studera

Tankekartor - visualisera och sammanfatta

Tankekartor används ofta för brainstorming men de kan också vara ett bra sätt för att få en bra överblick över ett ämne.

Jag själv använder tankekartor mycket i mitt tentaplugg och de är ett bra sätt att hitta svaga punkter som du behöver plugga mer på och få en överblick vad du kan om ett ämne i nuläget.

Vad är en tankekarta?

En tankekarta, eller mindmaps som de också kallas för, kan beskrivas som ett ramverk och är ett sätt att hjälpa dig att organisera, visualisera och sammanfatta idéer. Detta kan ge dig en bättre överblick över ett ämne och även leda till att du lär dig bättre.

En tankekarta utgörs av olika koncept som är länkade till vandrade. När du gör en tankekarta utgår du från ett ämne på pappret och drar sedan linjer och skapar nya delämnen med information.

Jämfört med listor så ger en tankekarta en mycket bättre överblick om hur olika koncept och idéer länkas till varandra. Tankekartor är också mer anpassade för att din hjärna ska kunna ta in informationen vilket gör att du kan lära dig mer effektivt.

Tankekartor kan användas för att brainstorma idéer, skriva effektivare anteckningar, sammanfatta texter och möten, förenkla uppgifter och vid planeringen av en text eller uppsats.

Forskning från Johns Hoppkins har också visat att studenter som använder sig av tankekartor förbättrar sina betyg med 12%. Detta är en stor ökning och en anledning till att fundera över om du kanske borde börja använda tankekartor mer i dina studier.

Hur använder man tankekartor?

Första steget är att ta en blankt papper (utan linjer) och börja från centrum och sedan arbeta dig utåt mot kanter. Du börjar med att skriva ner huvudämnet i mitten av pappret. Ofta är detta ett ord eller en titel som förklarar ämnet. Gör sedan en ring runt titeln.

Dra därefter linjer ut från mittencirkeln och skapa nya cirklar som skall beskriver vad huvudämnet handlar om. Dra sedan ut linjer från den nya cirkeln och ange nyckelord och annat som beskriver det. Om du vill kan du också rita en bild om du tycker det underlättar.

Din slutgiltiga tankekarta kommer sedan att likna ett träds grenar eller rötter som sprider sig utåt mot kanterna.

Vad ska man ha med i en tankekarta?

Det finns inga riktiga regler för vad som ska ingå i en tankekarta, men jag rekommenderar att du inte tar med för mycket information i varje cirkel. En bra tumregel är att hålla informationen på varje rad på högst sex ord.

Det kan krävas en del träning innan man blir bra på att sammanfatta information kort i en tankekarta. Men ju mer du gör det, desto bättre blir du.

En tankekarta kan även vara så enkel eller komplex som du vill ha den. Om du precis har börjat rekommenderar jag att du håller den enkel och och sedan successivt lägga till mer information när du blir bättre på det.

När du är klar ska din tankekarta ge dig en bra överblick över ämnet och hjälpa dig att komma ihåg de viktigaste punkterna.

Vad är fördelarna med tankekartor?

Det finns många fördelar med att använda tankekartor. Några av de viktigaste fördelarna som jag upplevt med tankekartor under min studietid är:

  1. Tankekartor kan ge dig en bättre överblick på ämnet.
  2. Tankekartor kan hjälpa dig att hitta områden du behöver plugga mer på.
  3. Tankekartor kan hjälpa dig organisera upp hur allt hänger samman.
  4. Tankekartor kan hjälpa dig inse vilka koncept inom området som är de viktigaste.

Bland dessa fördelarna tycker jag attatt de två viktigaste är att tankekartor kan hjälpa dig att få en bättre överblick över ett ämne och även leda till bättre inlärning.

När ska man använda tankekartor?

Jag har tidigare skrivit om hur jag använder tankekartor när jag pluggar till en tenta. För mig är tankekartor något som jag börjar med för att få en bra överblick över ett ämne.

Genom att sammanfatta allt som jag kan om ämnet just nu får jag en bra överblick. Jag kan också hitta många svaga punkter som jag behöver träna mer på.

När jag pluggat upp mina svaga punkter brukar jag använda tankekartor för att sammanställa en kurs. Jag pluggar sedan igenom alla huvudgrenarna genom att använda mig av feynmantekniken som bygger på aktivt lärande.

När jag sedan känner att jag lärt mig en gren kryssar jag av den grenen och går vidare till nästa. På så sätt kan jag garantera att jag lära mig allt som jag behöver kunna till tentan eller provet.

Är det bäst att göra tankekartor på dator eller papper?

Jag själv föredrar att rita mina tankekartor på papper, men det går även att göra det på datorn. För att få en bild vad som funkar bäst för dig rekommenderar jag dig att testa båda.

Det finns flera program som man kan använda sig av för att göra tankekartor såsom Freemind, Popplet, Scapple och XMind.

Personligen har jag funnit att det är lättare att få en överblick när jag ritar mina tankekartor på papper. Men det går också snabbare att göra ändringar på datorn. Så det handlar egentligen om vad du känner dig mest bekväm med.

Om du vill prova att rita tankekartor på datorn rekommenderar jag att du börjar med ett program som Freemind eller Popplet. Dessa är båda gratis och enkla att använda.

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.