ChatGPT i skolan

ChatGPT inom skolan? En mardröm eller möjlighet?

Pluggtips.se, 6 januari 2023

ChatGPT lanserades under hösten 2022 och det är en av de mest avancerade chatbot-teknologierna på marknaden, vilket har väckt en del debatt kring huruvida den ska användas inom skolan eller inte.

Vissa menar att den kan vara en möjlighet för att underlätta lärandet och öka effektiviteten hos eleverna, medan andra ser den som en mardröm och tror att den skulle kunna påverka lärandet negativt.

I denna artikel tar vi en närmare titt på ChatGPT och förklarar fördelarna samt nackdelarna med att använda den inom skolan.

Vad är ChatGPT?

ChatGPT är en chatbot-modell som kan svara på frågor och ha samtal med användare genom att använda information som den har lärt sig från att ha analyserat stora mängder textdata på internet.

Eftersom ChatGPT kan svara på alla typer av frågor har den många möjliga användningsområden, både generellt såväl som i skolan.

I skolan kan ChatGPT exempelvis användas för att ge feedback till eleverna på deras skolarbeten, föreslå förbättringar och ge exempel på hur man kan utveckla sina texter.

Dessutom kan ChatGPT generera olika typer av texter såsom en uppsats helt från grunden om du säger till den att göra det.

ChatGPT kan också användas som ett verktyg för att hjälpa eleverna att få en bättre förståelse, genom att ge förenklade förklaringar och exempel på hur olika koncept fungerar.

Detta är alla bra saker som ChatGPT kan göra för att hjälpa eleverna att förbättra sin kunskap och förståelse av olika ämnen. Men det finns också risker med att använda denna teknologin.

Fördelar med ChatGPT i skolan

Här är några fördelar med att använda ChatGPT i skolan:

  • Ger individuell feedback: ChatGPT kan ge eleverna personlig feedback på deras skolarbeten, föreslå förbättringar och ge exempel på hur man kan utveckla sin text.
  • Ger läraren mer tid: Genom att använda ChatGPT som en resurs kan läraren spara tid på att förbereda undervisning och istället fokusera på att hjälpa eleverna att förstå koncepten på ett djupet.
  • Ökar elevernas motivation: Genom att ge eleverna personlig feedback och rekommendationer kan ChatGPT öka motivationen att lära sig.
  • Ökad tillgång till lärresurser: ChatGPT kan ge eleverna förslag på olika lärresurser och hjälpa dem att hitta information om olika ämnen.
  • Ökar elevernas förståelse: Genom att ge eleverna förklaringar och exempel på hur olika koncept fungerar kan ChatGPT hjälpa dem att förstå olika saker på djupet.

Nackdelar med ChatGPT i skolan

Även om ChatGPT har flera fördelar så finns det också nackdelar och risker att använda ChatGPT i skolan, såsom:

  • Risk för fusk: Det finns en risk att eleverna kan använda ChatGPT för att fuska på sina skolarbeten, genom att kopiera texter skrivna av ChatGPT och lämna in som sina egna ord.
  • Beroende av tekniken: Om eleverna förlitar sig för mycket på ChatGPT kan det leda till att de inte utvecklar sin egen förmåga att tänka kritiskt och självständigt. Det är alltid viktigt att elever får träna på att tänka självständigt och hitta svar på frågor direkt.
  • Felaktig information: ChatGPT är endast en språkmodell som har lärt sig att generera text baserat på den mängd data den har tränats på. Detta innebär att ChatGPT kan ge felaktig information eller förvränga fakta ibland, vilket kan ge konsekvenser på lärandet.
chat gpt i skolan

Kommer ChatGPT att påverka skolan positivt eller negativt?

Det är svårt att säga om ChatGPT kommer att påverka skolan positivt eller negativt, och om det är en mardröm eller möjlighet för skolan.

Det finns både nackdelar och fördelar med att använda ChatGPT i skolan och beroende på hur skolan väljer att agera kan det ge olika konsekvenser.

Om skolan agerar på ett korrekt sätt kan ChatGPT och liknande språkmodeller hjälpa eleverna med individuell feedback, öka motivationen och ge eleverna tillgång till fler lärresurser.

På den negativa sidan finns dock risken för fusk, att eleverna blir för beroende på tekniken, och att ChatGPT emellanåt kan generera felaktig information.

Vi tror bland annat att skolsystemet kommer att behöva förändras på grund dessa språkmodeller och risken för fusk, till exempel genom att införa nya programvaror som gör det svårare att fuska på skrivuppgifter och prov.

Detta beror bland annat på att det kan vara svårt att upptäcka fusket genom verktyg såsom Urkund, som normalt sätt används för att upptäcka om eleverna har kopierat texten från andra källor.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.