ledig för studier

Tjänstledighet för studier - Hur funkar det?

Pluggtips.se, 22 juni 2022

Du har rätt till studieledighet om du har varit anställd i minst sex månader i följd eller sammanlagt 12 månader under de senaste två åren.

Du måste dock ansöka om ledighet i god tid innan studierna inleds, eftersom arbetsgivaren har rätt att skjuta upp ledigheten i sex månader.

Hur fungerar tjänstledighet för studier?

Du har rätt till studieledighet om du har varit anställd i minst sex månader i följd eller sammanlagt 12 månader under de senaste två åren. Du måste dock ansöka om ledighet i god tid innan studierna inleds, eftersom arbetsgivaren har rätt att skjuta upp ledigheten i sex månader.

I grunden innebär tjänstledighet att du är ledig utan betalning från din arbetsgivare. Tjänstledighet är inte heller semestergrundande eftersom du inte tjänar in någon semesterlön.

Du behöver även vara medveten om att din arbetsgivare har rätt att avslå din ansökan om studieledighet om du inte uppfyller villkoren. Detta innebär att att du måste ha varit anställd i minst sex månader i följd eller sammanlagt 12 månader under de senaste två åren.

Kan man neka tjänstledighet för studier?

Nej, din arbetsgivare kan inte vägra dig studieledighet, men de kan skjuta upp den i upp till sex månader.

För att få din studieledighet i tid är det därför viktigt att du ansöker i god tid för att du ska kunna få tjänstledighet när studierna börjar.

Hur länge får man vara tjänstledig for studier?

Enligt lagen så finns det ingen begränsning av hur lång studieuppehållet kan vara. Arbetstagarens rätt till studieledighet omfattar den tid som tas ut för kursen eller utbildningen, oavsett hur lång den är.

Om du exempelvis ska läsa en utbildning på 3 år eller 5 år kommer du därför ha rätt till 3 respektive 5 års ledighet.

Ledigheten kan även vara antingen på heltid eller deltid, beroende på vilken typ av kurs eller utbildning som du läser.

Om du skulle vara tjänstledig på deltid är det däremot viktigt att du informerar din arbetsgivare vilka dagar som du behöver vara ledig.

Något som du däremot behöver vara medveten om är att studieledighetslagen inte ger någon rätt för arbetstagaren att fördela timmarna särskilt, men du har rätt till ledighet för deltidsstudier.

Vad händer med semesterdagar vid tjänstledighet?

Du fortsätter att tjäna in semesterdagar under tjänstledigheten, däremot kommer du inte kunna ta ut betalda semesterdagar eftersom du inte har haft lön under din tjänstledighet.

Det innebär att du endast kan ta ut obetalda semesterdagar om du har varit tjänstledighet. Om du däremot tidigare har arbetat under semesteråret och tjänat in betalda semesterdagar kommer du alltid kunna ta ut dem senare som betald semester.

Däremot kan det även variera något beroende på du eller ditt fackförbund inte avtalat om något annat med din arbetsgivare.

Hur påverkas pensionen av tjänstledighet?

Om du är tjänstledig utan lön tjänar du inte in något till din statliga tjänstepension. Detta beror på att ledigheten betraktas som ett avbrott i anställningen.

Detta innebär även att din tjänstepension kommer att bli påverkas och bli mindre om du tar ledigt under en längre tid.

Det är därför viktigt att överväga hur ledigheten kommer att påverka din pension innan du tar ut den.

Om du däremot läser en utbildning kommer du förmodligen kunna öka din lön efter att du har pluggat klart vilket samtidigt kan göra att det kan påverka din pension och lön positivt, eller så ser du inte särskilt stor påverkan på tjänstepensionen.

Om du vill veta mer om hur du tjänstledighet kan komma att påverka din tjänstepension kan du kontakta en pensionrådgivare.

Saker att tänka på när du tar tjänstledigt

När du tar tjänstledigt är det viktigt att tänka på att det kommer att påverka din inkomst och pension.

Du bör också ta ledigt i god tid före studierna, eftersom arbetsgivaren har rätt att skjuta upp ledigheten i sex månader.

När du studerar kommer du däremot kunna få CSN från staten, vilket kommer att ge dig en inkomst, men den kommer förmodligen inte vara lika hög som din lön. Från CSN kan du få 11 088 kr i månaden om du tar fullt bidrag och CSN-lån.

Du bör också vara medveten om att om du är tjänstledig under en längre tid kan det påverka din pension.

Om du har några frågor om ledighet kan det alltid vara en bra idé kontakta ditt fackförbund.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.