skriva texter

Hur skriver man en resonerande text?

Pluggtips.se, 11 december 2022

Att skriva en resonerande text kan verka som en utmaning, men med lite planering och kreativitet kan det bli en spännande och rolig uppgift.

I den här artikeln kommer vi att ge dig tips på hur du kan skapa en intressant och välstrukturerad resonerande text som kommer att imponera på din lärare.

Vad är en resonerande text?

En resonerande text är en textform som handlar om att presentera och diskutera olika åsikter och fakta kring ett specifikt ämne eller fråga. Genom att använda sig av argumentation och jämförelser försöker man att se saken från olika perspektiv för att kunna besvara frågeställningen.

För att skriva en bra resonerande text är det viktigt att använda sig av olika argumentationstekniker och för att stärka sina resonemang. Detta innebär att du presenterar fakta och erfarenheter som stöder din ståndpunkt, men också bemöter eventuella motargument.

Några exempel på argumentationstekniker är:

  • Exempel: Du ger ett eller flera exempel på hur din ståndpunkt stämmer överens med verkligheten.
  • Motargument: Du tar upp möjliga invändningar mot din ståndpunkt och förklarar varför de inte håller stånd.
  • Jämförelser: Du jämför din ståndpunkt med andra liknande ämnen eller situationer för att visa att den är giltig. Du kan också ge fördelar och nackdelar för en ståndpunkt.

Hur skriver man en resonerande text?

För att skriva en bra resonerande text är det viktigt att man förbereder sig noga och har en tydlig struktur i texten.

Här är några steg som du kan följa när du skriver en resonerande text:

  1. Bestäm dig för ett ämne som du vill skriva om. Välja ett ämne som du tycker är intressant och spännande. Det kommer göra det roligare att skriva texten.
  2. Gör research om ditt ämne för att samla information och fakta. Använd olika källor, såsom böcker och artiklar, för att säkerställa att du har tillräckligt med information.
  3. Formulera en tydlig rubrik som förklarar innehållet i texten kommer att handla om. Rubriken ska vara kort och slagkraftig, samt locka läsaren att läsa vidare.
  4. Skriv en introduktion där du presenterar ditt ämne och de frågor du kommer ta upp i din text. Se till att läsaren får en klar bild om vad texten kommer att handla om.
  5. I brödtexten ska du sedan använda fakta, erfarenheter och argument för att se ämnet eller frågan från olika perspektiv. Var logisk och konsekvent i din argumentation, och försök att förklara dina tankar på ett tydligt och begripligt sätt när du resonerar.
  6. Avsluta texten med en slutsats som sammanfattar dina tankar och argument. Försök att dra en slutsats som läsaren kan relatera till och som gör att hen förstår vikten av det du har skrivit om.

Efter att du har skrivit texten är det viktigt att du lägger ner tid för att redigera och förbättra din text så att den blir lättläst.

Andra vanliga frågor om resonerande texter

Nedan går vi igenom några andra vanliga frågor som många elever har om resonerande texter.

Vad är ett nyanserat resonemang?

Ett nyanserat resonemang är ett resonemang som tar hänsyn till olika perspektiv och aspekter av ett ämne.

I stället för att bara se ett ämne ur ett enda perspektiv, försöker ett nyanserat resonemang att beakta flera olika synvinklar och faktorer för att ge en mer riktig och balanserad bild av saken.

Vad är skillnaden mellan argumenterande och resonerande text?

Skillnaden mellan en argumenterande och en resonerande text är att en argumenterande text fokuserar på att stödja en specifik tes medan en resonerande text fokuserar mer på att undersöka och förklara olika aspekter av ett ämne.

Bortsett från denna skillnaden så är dock argumenterande och resonerande texter väldigt lika. För båda texterna kommer använda logiska argument och fakta för texten, men för en resonerande text så ska man vara objektiv i sina argument.

Hur lång ska en resonerande text vara?

Vanligtvis är en resonerande text mellan 500 och 1000 ord, men det kan vara längre eller kortare beroende på omständigheterna och den uppgiften som ni har fått i skolan.

Det viktigaste är att du har tillräckligt med fakta och åsikter att diskutera och att du har en tydlig struktur i din text.

Man kan räkna med att inledning och avslutning bör vara ungefär 100 ord vardera och mittendelen, eller avhandlingen bör vara ungefär 800 ord.

Hur ska språket vara i en resonerande text?

Språket i en resonerande text bör vara sakligt och faktabaserat, men det är också viktigt att anpassa det efter läsaren. Detta innebär att du bör använda ett språk som läsaren förstår och kan relatera till.

En resonerande text brukar vanligtvis även skrivas i jag-form, vilket innebär att du själv berättar vad du tycker.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.