läkare

Hur är det att plugga till läkare?

Pluggtips.se, 5 juni 2022

Många drömmer om att senare arbeta som läkare och hjälp andra människor, men hur är det egentligen att plugga till läkare?

Läkarprogrammet är en utbildning som kräver mycket plugg, men det är också en väldigt rolig utbildning. Förutom att ha vanliga tentor kommer du också få testa på läraryrket när du studerar.

Läkare tillhör också en av de utbildningar där flest andel tar examen, hela 90%. Detta visar också på att det är många drivna som söker programmet. De som väljer att studera till läkare har vanligtvis haft det som mål väldigt länge.

Hur är det att studera på läkarprogrammet?

Läkarprogrammet är en krävande utbildning, men också mycket givande. När du är klar kommer du få hjälpa många människor och göra skillnad i världen.

Läkarprogrammet är också mycket roligt eftersom du får träffa nya människor och lära dig nya saker. Du får även möjligheten att testa på lite hur det är att arbeta när du gör praktik.

Programmet innebär också en hel del plugg, men om du lyckats komma in på läkarlinjen brukar det vanligtvis inte vara några problem eftersom du redan har en bra studieteknik.

På det hela taget är det krävande att studera till läkare, men det är också mycket givande. Du kommer att få hjälpa människor och göra skillnad i världen. Om du är driven och alltid har velat bli läkare kan detta vara det perfekta programmet för dig.

Var kan man plugga till läkare?

Det finns 7 lärosäten i Sverige där man kan studera till läkare. Det går att studera till läkare på följande universitet:

 • Lunds universitet
 • Uppsala universitet
 • Karolinska institutet
 • Göteborgs universitet
 • Linköpings universitet
 • Umeå universitet
 • Örebro universitet

Vilka är behörighetskraven för läkarutbildningen?

För att vara behörig att söka till läkarutbildningen i Sverige måste du ha gått ut gymnasiet. Du måste också ha läst fysik 2, kemi 2, biologi 2 och matte 4 på gymnasiet.

Vanligtvis innebär detta att du tidigare har läst naturvetenskap på gymnasiet eftersom alla dessa gymnasiekurser ingår i programmet.

Undervisningen på läkarprogrammet bedrivs vanligtvis på svenska, men undervisning på engelska kan också förekomma ibland.

Är läkarlinjen en svår utbildning?

Generellt sätt så är läkarlinjen en svår utbildning. För att senare kunna få arbeta som läkare kräver det att du har stora kompetenser inom arbetet.

Programmet är också ganska långt, vilket kan vara svårt att engagera sig i. Det tar 6 år att slutföra programmet, vilket gör det till en av de allra längsta programmen. Samtidigt är läkarlinjen en av de utbildningar med lägst avhopp och endast 10% hoppar av utbildning.

Studiemässigt kan läkarlinjen också vara rätt så krävande, men samtidigt tenderar de som kommer in på programmet redan att ha en bra studieteknik. Anledningen till detta är att en bra studieteknik behövs för att kunna få antagningspoängen som krävs för läkarlinjen.

Det är vanligt att den första perioden är väldigt tuff och det är något som du behöver vara medveten om. Detta beror främst på två faktorer, det är ett sätt för dem att sålla bort en del folk, samt så behöver man lite tid att vänja sig med studietakten.

Kan man bli läkare utan toppbetyg?

Vanligtvis behöver man ha toppbetyg för att komma in på läkarlinjen men det går även att komma in via högskoleprovet vilket gör att du inte nödvändigtvis behöver de bästa betygen.

Om du vill bli läkare men inte har de bästa betygen finns det alltså fortfarande alternativ för dig. Du kan försöka ta högskoleprovet och försöka få ett bra resultat på det.

Ett annat alternativ är att plugga till läkare i ett annat land såsom Danmark, Polen eller Lettland. Det brukar vara enklare att komma in på läkarlinjen på dessa platserna men samtidigt kommer det kosta mer för dig eftersom du kommer behöva betala skolavgiften.

Hur fungerar det att plugga till läkare utomlands?

Många som inte kommer inte läkarlinjen i Sverige väljer att plugga till läkare utomlands. Det är vanligt att svenskar plugga till läkare i någon av följande länder:

 • Polen
 • Danmark
 • Lettland
 • Litauen
 • Italien
 • Tjeckien
 • Ungern

Att plugga till läkare utomlands har både sina fördelar och nackdelar.

Fördelen med att plugga till läkare utomlands är att det finns fler platser, vilket gör att det kan bli lättare att komma in på sin drömutbildning.

Nackdelen med att plugga till läkare i ett annat land är att man själv kommer stå för mycket av kostnaderna. Samtidigt kan det kanske vara värt det om man drömmer om att bli läkare.

Hur är studierna upplagda på läkarprogrammet?

Man kan dela in läkarprogrammet i två delar, den prekliniska och kliniska delen. Den prekliniska delen är där du studerar in alla teori, medan den kliniska delen innehåller fler praktiska moment på sjukhuset.

På läkarlinjen brukar man börja med att studera människan på cellnivå för att sedan arbeta sig uppåt till olika vävnader och organ. Man brukar börja med att studera hur dessa organ ska fungera i kroppen för att sedan se på fel och bakomliggande sjukdomar.

Något som skiljer läkarlinjen från andra program är att man har större tentor som täcker kursinnehållet från en hel termin, vilket kan ha både sina fördelar och nackdelar.

Det är också vanligt att man har duggor eller prov som testar mindre delar av kursinnehållet under kursens gång.

För vem passar läkaryrket?

Läkaryrket passar inte för alla, men om du är inne på att plugga till läkare är det bra att du har ett intresse för medicin, du behöver vara lyhörd och medmänsklig, samt behöver du vara villig att ta plugget på allvar.

Läkare är ett svårt yrke, men också ett av de mest givande. Om du är redo för utmaningen kan läkare vara den perfekta karriären för dig.

Eftersom du arbetar mycket med människor är det däremot viktigt att ha en bra kommunikationsförmåga och är lyhörd. Du bör också kunna arbeta bra under press och ha god förmåga att lösa problem.

Läkarprogrammet är också en utbildning som är svår att komma in på samt har krävande studier när man väl kommer in. Det kommer också kräva att du kommer behöva lägga ner mycket tid på studierna.

Sammanfattningsvis så är läkarelinjen ett krävande men givande utbildning. Det krävs mycket engagemang och hängivenhet för att lyckas. Om du är redo för utmaningen kan läkare vara den perfekta karriären för dig.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.