läsförståelse

9 tips för att bli bättre på läsförståelse

Pluggtips.se, 18 april 2022

Läsförståelse handlar om att förstå och tolka det du läser. För att bli bättre på läsförståelse finns det några saker du kan tänka på.

I denna artikeln går vi igenom 9 tips som kan hjälpa dig att förbättra din läsförståelse.

1. Fokusera på hela kontexten

Titta inte bara på orden, utan hela meningen. Läsförståelse handlar inte om att känna igen ord, utan hur de samverkar i en mening för att skapa ett sammanhang. Om du tittar på hela meningen blir det lättare att förstå vad texten handlar om.

En viktig förmåga i läsförståelse är att kunna skilja på viktig och oviktig information, det vill säga att du tar in den viktigaste informationen och lägger undan resten. Detta är en förmåga som kan kräva en del övning, men ett bra tips är att öva på gamla prov i läsförståelse.

2. Läs texten högt

Att läsa högt kan hjälpa dig att förstå innehållet eftersom du tvingas att läsa långsammare, vilket ger dig tiden att ta in innehållet.

En stor anledning till varför många inte kommer ihåg det de läst är att de läser för snabbt, vilket gör att de missar viktig information. När du läser högt tvingas du att ta in informationen på ett annat sätt, och det hjälper dig att förstå och komma ihåg det du läser.

Detta går däremot inte att göra under ett prov, men om du övar kan du pröva på att läsa högt.

3. Titta på bilder och illustrationerna

Om det finns bilder i texten kan de ge dig en ledtråd till vad texten handlar om. Det kommer inte alltid finnas bilder i texten, men om det finns det så borde du ta vara på dem.

Du kan också se på rubrikerna och underrubrikerna. Dessa kan också ge dig en ledtråd till vad texten kommer handla om.

4. Läs texten flera gånger

Om du läser samma text flera gånger blir det lättare för dig att minnas innehållet och förstå texten på djupet. Ibland kan det vara bra att börja med att skumläsa texten för att senare gå tillbaka och läsa den mer noggrant.

Om det finns frågor relaterat till texten bör du även gå igenom dem innan du börjar läsa. Det ger dig en idé om vad du ska leta efter i texten.

5. Gör egna anteckningar

När du tränar på läsförståelse kan det vara bra att ta egna anteckningar. Det beror på att när du antecknar med egna bort kommer du förhindra att du glömmer bort vad du har läst.

När du antecknar ska du försöka skriva ner det som du tror är viktigt i texten. Om du inte kan anteckna kan du även markera viktiga ord direkt i texten.

6. Diskutera med andra

Genom att prata med någon annan som läst texten få en bra bild av hur andra tolkar texten. Du gör att du förstå bättre på vad andra anser är viktig information, samtidigt som du övar på att uttrycka dig själv.

Detta går inte att göra under ett prov i läsförståelse, men om du vill öva på färdigheten kan det vara en bra idé.

7. Ställ dig själv frågor när du läser

Ställ frågor som "Vad handlar den här texten om?", "Vilka karaktärer finns det i texten?" och "Vilket tema behandlas i texten?" när du läser.

Genom att ställa dig själv frågor medan du läser kan du få en bättre förståelse om vad texten handlar. Det får dig vanligtvis också att sakta ner och tänka över det du läser, vilket är bra för din läsförståelse.

8. Gör sammanfattningar

En metod som kan hjälpa dig att bli bättre på läsförståelse är att göra egna sammanfattningar efter att du läst texten. Fundera på hur du uppfattade texten och gör sedan en egen sammanfattning av den.

Det kan träna din läsförståelse och förmågan att analysera olika texter, vilket kommer hjälpa dig i läsförståelse såsom under nationella proven.

9. Lär dig identifiera viktig information

Träna dig i att hitta olika typer av information i texten. Exempel på viktig information under ett prov kan vara datum, orter och namn.

Försök även bli bättre på att snabbare hitta de olika ledtrådarna i texten. Detta kan vara ord som förklarar, beskriver eller sammanfattar det som står i texten. Det kan också vara ord eller fraser som anger ny information.

Detta var några enkla tips som jag hoppas kan hjälpa dig i att bli bättre på läsförståelse.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.