dubbelexamen

Hur kan man ta dubbelexamen?

Pluggtips.se, 10 augusti 2022

Det finns inget rätt eller fel när det gäller att ta en dubbelexamen. En del tar en dubbelexamen genom att läsa två program efter varandra, medan andra väljer att läsa två utbildningar parallellt.

I denna artikeln kommer vi gå igenom hur du kan ta en dubbelexamen och diskutera för och nackdelar för att du ska kunna ta reda på om det kan vara något för dig.

Vad är en dubbelexamen?

En dubbelexamen består vanligtvis av två kandidatprogram på 180 hp vardera. I många fall kan du tillgodoräkna kurser från de båda utbildningarna när du tar en dubbelexamen, men det beror på om du läst två helt skilda ämnen eller ämnen som är relaterbara.

Om du tar en dubbelexamen i två ingenjörsutbildningar såsom datateknik och elektroteknik kommer exempelvis många matematikkurser att ingå i båda programmen, och då kan du tillgodoräkna dem om du redan läst dem.

Medan om du läst en ingenjörsutbildning och en inom psykologi kommer det vara svårare att tillgodoräkna kurser eftersom utbildningar skiljer sig så mycket från varandra.

Hur tar man en dubbelexamen?

Om du funderar på att ta en dubbelexamen finns det flera sätt att gå tillväga. Du kan antingen söka till två program via antagning åren efter varandra och läsa två utbildningar parallellt, eller så kan du kontakta ditt lärosäte internt för att gå runt antagning.

Du kan även ta en dubbelexamen genom att läsa programmen efter varandra, där du fokuserar helt på en kandidatexamen åt gången. Fördelen med denna metoden är att det tenderar att ge bättre betyg i dina olika kurser.

Nackdelen är däremot att det tar längre tid och frågan är om det inte är mer värt att isåfall läsa en master istället än att läsa två utbildningar efter varandra.

Det är även viktigt att du själv ska orka med att studera i den takten som krävs för att ta en dubbel examina. Om du läser två utbildningar parallellt, vilket blir 200% kan det resultera i att du inte har mycket tid åt andra saker utanför skolan.

När du läser två utbildningar finns det även en stor risk för krockande kurser och tentor. Det innebär att du ibland kan behöva stå inför ett val där du måste välja vilken utbildning eller kurser som du ska prioritera.

Ska man läsa skilda eller relaterade ämnen i en dubbelexamen?

Om man funderar att ta en dubbelexamen så är det ofta mest fördelaktigt att läsa två skilda ämnen, men helst ska ämnena komplettera varandra för att kunna skapa mervärde.

Om du väljer två närbesläktade ämnen blir det ibland fallet att det inte skapar mervärde, eftersom utbildningar tar ut varandra, men fördelen är samtidigt att du kan tillgodoräkna många kurser.

Om du vill läsa två relaterade ämnen är det ibland bäst att fortsätta på en specifik master inom det andra ämnet. Om du exempelvis tidigare läst maskinteknik kan men vanligtvis hoppa på en master inom datateknik, vilket kan vara ett sätt att sammanlänka två olika ämnen.

Ämnen som är skilda och vanligtvis fungerar bra med varandra är data, ekonomi, psykologi och fysik.

När du väljer vilka ämnen som du ska kombinera är det bra att fundera på vad du gillar och vad som samtidigt kan skapa mervärde för att göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden.

ta en examen

Vilka är fördelar och nackdelar med en dubbelexamen?

Det finns både fördelar och nackdelar med att ta en dubbelexamen. En dubbelexamen kan bredda dina kunskaper och ge dig en högre lön efter examen, men det kan samtidigt vara väldigt tidskrävande och ta mycket energi ifrån dig.

Fördelarna med att ta en dubbelexamen är att det kan göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden och göra att du får en högre lön. Dock är inte detta inte alltid sant, utan det beror på vilka utbildningar du väljer att kombinera.

Om du exempelvis väljer en ingenjörsutbildning och ekonomi kan det öka lönen upp till 32% enligt SACO.

I många fall kan däremot en dubbel examina inte vara värt det. Enligt SACO tjänar de 13% med en dubbelexamen 2% lägre än de med bara en examen.

Är en dubbelexamen värt det?

I många fall är en dubbelexamen inte värt det, men det beror mycket på vilka ämnen du väljer att kombinera. Det kan också vara mycket tidskrävande och ta mycket energi från dig, men det kan också göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Om du funderar på att göra en dubbel examen är det viktigt att du tänker på vad du vill uppnå med den och om den extra tiden och ansträngningen är värd det. Fundera över vilket mervärde som en dubbel examen kan ge dig och om det är det bästa sättet att nå dina mål.

Elon Musk och Jeff Bezos är två exempel på personer med en dubbelexamen och skapat framgångar i livet.

Elon Musk läste fysik och ekonomi, medan Jeff Bezos läste elektroteknik och datavetenskap.

Med detta säger jag däremot inte att du kommer bli nästa Musk eller Bezos genom att ta en dubbelexamen, men det kan vara värt att studera vilka utbildningar de läste. Båda läste minst en ingenjörsutbildning, vilket jag tycker man borde göra om man tänker ta en dubbelexamen.

Andra vanliga frågor om dubbla examen

Nedan går jag igenom ett antal andra vanliga frågor om att ta dubbelexamen som jag hoppas kan vara till hjälp för dig.

Hur många har dubbelexamen?

Enligt SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) så hade 13% av de 54 000 akademiker som de analyserade en dubbelexamen. Det som var intressant var att de med dubbla examen i snitt tjänade 2% lägre än de med bara en examen.

Kan man använda samma kurser i flera examen?

Ja, enligt nuvarande examensregler kan samma kurser ingå i flera examina på grundnivå. Däremot kan du inte återanvända kurser som ingått i en examen på grundnivå och en examen på avancerad nivå, såsom en masterexamen.

Kan man kombinera kurser från olika universitet?

Det går att kombinera kurser från olika universitet förutsatt att universitet godkänner att kursen/kurserna som du tidigare läst får ingå i din examen.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.