skriva texter

Hur skriver man en novell? Tips och råd

Pluggtips.se, 12 maj 2022

För att skriva en novell måste du först och främst ha en klar uppfattning om den historia du vill berätta. Det är viktigt att ha en stark intrig och utvecklade karaktärer. När du väl har dessa element på plats kan du börja skriva din novell.

I denna artikeln kommer vi gå igenom vad en novell är och vad du borde tänka på när du skriver din novell.

Vad är en novell?

En novell är en slags text som vanligtvis är högst 10 000 ord långt. Den är vanligtvis skriven på prosa och fokuserar på en huvudhändelse eller ett koncept.

Det finns dock inte någon maximal gräns på hur lång en novell kan vara, men en novell är alltid kortare än en roman. Jämfört med romaner så har noveller ett högre tempo och är en kort berättelse med en huvudhandling.

En novell brukar vanligtvis ha en inledningen där huvudpersonen och konflikten presenteras, och en höjdpunkt, eller klimax, där huvudpersonen och konflikten fördjupas.

Vad ska du tänka på när du börjar skriva din novell?

När du skriver din novell finns det flera saker som du bör tänka på. Innan du börjar skriva din novell bör du fundera över:

  • Handlingen: Vad händer i din novell?
  • Karaktärerna: Vilka är personerna i din berättelse?
  • Miljön: var utspelar sig din berättelse?

När du funderar över handlingen är det viktigt att du försöker skapa en röd tråd i berättelsen. Fundera på vad berättelsen ska börja, vad höjdpunkten ska vara och hur novellen ska sluta.

Karaktärerna är personerna som berättelsen handlar om. Eftersom en novell är kortare jämfört med en roman ska man vanligtvis försöka hålla antalet personer i novell till ett fåtal.

Ibland räcker det bara att med att ha en karaktär i en novell, där du fokuserar helt på huvudkaraktären.

Miljön är tillsist den plats där berättelsen utspelar sig och här är det viktigt att försöka beskriva miljön detaljerat så att berättelsen får liv. Därför underlättar det vanligtvis om berättelsen utspelar sig i en miljö som du känner till eftersom det blir lättare att skriva en bra beskrivning.

Hur ska en novell vara uppbyggd?

En novell bör vara uppbyggd som vilken annan text som helst, med en inledning, en huvuddel och en avslutning. Eftersom novellen är kortare än en berättelse måste du dock vara kortfattad i ditt skrivande och fokusera på den huvudsakliga handlingen.

I inledningen ska läsaren få en introduktion till huvudpersonen och konflikten. Textens huvuddel ska utveckla handlingen och karaktärerna. Avslutning ska knyta ihop berättelsen och kan ibland ha ett bakomliggande budskap.

Ett exempel på ett budskap kan vara något såsom "var försiktig med vad du önskar dig" eller "titta innan du hoppar".

En noveller kan också ha ett öppet slut vilket innebär att berättelsen inte har något definierat slut. Ett öppet slut kan ge läsaren en känsla av att berättelsen är oavslutad.

Ett exempel på ett öppet slut kan vara "tillslut fattande hon mod och gick fram till för att ta straffen..". För ett öppet slut får läsaren inte veta hur det gick, utan läsaren får skapa sin egna bild.

När man skriver en novell är det viktigt att komma ihåg att varje ord räknas. Därför bör du bara ta med de detaljer som är nödvändiga för att föra berättelsen framåt.

Kan man skriva en novell i jag-form?

Ja, vanligtvis kan du skriva en novell i både tredje- såväl som första-person. I första personperspektivet berättar huvudpersonen ur sitt eget perspektiv.

Ett exempel på första person är "Jag gick nerför gatan när jag såg en man komma emot mig...". I det här exemplet är berättaren huvudpersonen och beskriver historien ur sitt eget perspektiv.

När man skriver i första person är det viktigt att komma ihåg att läsaren vet bara vad huvudpersonen vet. Det betyder att du inte bör ta med information som huvudpersonen inte känner till.

Till exempel om huvudpersonen inte vet att det finns en mördare i huset ska du inte ta med den informationen i berättelsen.

Vilka olika typer av noveller finns?

Ibland kan man dela in noveller i två olika typer, den klassiska novellen och snapshot-varianten.

Den klassiska novellen är en sammanhängande berättelse med en tydlig linje och ett oftast snabbt slut som får läsaren att känna glädje, lycka, sorg eller andra känslor.

En snapshot novell är ett tvärsnitt av verkligheten där människor och händelser kommer och går utan någon uppenbar anledning. Snapshot noveller är ofta svårförklarliga och kan vara svåra att förstå.

Hur ska språket vara i en novell?

Språket i en novell ska vara tillgängligt för läsaren och lätt att läsa. Det betyder att du inte bör använda alltför många svåra eller tekniska ord.

När du skriver ska du även tänka på att hela tiden föra berättelsen framåt. Detta innebär att du exempelvis bör undvika långa dialoger om de inte främjar handlingen.

Språket ska också vara beskrivande och hjälper läsaren att skapa en mental bild av berättelsen. Därför kan det vara bra att använda adjektiv och metaforer för att beskriva personer, platser och händelser.

Om du skriver för en särskild publik, så bör du också tänka på vilken språknivå de har. Om du till exempel om du skriver till barn bör du använda ett enklare språk än om du skriver för vuxna.

Vad är skillnaden mellan en novell och en roman?

En roman är ett längre skönlitterärt verk, vanligtvis över 200 sidor, medan en novell är ett kortare skönlitterärt verk, vanligtvis under 20 sidor.

En roman kan ha flera handlingslinjer och underhandlingar, medan en novell vanligtvis har en enda huvudhandling.

En roman är vanligtvis skriven i tredje person, medan en novell kan skrivas i antingen i tredje eller första person. Dessutom har en roman vanligtvis en mer detaljerad karaktärsutveckling än en novell.

Saker att tänka på när du skrivit din novell

När du har skrivit din novell är det viktigt att du redigerar och reviderar din text. Ett bra sätt att göra detta är att läsa din berättelse högt, eftersom det kan hjälpa dig att upptäcka fel och skrivfel enklare.

Du kan också be någon annan att läsa din berättelse, eftersom de kanske kan ge dig feedback på hur för att förbättra den.

När du skrivit klart din berättelse bör du se till att den flyter bra och att det inte finns några fel. Du bör också kontrollera att din berättelse är meningsfull och att det finns en röd tråd mellan alla delar.

Vill du ha fler tips? Läs mer här: tips hur du kan skriva en bra novellFå tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.