pilotutbildning

Hur utbildar man sig till pilot i Sverige?

Pluggtips.se, 23 augusti 2023

Drömmer du om att bli pilot? I Sverige finns det många alternativ för den som vill förverkliga denna dröm. De mest framstående inkluderar tre yrkeshögskolor: Svensk pilotutbildning (SPU Academy), Trafikflyghögskolan i Lund och OSM Aviation Academy.

Men utöver dessa skolor kan du också välja att på egen hand genomföra en privat pilotutbildning, känd som PPL (Private Pilot Licence). Med detta certifikat kan du börja flyga på egen hand. Men om du senare önskar att göra karriär i pilotyrket behöver du skaffa dig ett trafikflygarcertifikat.

I denna artikeln kommer vi gå igenom hur man utbildar sig till pilot. Vi kommer gå igenom de olika yrkesvägarna som finns, vad man behöver för behörighet och annat som kan vara viktigt att tänka på.

Hur utbildar man sig till pilot?

I Sverige finns det flera alternativ för den som aspirerar på att bli pilot. Här presenteras fyra centrala utbildningsvägar.

Svensk pilotutbildning

Svensk pilotutbildning erbjuder en yrkeshögskoleutbildning som sträcker sig över 3 år. Inom denna tidsram ingår även 6 månaders praktik. Utbildningen har en kostnad på ungefär 850 000 kronor.

För dem som behöver hjälp med finansieringen finns möjligheten att ansöka om lån via skolans samarbetspartner Swedbank. Utöver flygutbildningen har skolan även specialkurser, som till exempel en helikopterutbildning.

Trafikflyghögskolan i Lund

Trafikflyghögskolan i Lund fokuserar på trafikflyg. Här får studenter möjlighet att bli kommersiella piloter med ett MPL-certifikat. Utbildningen varar i 2,5 år. Trots att den direkta undervisningen är kostnadsfri, finns det andra kostnader som studenter bör vara medvetna om, däribland för mat, logi, resor och litteratur.

Trafikflyghögskolan i Lund är en framstående institution inom flygutbildning i Sverige. Vi rekommenderar starkt skolan, förutsatt att du uppfyller de höga antagningskraven.

OSM Aviation Academy

OSM Aviation Academy är en stor aktör inom flygutbildning, inte bara i Sverige utan även i Norge och USA. Deras "Airline Ready" Professional Pilot program har en totalkostnad på 975 000 SEK, som är uppdelad i fyra terminsbetalningar.

Utöver detta finns en ansökningsavgift på 25 000 SEK. Efter genomförd utbildning vid akademin är studenterna förberedda för arbete som piloter direkt.

Utlandsstudier

För de som överväger att utöka sina horisonter bortom Sverige finns det flera alternativ för pilotutbildning i utlandet. Då är ett av de mest populära alternativen i vår närhet Norge.

Men det är viktigt att notera att detta bara är ett av många alternativ utomlands. Många länder har framstående flygskolor, så det är en god idé att utforska olika destinationer och jämföra utbildningar för att hitta den som bäst uppfyller ens individuella behov och ambitioner.

Behörighetskrav för att bli pilot

Att bli pilot kräver inte bara en passion för flyg, utan också en solid akademisk grund. Om du siktar på att bli pilot i Sverige rekommenderas det att du har en teknisk eller naturvetenskaplig inriktning från gymnasiet.

Dessa utbildningar säkerställer att du har den kunskapsgrund som behövs för att klara av de tekniska och teoretiska aspekterna av pilotutbildningen. Specifika kurser som oftast krävs som förkunskap inkluderar:

  • Fysik 1a: Viktig för att förstå flygprinciper och hur olika faktorer påverkar ett flygplan.
  • Matematik 3b: Viktig för navigation, planering och för att förstå flygplanets tekniska data.
  • Engelska 6: Eftersom engelska är det officiella språket i internationell luftfart, är det av yttersta vikt att kunna kommunicera flytande.

Utöver dessa specifika ämneskrav, behöver aspirerande pilotstudenter också uppfylla den grundläggande behörigheten för högskolestudier i Sverige.

Det är viktigt att notera att varje skola och program kan ha sina egna unika behörighetskrav. Till exempel har vissa skolor ytterligare tester eller intervjuer för att bedöma en sökandes lämplighet för yrket.

pilotutbildning

Kan man utbilda sig till pilot online?

När det kommer till utbildningar för piloter, är den praktiska erfarenheten avgörande. Därför är fullständiga onlineutbildningar för piloter både ovanliga och ofta otillräckliga.

Trots att digital teknik kan erbjuda mycket inom teoretisk kunskap, kan den inte ersätta känslan av att sitta i förarsätet och känna på flygplanets reaktioner i olika situationer.

Det finns vissa webbplatser som erbjuder teoretiska kurser och kunskap inom flyg, men dessa kan bäst ses som kompletterande resurser snarare än huvudvägar till att bli pilot. Även om dessa kurser kan ge en inblick i teorin bakom flygning, kan de inte ge den praktiska träning som krävs för att bli en skicklig pilot.

Därför rekommenderar vi att söka en traditionell, fysisk utbildning. En utbildning på plats ger inte bara teoretisk kunskap, utan också den ovärderliga praktiska erfarenheten som är nödvändig för att bli en bra pilot.

Är det svårt att komma in på pilotutbildningen?

Konkurrensen för att komma in på pilotutbildningar är verkligen intensiv. Varje år söker en stor mängd hoppfulla studenter till dessa utbildningar, men tyvärr finns det bara ett begränsat antal platser tillgängliga.

Men låt inte detta avskräcka dig! Det finns klara strategier du kan anamma för att stärka din ansökan:

  • Sök till flera skolor: Genom att ansöka till flera flygskolor ökar du dina chanser att få en plats någonstans.
  • Praktisk erfarenhet: Om möjligt, skaffa dig erfarenhet av flygning i förväg. Det visar ditt genuina intresse och kan ge dig en fördel.
  • Välj rätt gymnasieutbildning: En bakgrund i teknik eller naturvetenskap från gymnasiet kan ge dig en stabil kunskapsgrund.
  • Satsa på höga betyg: Ett starkt akademiskt meritförteckning visar på ditt engagemang och din arbetskapacitet.
  • Språkkunskaper: Engelska är kritisk inom flygbranschen, så se till att du behärskar språket väl.

Medan det inte finns någon garanti för att komma in på en pilotutbildning, kan dessa tips hjälpa dig att öka dina chanser att komma in på pilotutbildningen.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.