10 enkla tips på hur man skriver en bra novell

Pluggtips.se, 2022 njukčamánnu 17

En novell är en kortare berättelse med en huvudhandling, som motsvarar den röra tråden i berättelsen. Till skillnaden från en roman utspelar sig en novell under en kort tidsperiod.

En novell ska ha en inledningen där huvudpersonen och konflikten presenteras, och en höjdpunkt, eller klimax, där huvudpersonen och konflikten fördjupas.

Nedan går vi igenom 10 enkla tips för hur du kan lyckas med att skriva en riktigt bra novell. Vi hoppas att det kan vara till hjälp i ditt skrivande.

1. Läs flera andra noveller

Ett bra sätt att få en bra inblick i hur en novell kan se ut är att läsa andra noveller. Då kan du ofta få tips på hur man kan introducera karaktärer och konflikter.

Det finns ingen gräns hur lång en novell ska vara, en novell kan vara både 2, 10 eller 50 sidor.

Om du ska få idéer genom att läsa andra noveller är det bra att välja en lite kortare novell, eller så kan du skumläsa igenom en längre.

2. Skriv en bra inledning

Inledningen ska fånga läsarens intresse för att läsa resten av din novell. I inledningen ska man presentera huvudpersonen och konflikten som kommer utspela sig i resten av berättelsen.

3. Bygg upp din novell till höjdpunkten

Du ska även tänka på att försöka bygga upp historien mot klimax, vilket är berättelsens höjdpunkt. Detta kan exempelvis vara att huvudpersonen tillsist väljer sida mellan två “stridande” parter.

Ett klimax behöver däremot inte vara storslaget, men det är en viktig del i berättelsen, och efter höjdpunkten är det dags att börja runda av berättelsen.

4. Håll antalet karaktärer få

I en novell kan flera karaktärer presenteras och vara delaktiga i handlingen, men eftersom en novell till skillnad från en roman är kortare är det bra att hålla antalet personer i novell till ett fåtal.

Ibland räcker det bara att med att ha en karaktär i en novell, där du fokuserar helt på huvudkaraktären.

5. Ge läsaren något att heja på

Tricket i att skriva en bra novell handlar mycket om att ge läsaren något att heja för eller hoppas på.

Presentera huvudkaraktären i din novell så att läsaren kan relatera till den och så att läsaren vill att det ska gå vägen för din huvudkaraktär.

6. Ge din huvudkaraktär ett problem

För en bra novell kommer huvudkaraktär ofta att ha ett problem, som är det som huvudpersonen kommer arbeta för i novellen.

I en novell är det bra om du kan relatera huvudpersonens problem till något som läsaren kan känna igen, eftersom det då kommer att väcka större känslor hos läsaren.

7. Planera novellen innan du börjar

När man ska skriva en novell att bra att planera den innan eftersom det kommer att göra skrivprocessen mycket enklare. Du kan planera din novell genom att exempelvis ställa dig själv frågor såsom:

  • • Vem är huvudpersonen? Vilket problem har huvudpersonen?
  • • Vad är konflikten? Vad utspelar sig konflikten?
  • • Vad är novellens klimax eller huvudhandling?

8. Novellen ska utspelas under en kort tidsperiod

Jämfört med en roman ska en novell utspela sig under en kort tidsperiod och det är något som du bör tänka på när du skriver din novell. En novell kan utspela sig under en dag, en timme eller ett kortare ögonblick.

En novell utspelar sig även här och nu, och detta gör att man inte skiljer på “nutid” eller “förflutet” under handlingen i en novell.

9. Skriv nu, redigera senare

När man börjar skriva är det bäst att inte fokusera så mycket på att det ska vara rätt från början. Det bästa är om du bara börjar skriva på din text, och därefter går du igenom din text för att rätta till stav- och meningsfel.

Genom att först bara fokusera på att skriva och redigera sen kan du undvika det som kallas för författarblock, eller writer's block på engelska.

10. Använd ett beskrivande språk

När du skriver en novell är det bra om du använder ett beskrivande språk för att ge berättelsen ett liv. Detta kan du göra genom att använda verb, liknelser och metaforer.

Det är också bra att tänka över hur du kan få in de fem sinnena, hörsel, känsel, lukt, smak och synen, i din novell. Detta kan du göra genom att exempelvis beskriva hur din huvudpersonen upplever olika saker i novellens handling. Ställ dig själv frågor såsom:

  • • Hur luktar det när du går längs korridoren?
  • • Hur känns det mot huden när...?
  • • och så vidare...

Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa betygen och bli mer effektiv.

Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!
Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.