olika examen

Vilka olika typer av examen finns?

Pluggtips.se, 24 mars 2022

Det finns flera olika examen som delas in i olika nivåer. Alla högskoleutbildningar kan delas in i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, och dessa nivåer innehar olika typer av examen.

Examina på olika utbildningsnivåer

Alla högskoleutbildning kan delas in i en av tre olika nivåerna. De olika utbildningsnivåerna är grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Varje examina kommer att ingå i någon av dessa nivåerna och nedan kan du se vilka examen som ingår i de olika nivåerna

  • Grundnivå: Högskoleexamen, kandidatexamen och yrkesexamen
  • Avancerad nivå: Magisterexamen, masterexamen och yrkesexamen
  • Forskarnivå: Licentiatexamen och doktorsexamen

För att du ska få en bättre uppfattning vad dessa olika examen innebär kommer vi gå igenom de mer ingående nedan.

Examina på grundnivå

Det finns tre olika examina på grundnivå, dessa är högskoleexamen, kandidatexamen och yrkesexamen.

Utbildningar på grundnivå utgörs av 3 år av studier. En kandidat och högskoleexamen kan vara inom flera olika områden, såsom inom matematik, datateknik eller ekonomi.

Medan en yrkesexamen är en examensform för utbildningar som leder fram till särskilda yrken såsom sjuksköterska.

Examina på avancerad nivå

På avancerad nivå finns det tre olika examen. De olika examen som finns på avancerad nivå är magisterexamen, masterexamen och yrkesexamen. För att kunna ta en examina på avancerad nivå behöver du först ha tagit en examen på grundnivå.

En magisterexamen består av ett år av studier medan en masterexamen utgörs av två års av studier. För att kunna ta en examina på avancerad nivå behöver du även läsa fler kurser på avancerad nivå, vilket brukar innebär kurser med en större fördjupning.

En yrkesexamen kan vara antingen i 1 till 2,5 år beroende på vilket yrke det handlar om. Några exempel på yrkesexamen på avancerad nivå är:

  • Läkarexamen
  • Apotekarexamen
  • Arkitektexamen
  • Psykologexamen

Examina på forskarnivå

På forskarnivå finns det två olika examina och dessa är licentiatexamen och doktorsexamen. En licentiatexamen kan sägas motsvara ungefär en halv doktorsexamen och kan ses som en “mellanexamen”.

För att ta en licentiatexamen behöver man läsa 120 högskolepoäng, vilket motsvarar 2 år. Medan för en doktorsexamen behöver man läsa 240 högskolepoäng, vilket motsvarar 4 år.

Utbildningar på forskarnivå ska utveckla kunskaperna och färdigheter som krävs för att självständigt kunna bedriva forskning. Vem som helst kan inte heller läsa utbildningar på forskarnivå, utan ansökningsprocessen för forskarnivå skiljer sig från utbildningar på avancerad- och grundnivå.

Kan samma kurs ingå i flera olika examina?

Det går att återanvända samma kurser i flera examina på grundnivå enligt de nuvarande examensreglerna. Det innebär att det går att ta en dubbelkandidat där du återvänder tidigare lästa kurser.

Du kan däremot inte återanvända kurser som ingått i en examen på grundnivå för att kunna ta en examen på avancerad nivå, såsom en magisterexamen eller masterexamen.

Hur ansöker man om en examen?

För att kunna ansöka om en examen behöver man vara färdig med sina studier, och det är du själv som behöver ansöka om examen på det lärosätet som du har slutfört dina studier. Man ansöker vanligtvis om examen på Ladok.

Efter att du ansökt om examen kommer din ansökan att prövas utifrån de nationella och lokala examensregler. Om din ansökan för examen godkänns kommen den att utfärdas och ett bevis kommer att skickas hem till dig.

För att ta examen behöver man även ha genomfört ett examensarbete i slutet av sina studier. Beroende på vilken utbildningsnivå det handlar om kommer storleken på arbetet att variera. Exempelvis är ett kandidatarbete på 15 högskolepoäng.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.