skriv en novell

10 enkla tips på hur man skriver en bra novell

Pluggtips.se, 26 januari 2023

En novell är en kortare berättelse med en huvudhandling, som motsvarar den röda tråden i berättelsen. Till skillnaden från en roman utspelar sig en novell under en kortare tidsperiod.

Att skriva en novell kan dock vara en utmaning, men det är också en fantastisk möjlighet att uttrycka sig kreativt och berätta en gripande historia.

I denna artikeln går vi därför igenom 10 tips för att hjälpa dig att skapa en novell som engagerar och berör läsaren.

1. Läs flera andra noveller

Genom att läsa andra noveller kan du få inspiration och en bättre förståelse för hur en novell ska byggas upp. Genom att läsa andras verk kan du dessutom få en inblick i hur man skapar karaktärer med djup och konflikter som håller läsaren engagerad.

Men du kommer inte bara lära dig om byggnaden av noveller, genom att läsa olika författares verk kan du också se olika stilar och format som kan passa för olika ämnen och historier, vilket kan vara mycket fördelaktigt.

Om du vill få idéer genom att läsa andra noveller, är vårt tips att välj att läsa en kortare noveller, eller skumma igenom längre noveller för att få en övergripande förståelse för berättelsen och konstruktionen.

Det nämligen inte någon gräns för hur lång en novell ska vara, och noveller kan vara både 2, 10 eller 50 sidor.

2. Skriv en gripande inledning

En bra inledning är avgörande för att fånga läsarens intresse och få dem att vilja fortsätta läsa din novell. Inledningen är det första som läsaren möter och det är därför viktigt att den är intressant, engagerande och ger en första bild om vad resten av berättelsen kommer att handla om.

I din inledning ska du bland annat presentera din huvudperson och konflikten som kommer att utspela sig i resten av berättelsen.

Genom att skapa en stark koppling mellan huvudpersonen och konflikten från början, så kommer du också skapa en känsla av spänning och engagemang hos läsaren.

3. Skapa spänning genom att bygga mot höjdpunkten

En viktig del av att skapa en engagerande novell är att bygga upp historien mot ett så kallat klimax, vilket är det ögonblick då allt i novellen når sin höjdpunkt.

Detta kan vara när huvudpersonen tillslut gör ett svårt val mellan två "stridande" parter, eller när en avgörande händelse inträffar.

Ett klimax behöver dock inte alltid vara något storslaget, men det ska vara något som berättelsen arbetar mot, och som hjälper till att skapa spänning och engagemang för läsaren.

Efter ditt klimax är det sedan dags att börja runda av berättelsen, genom att låta allt falla på plats, och avsluta historien på ett meningsfullt sätt.

4. Begränsa antalet karaktärer

En novell kan innehålla en mängd karaktärer som har olika roller i handlingen, men eftersom en novell är kortare än en roman, är det viktigt att begränsa antalet personer för att skapa en mer fokuserad berättelse.

Detta är viktigt för att underlätta för läsaren att förstå vem som är vem och för att undvika förvirring, rekommenderar vi att hålla antalet karaktärer till ett fåtal.

Ibland räcker det till och med att endast ha en huvudkaraktär i en novell, där man fokuserar helt på dennes handlingar och utveckling. Detta kan också skapa en mer personlig och engagerande berättelse, vilket kan vara en fördel i många fall.

5. Ge läsaren något att heja på

Att skapa en gripande novell handlar mycket om att få läsaren att engagera sig och heja på huvudkaraktären.

Detta gör du vanligtvis genom att presentera huvudkaraktären på ett relaterbart sätt och skildra dennes drömmar och mål. På så sätt kan du få läsaren att vilja se karaktären att lyckas.

Detta kan även skapa en starkare förbindelse mellan läsaren och novellen, och gör att läsaren kommer att vara mer engagerade i historien och vilja läsa berättelsen fram till slutet.

6. Ge din huvudkaraktär ett problem

För att skapa en gripande och spännande novell behöver du vanligtvis ge huvudkaraktären en utmaning eller ett problem att arbeta mot. Det bör dessutom vara ett problem som är relaterbart och något som läsaren kan känna igen.

Det finns många tänkbara problem som passar in i en novell, såsom något så enkelt som en kärlekskonflikt. Det viktiga är dock att problemet utgör kärnan i historien och ger huvudkaraktären möjlighet att utvecklas och förändras under berättelsen.

Genom att ge huvudkaraktär ett problem som är relaterbart och som den kämpar med, så kan du skapa en starkare förbindelse mellan läsaren och karaktären, samt och skapa en mer engagerande berättelse.

7. Planera novellen innan du börjar

Att planera din novell innan du börjar skriva göra det mycket lättare att hålla dig på spåret och skapa en tydlig struktur för berättelsen.

Du kan exempelvis börja med att ställa dig själv viktiga frågor som: vem är huvudkaraktären, vad är hennes problem och drömmar? Vad är den centrala konflikten i berättelsen? Var kommer höjdpunkten eller klimaxen att utspela sig?

Svaret på dessa frågorna kan du sedan skriva ner på ett papper, och senare använda dem för att hjälpa dig att inte att fastna i onödiga detaljer och hålla dig fokuserad på det viktigaste i din novell.

8. Novellen ska utspelas under en kortare tidsperiod

En novell utspelar sig vanligtvis under en kortare tidsperiod, vilket skiljer sig mycket från en roman. Detta är också något som du bör tänka på när du planerar och skriver din novell.

Normalt sätt så kan en novell utspela sig under en dag, en timme eller ett kortare ögonblick. Detta skapar framförallt en känsla av intensitet i berättelsen som gör det lättare för läsaren att följa handlingen.

En novell brukar dessutom utspela sig här och nu, vilket gör att man inte skiljer på “nutid” eller “förflutet” under handlingen i en novell. Detta gör det också enklare att bygga upp konflikten mot höjdpunkten.

9. Skriv nu, redigera senare

När man börja skriva på sin novell kan det ibland vara svårt att få orden att flöda, och det kan vara lättare att fastna i onödiga detaljerna. Men det viktigaste är fokusera på att få text på pappret i början.

Försök inte skapa den perfekta texten från början, utan låt dina ord flöda fritt och få ner orden på pappret. Bry dig exempelvis inte så mycket om stav- och meningsfel. Detta är något som du kan göra senare när du redigerar din text.

På så sätt kan du också undvika det som kallas för författarblock, eller writer's block på engelska.

10. Använd ett beskrivande språk

När du skriver en novell så är det viktigt att använda ett språk som ger berättelsen liv och fångar läsarens uppmärksamhet. Det kan du göra genom att använda ett beskrivande språk, och använda dig av verb, metaforer och liknelser.

Du kan också försöka få in de fem sinnena; hörsel, känsel, lukt, smak och synen, i din novell. Detta ger din novell mer liv och den blir mer gripande för läsaren.

När du skriver kan du exempelvis ställa sig frågor såsom; Hur luktar det när du går längs korridoren? Hur känns det mot huden när...? och så vidare. Detta gör att berättelsen får mer liv och läsaren kommer att vara mer engagerad i historien.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.