plugga med studietekniker

8 studietekniker för att lyckas med dina studier

Pluggtips.se, 1 oktober 2021

Det finns många olika studietekniker som man kan använda när man pluggar. Vissa tekniker går dessutom att använda tillsammans eftersom de fyller olika funktioner, men vilka av dem skall man egentligen använda sig av? I detta inlägget går vi igenom 8 olika studietekniker som du kan börja använda redan idag.

1. Feynmantekniken

Feynmantekniken är en effektiv metod för att lära sig ett nytt koncept, men även om tekniken är effektiv är den dessutom en mycket enkel strategi för att anförskaffa kunskap snabbare och djupare.

Tekniken bygger på den princip att man lär sig bäst när man förklarar eller lär ut till någon annan. Detta beror på att man ofta behöver använda enklare ord när man försöker lära någon annan som är helt ny till ämnet, vilket också gör att du själv förstår konceptet bättre.

2. Pomodorotekniken

Att kunna hålla fokuset uppe under en längre period kan vara mycket svårt. För vi möts ständigt av nya distraktioner som stör oss när vi försöker fokusera på en uppgift. Det kan vara ett nytt meddelande från en vän eller att det finns något annat roligare i vår omgivning vilket gör att vi tappar fokuset på uppgiften. Så vad kan man göra?

En metod som kan göra det lättare att fokusera och dessutom leda till att du blir mer effektiv är Pomodorotekniken. Metoden bygger på att du arbetar intensivt under en period för att därefter ta en kort paus.

3. Timeboxing

Timeboxing är en metod för att planera din tid. Tekniken bygger på att man allokerar ett fast tidsspann av tid för varje aktivitet i förväg, och därefter genomför aktiviteten inom det tidsspannet. Du slutar alltså arbeta med uppgiften direkt när tiden är slut, och utvärderar därefter om du lyckades nå dina planerade mål eller inte.

Timeboxing innefattar följande steg:

  1. Hitta lämpliga uppgifter som du behöver göra.
  2. Definiera dina mål.
  3. Sätt en deadline.
  4. Arbeta och utvärdera därefter ditt resultat.

4. Eisenhowermatrisen

Eisenhowermetoden kan hjälpa oss att prioritera våra uppgifter så att vi vet vilka uppgifter vi skall göra i vilken ordning. Den hjälper oss att fokusera på det som är viktigt, så att vi kan använda vår tid bättre.

Eisenhowermatrisen är uppbyggd av 2x2 rutor där man sorterar sina uppgifter efter hur viktiga och hur bråskande de är. Du börjar därefter utföra de uppgifter som är både viktiga och bråskande och så vidare.

5. Todolistor

En todolist eller en att-göra-lista har du säkert både använt och hört om tidigare. Det är en klassiker och även något som jag brukar använda mig av när jag studerar.

Genom att använda dig av en todolist ser du till att du inte kommer glömma bort något och du har en bättre uppfattning om vad som skall göras efter allt är nerskrivet. Genom att även prioritera dina uppgifter kan du på ett smidigt sätt lägga upp en plan som också säger i vilken ordning som du bör utföra dina uppgifter.

6. Spaced repetition

Spaced repetition eller tidsfördelad repetition är en studieteknik där man granskar det innehåll som man försöker lära sig med ökande tidsintervaller för att lättare kunna memorera något som du försöker lära dig.

Tidsfördelad repetition är också ett bra sätt att maximera sin tid genom att man kan bibehålla samma mängd information, men samtidigt som man inte behöva plugga lika många timmar.

7. Två-stegs metoden

Två-stegs metoden utgörs av två steg. Första steget innebär att "härma" och återskapa, och andra steget som innefattar att man måste gå vidare till svårare uppgifter.

En kort video där Björn Liljeqvist från KTH berättar om hur du kan använda två-stegs metoden kan du se nedan!

8. Tankekartor

Tankekartor är inte bara bra för brainstorming utan kan också vara ett bra sätt för att få en bra överblick över ett ämne. Jag själv använder tankekartor mycket i mitt tentaplugg och de är ett bra sätt att hitta svaga punkter som du behöver plugga mer på och få en överblick vad du kan om ett ämne i nuläget.

En tankekarta hade kunnat beskrivas som ett slags ramverk och är ett sätt att hjälpa dig att organisera, visualisera och sammanfatta. Dess syfte är dessutom att ge dig ett bättre sätt att lagra information på en sida, genom att länka olika koncept med varandra. Många ämnen kan studeras, revideras enklare och mer meningsfullt genom att använda en tankekarta.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.