ingenjör jobbar

Vad gör en ingenjör egentligen?

Pluggtips.se, 14 april 2022

Ingenjörer är problemlösare och som ingenjör kan du arbeta inom många olika branscher. Ingenjörer har en ledande roll i samhället. Om du tar titt omkring dig så har nästan allt som du ser skapats av ingenjörer.

I denna artikeln får du reda mer om vad en ingenjör egentligen är och vad de gör på dagarna.

Vad gör en ingenjör?

Ingenjörer är problemlösare och om du tar titt omkring dig så har nästan allt som du ser skapats av en ingenjör. Många ingenjörer har även ledande roller i samhället.

Ingenjörer spelar flera centrala delar i samhället och som ingenjör kan du arbeta med projektledning och utveckling av nya produkter. Men det finns även många ingenjörer som väljer att arbeta inom forskning och undervisning.

Man kan även säga att ingenjörerna spelar en viktigt roll i teknikens utveckling, och alla nya produkter konstrueras i grunden av ingenjörer.

Ingenjörer spenderar mycket tid med problemlösning, och förmågan att lösa problem är därför en viktig del i att vara ingenjör. Att lösa problem handlar mycket om att hitta nya lösningar genom att exempelvis använda sig av sin kreativitet.

Vilka olika typer av ingenjörer finns?

Ingenjörer finns inom många olika branscher i samhället. Några exempel på olika ingenjörer är de som specialiserar sig inom elektroteknik, medicinteknik, samhällsbyggnad, datateknik eller maskinteknik.

En ingenjör inom ett område behöver inte nödvändigtvis vara låst inom sin specialisering. Som ingenjör går det att arbeta inom många olika typer av branscher.

Om du exempelvis är civilingenjör inom datateknik, kommer du kunna arbeta inom många olika sektorer. Inte bara inom teknikbranschen utan även inom finans, medicin, industri och så vidare.

Hur utbildar man sig till ingenjör?

Det finns två olika typer av ingenjörer som kallas för högskole- och civilingenjör. För att bli högskoleingenjör kräver det att man pluggar i 3 år, medan för att utbilda sig till civilingenjör så behöver man plugga i 5 år.

En civilingenjörsexamen utgörs av en kandidatexamen och en masterexamen, medan en högskoleingenjörer får en högskoleexamen.

Man kan bli en ingenjör inom många olika områden såsom datateknik, elektroteknik, maskinteknik och mekatronik. Alla dessa är tekniska utbildningar som går att läsa på de allra flesta universiteten.

Det som alla ingenjörer har gemensamt är att de läser mycket matematik och fysik. Det ger ingenjörerna en bred förståelse på omvärlden vilket gör att de kan lösa många olika typer av problem.

Just problemlösningen är en central del i att vara ingenjör, och det är något som man lär sig på alla ingenjörsutbildningar.

ingenjör jobbar

Vad är det för skillnad på högskole- och civilingenjör?

Det finns flera skillnader mellan högskoleingenjör- och civilingenjörsutbildningar. Den största märkbara skillnaden är att civilingenjörer pluggar 5 år, medan högskoleingenjörer bara pluggar 3 år. Men ingångslönen och fokuset under utbildning är också något som skiljer sig åt.

Fokuset under utbildningarna skiljer sig även litegrann eftersom högskoleingenjörsutbildningar är byggda för att du ska vara redo för arbetslivet efter 3 år, och tenderar därför att infatta mer praktiska element. En civilingenjörsutbildning är istället mer teoretisk och bevisföring är en central del.

En civilingenjörsutbildning är även mer komplett för att gör studenten redo för att forskningsvärlden. Detta är ett stort fokus på masterutbildning, och speciellt under masteruppsatsen.

Läs mer om skillnaderna: 5 skillnader mellan högskoleingenjör och civilingenjör

Hur är det att plugga till ingenjör?

Det är otroligt roligt att plugga till ingenjör. Genom att plugga till ingenjör lär du dig färdigheter som du sedan kan använda för att föra samhället framåt. I princip allt omkring dig konstrueras och designas av ingenjörer, med syftet att lösa olika problem.

Det finns otroligt få produkter i världen där en ingenjör inte har varit inblandad på något sätt, och det gör att ingenjör har en viktig roll i samhällets utveckling.

Det är dessutom otroligt kul att plugga till ingenjör och man får en bra förståelse om hur saker och ting fungerar. Dessutom får man verktygen för att kunna utveckla nya produkter och tjänster.

Jag själv pluggar för närvarande till dataingenjör vilket är något jag älskar. Det är också en väldigt betydelsefull roll eftersom nästan all teknik idag är uppkopplad på ett eller annat sätt.

Är det svårt att utbilda sig till ingenjör?

Många som utbildar sig till ingenjör upplever att matematiken är det svåraste på ingenjörsutbildningen. Ingenjörsutbildningar tillhör även de utbildningarna med flest avhopp.

Ingenjörsstudenter tillhör dem som är allra sämst på att ta examen och en stor anledningen till det beror på att det är en svår utbildning. Det är endast 41 procent av högskoleingenjörer och 49 procent av civilingenjör som tar examen.

Vad tjänar en ingenjör?

Enligt Sveriges ingenjörer så tjänar en nyexaminerade civilingenjör mellan 31-39000 kr per månad, där medianen ligger på 33 500.

Vilken lön man får beror däremot på flera faktorer och alla löner förhandlas individuellt. Det varierar också vilken bransch man arbetar inom, ens tidigare erfarenheter och vilket ansvar som man behöver ta på arbetet. Mer ansvar brukar vanligtvis innebär en högre lön.

Löneutveckling för ingenjörer är även bra och efter 10 års yrkeserfarenhet tjänar en ingenjör i genomsitt 47 000 per månad utan någon chefposition. Om man sitter på en chefposition brukar man tjäna betydligt mer än så.

SACO, som är förbund med akademiker har ett verktyg där du kan jämföras månadslöner för olika utbildningar som du kan hitta här.

Hur ser arbetsmarknaden ut för ingenjörer?

Om man ser på arbetsmarknaden generellt så är arbetsmarknaden mycket bra för ingenjörer. Just nu så är det brist på ingenjörer och enligt Arbetsförmedlingens bristindex så är det väldigt låg konkurrens om jobben.

Arbetsutsikterna för ingenjörer är därför goda och i regel är det även väldigt enkelt för nyutexaminerade att få ett arbete.

Det är till och med fallet att många arbetsgivare tvingas sänka kraven på utbildning och erfarenheter eftersom de annars kan ha svårt att rekrytera.

Man kan därmed sammanfatta det som att arbetsmarknaden är mycket god för ingenjörer. Detta gäller speciellt för de mer tekniska ingenjörerna såsom inom datateknik.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.