Referatmarkörer

Hur använder man referatmarkörer?

Pluggtips.se, 19 december 2022

Referatmarkörer är en viktig del i det akademiska skrivandet och de används bland annat för att visa att man har studerat och förstått en text korrekt. Det är också ett sätt indikera för läsaren att det som du skriver är någon annans ord eller tankar, inte dina egna.

I denna artikeln kommer vi att titta närmare på vad referatmarkörer är, hur du använder dem och ge några exempel på några av de vanligaste referatmarkörerna.

Vad är referatmarkörer?

Referatmarkörer är ord som används för att markera att innehållet ursprungligen är hämtad från en annan källa i en text eller dokument. Syftet med referatmarkörer är att indikera för läsaren att det som du skriver är någon annans ord eller tankar, inte dina egna.

Det är viktigt att använda referatmarkörer ur flera aspekter. Bland annat för att ge cred till den ursprungliga källan, för att undvika att bli anklagad för plagiat och höja trovärdigheten för din egen text.

Det finns flera olika typer av referatmarkörer som kan används beroende på olika sammanhang. Hur ofta du använder referatmarkörer kan också att variera beroende på vilken typ av text du skriver.

Om du exempelvis ska skriva ett referat så är ett riktmärke att ta med minst en referatmarkör i varje stycke. Det är dock viktigt att du försöker variera mellan olika referatmarkörer så att texten inte blir alltför enformig för läsaren.

Om du kopierar en del av en annan text direkt av är det också viktigt att du citerar källan genom att använda citattecken. Det är också vanligt att använda kursivstil för att markera ett citat i en text.

Exempel på referatmarkörer

Nedan är några exempel på referatmarkörer som kan användas för att indikera att texten är hämtad från en annan källa:

 • Menar: Att ha en viss uppfattning, att vilja sätta en viss betydelse på något
 • Anser: Att ha en viss uppfattning om något, att tycka att något är sant eller riktigt
 • Säger: Att yttra något med ord, att uttrycka sig med språ
 • Diskuterar: Att samtala om något för att komma fram till en gemensam åsikt eller lösning
 • Föreslår: att föreslå något, som en idé eller en lösning på ett problem
 • Påstår: att hävda något som sant utan att ha tillräckligt med bevis
 • Motsätter: att göra invändningar mot något, att argumentera mot något
 • Försvarar: att försöka bevisa att något är riktigt eller viktigt
 • Hävdar: att påstå något med starkt självförtroende eller självsäkerhet
 • Påpekar: att uppmärksamma något, att påpeka viktiga detaljer eller fakta
 • Föredrar: att ha en starkare preferens för något över något annat
 • Förespråkar: att rekommendera eller stödja något med ord eller handlingar
 • Förklarar: att ge information och förklaringar om något
 • Uttrycker: att visa eller säga något på ett direkt sätt
 • Överväger: att tänka på något och väga olika alternativ
 • Tänker: att använda sin intellekt för att förstå eller försöka förstå något
 • Samtalar: att ha en diskussion eller en konversation med någon om något.

I en kontext så kan referatmarkörer användas i en mening enligt "I artikeln "Sover vi för länge i våra liv?" (Svenska Dagbladet, 2013) hävdar Gustav Karlsson att.."

Varför ska man använda referatmarkörer?

Referatmarköer hjälper till att göra din text tydlig och lättläst genom att skilja mellan vad som är dina egna åsikter och vad som är någon annans. De hjälper också till att visa att du har förstått och sammanfattat de källorna som du använder på ett korrekt sätt.

Nedan sammanfattas anledningar varför man bör använda referatmarkörer:

 • Referatmarkörer gör ditt referat mer tydligt och lättläst genom att skilja mellan vad som är dina egna åsikter och vad som är någon annans.
 • De kan hjälpa dig att undvika att inkludera felaktig information i din text, eftersom du tydligt visar att du citerar någon annan.
 • De hjälper dig att visa att du har förstått och sammanfattat materialet på ett korrekt sätt.
 • De hjälper dig att göra ditt referat mer professionellt och tillförlitligt.
 • Det höjer trovärdigheten för din egen text.
 • Genom att använda referatmarkörer så kan du också visa att du har förmågan att sammanfatta olika idéer på ett korrekt sätt.


Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.