delar ska ett PM innehålla?

Ett PM ska innehålla en rubrik, inledning, frågeställningar, analys, slutsats och en källförteckning. För att få ett fullständigt PM behöver du ha med alla dessa delarna. Huvudmålet med ditt PM är att försöka besvara frågeställningen kortfattat genom att använda dig av olika källor.

Ett PM ska innehålla följande delar:

 1. Rubrik
 2. Inledning med frågeställning
 3. Bakgrund där du presenterar fakta
 4. Slutsats och avslutning
 5. Källförteckning

Dessa delar är de som ett PM ska innehålla på gymnasiet, och på universitet skiljer det sig något. På universitet brukar du byta ut slutsatsen mot en metod där du skriver hur du ska gå tillväga för att besvara frågeställningen.

Hur skriver man en bra inledning?

I inledningen ska du introducera ämnet och varför det är viktigt. det gör du vanligtvis genom att formulera ett syfte för ditt PM. Ditt syfte beskriver varför ditt PM är viktigt och hur ditt PM relaterar till ämnet.

När man skriver frågeställningar ska man tänka på att de bör skrivas öppna vilket innebär att de ska ha flera svarsmöjligheter. En frågeställning ska därför inte vara en ja/nej-fråga.

När du skriver dina frågeställningar ska du formulera ett begränsat antal frågor, och det är vanligt att man formulerar 1-3 frågeställningar.

Hur sammanfattar du ditt resultat?

Efter att du presenterat dina källor, vilket ska göras i bakgrunden ska du sammanfatta ditt resultat genom att jämföra dina källor och dra slutsatser.

När du sammanfattar och drar slutsatser ska du även besvara dina frågeställningar som du presenterade i din inledning. När du drar slutsatser är det viktigt att du är objektiv och inte använder några personliga pronomen.

I slutsatsen får du inte presentera någon ny information, utan den ska endast baseras på den informationen som du presenterat tidigare i bakgrunden.

Utvärdera flera källorna

När du skriver ett PM och använder källor är det viktigt att du utvärderar dem. Använd endast lämpliga källor som hjälper dig att besvara din frågeställning.

Du ska också använda dig av flera olika källor eftersom tanken är att du ska jämföra dem i avslutningen för att kunna dra en slutsats.

skriva

Får man ha med egna åsikter i ett PM?

Ett PM ska skrivas med en vetenskaplig stil och det innebär att man ska vara undvika egna åsikter och värderingar. Ett PM ska vara skrivet neutralt och sakligt och du ska använda källor för att stödja upp faktan som du presenterar.

Du ska inte använda någon personliga pronomen i ett PM, utan det är viktigt att du är objektiv när du skriver. Detta gäller även för slutsatsen där du ska sammanfatta ditt resultat och drar slutsatser.

Hur skiljer sig ett PM på gymnasiet och universitetet?

Ett PM skrivs både på gymnasiet och på universitetet och hur de skrivs skiljer sig en del. Ett PM på gymnasiet är en kort och utredande text i vetenskaplig stil, medan på universitet så är ett PM en förberedande text inför en längre uppsats.

För universitetet förstår man också varför det heter PM (Promemoria, vilket betyder för minnet) eftersom texten kan användas för komma ihåg vad som ska göras på den längre uppsatsen.

På universitetet ska ett PM också innehålla en metod och du brukar inte sammanfatta ditt resultat, eftersom du gör det senare i din större uppsats.

Beroende på dina frågeställningar ska du presentera en lämplig metod. Syftet med metoddelen är att beskriva hur ni ska gå tillväga för att kunna besvara frågeställningen.

Vad kan man skriva ett PM om på gymnasiet?

På gymnasiet skrivs ett PM mer fritt och du brukar själv få välja ämnet som du ska skriva om. Det skiljer sig från senare på universitetet där du skriver ett PM som går i linje med din utbildning.

Några exempel på vad du kan skriva ett PM om på gymnasiet är ämnen såsom yttrandefrihet, narcissism, klassdebatten och GMO. Du kan också brainstorma egna idéer baserat på vad du själv tycker är intressant.

Tänk även på att du måste basera ditt PM från källor och dra objektiva slutsatser när du försöker besvara din frågeställning.

Hur skriver du ett bra PM? (Checklista)

Det finns flera saker som är bra att tänka på när du skriver ett PM, och det är viktigt att du inte missar några av de viktiga delarna.

När du skriver ett PM så kan du använda listan nedan för att kontrollera att du fått med allt som behöver vara med.

 1. Din rubrik ger tydlig info om innehållet
 2. Du använder ett vetenskapligt och formellt språk
 3. Du har en frågeställning och du besvarar den
 4. Du presenterar minst två källor som relaterar till ämnen
 5. Du refererar och citerar korrekt till källorna
 6. Du drar objektiva slutsatser baserat på dina källor
 7. Du har en källförteckning i efter avslutningen

Om du kan svara ja på alla dessa påståenden så är du på god väg till att skriva ett PM. Det kan också vara bra att låta någon annan läsa igenom det innan du lämnar in om det är möjligt.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.