Motiv och tema

Vad är skillnaden mellan tema och motiv?

Pluggtips.se, 3 januari 2022

När man ska analysera texter i skolan, såsom under en novellanalys, så kan man få uppgiften att identifiera textens tema och motiv. Men vad är egentligen egentligen skillnaden mellan tema och motiv?

Motiv är situationer eller händelser som återkommer i en text och bidrar till att utveckla en specifik idé eller tanke. Tema, å andra sidan, är den övergripande röda tråden i berättelsen som texten försöker förmedla på djupet.

Vad är ett tema?

Ett tema är övergripande och genomsyrar hela berättelsen. Det kan beskrivas som berättelsens centrala ämne eller den centrala frågan som författaren vill belysa, och det kan jämföras med det som man kallar för “den röda tråden” i en berättelse.

För att identifiera det tema som berättelsen eller film handlar om, så behöver man vanligtvis besvara frågan; vad handlar den här berättelsen egentligen om?. Det finns många typiska exempel på en tema i en berättelse, såsom kärlek, rättvisa, frihet eller mänsklighet.

Ett tema kan jämföras med ett träd genom att det ger den större bilden av det ämne som texten handlar om. Precis som ett träd har en grundstam som grenar ut sig åt olika håll, så har ett tema en central idé som utvecklas genom olika motiv.

Vilka teman kan en berättelse ha?

Det finns flera typiska exempel på teman som en berättelse eller novell kan handla om. Några exempel är:

  • Kärlek
  • Makt
  • Hämnd
  • Mod
  • Rättvisa
  • Frihet
  • Mänsklighet
  • Vänskap och lojalitet
  • Gott mot ont
  • Familjerelationer

Det finns även fler teman än dessa beroende på författarens avsikter och syfte med texten.

Kan en berättelse ha flera teman?

Nej, en berättelse brukar endast ha ett tema. Temat kan jämföras med den röda tråden som genomsyrar hela berättelsen och därför brukar det endast finnas ett tema.

Det kan däremot finnas flera olika motiv i en och samma berättelse.

Vad är ett motiv?

Ett motiv är en specifik handling eller situation som återkommer i en text och bidrar till att utveckla en idé eller tanke. Motiv är en del av det tema som texten behandlar, men det är mer fokuserat och specifikt jämfört med temat i sin helhet.

Motiv kan ses vara berättelsen grundstenar som används för att uttrycka ett visst tema i sin helhet. Motiven är också det som sätter berättelsen i rörelse, och hjälper läsaren att förstå texten på djupet och se sammanhanget.

Man kan jämföra motiven som grenar i trädet genom att de utgör en viktig del av det övergripande temat. Precis som en gren sträcker sig ut från trädets grundstam och har sina egna grenar och blad, så utgör motiv en del av det tema som texten behandlar och har sina egna detaljer och aspekter.

Varje gren eller motiv i trädet bidrar också till att utveckla det tema som trädet representerar. Läsaren kan därmed följa trädet grenarna, eller motiv, för att få en djupare förståelse om det tema och budskap som författaren försöker förmedla.

Exempel på motiv relaterat till kärlek kan vara, “kärlek kan göra oss blinda”, “kärleken mellan en far och son” och “tragedin när en älskad går bort”.

Hur hittar man motiven i en novell?

För att hitta motiven i en novell kan man fokusera på de handlingar och situationer som återkommer i texten och som har en särskild betydelse eller mening i texten.

När du försöker hitta motiv kan man också tänka på liknelsen med det övergripande “trädet” där stammen motsvarar själva temat och de mindre grenarna motsvarar de olika motiven.

Ett exempel på ett tema som är väldigt populärt som ofta uppstår mellan klassgränser är förbjuden kärlek. Temat finns i bland annat i Romeo och Julia, och ett tydligt motiv i berättelsen är i sin tur släktfejden som förstärker temat.

Är ett motiv och budskap samma sak?

Motiv och budskap är inte samma sak. Motiv är dock en del av budskapet, där budskapet är den större bilden som alla motiv bidrar till.

Motiven är de specifik handlingarna eller situationer som återkommer i en text sätter berättelsen i rörelse. Motiven bidrar också till att utveckla idéer eller tankar.

Budskapet, å andra sidan, är det centrala ämne eller den centrala frågan som författaren vill belysa genom alla de olika elementen i berättelsen.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.