lyssna på musik

Lyssna på musik när du pluggar?

Pluggtips.se, 21 augusti 2021

Att lyssna på musik när vi pluggar är något som många av oss gör, det har blivit mycket naturligt att alltid ha musik i öronen. Men hur påverkar egentligen musik vår koncentrationsförmåga och borde vi lyssna på musik när vi studerar?

Mozart-effekten

Det fanns tidigare något som kallades för Mozart-effekten och kom ursprungligen från en studie som visade att genom att lyssna på Mozarts symfonier kunde en person bli smartare. Däremot efter att flera andra studier har utförts samma studie har detta visat sig vara falskt.

Mozarts symfonier kan alltså inte göra dig smartare, men däremot finns det vissa tecken som tyder på att genom att lyssna på klassisk musik innan du utför en mental aktivitet, kan du förbättra dina rumsliga resonemang.

Musik kan dessutom vara lugnande och motiverande och kan därför fungera som ett bra hjälpmedel för att få en person i ett gott humör, vilket i sin tur kan leda att man kan fokusera på uppgift under längre tid.

I vissa fall har man även hittat tecken på att att musik kan förbättra förmågan att minnas, däremot beror detta troligtvis mer på den positiva känslan musik skapar som indirekt kan öka minnesbildningen. Hur detta hänger samman är dock oklart.

Mer distraherade än gynnande

Trots att det finns fördelar med att lyssna på musik, så finns det också flera tecken som tyder på att det faktiskt kan vara mer distraherade än gynnande. Studier har visat att personer som lyssnar på musik samtidigt som de läser eller skriver tenderar att vara mindre effektiva och har efter arbetet tagit in mindre information. Hög eller upprörande musik kan dessutom ha negativa effekter på läsförståelsen och på humöret, vilket kan gör det svårare att fokusera.

Apropå fördelen med att musik skulle kunna förbättra minnesbildningen finns det även en del som tyder på att du måste lyssna på samma musik igen för att kunna hämta information från hjärnan på ett effektivt sätt. Något som beror på att hjärnan tidigare gjort en koppling mellan musiken och informationen.

Så borde man lyssna på musik?

Borde man lyssna på musik när man studerar? Jag tror att detta är något som är väldigt individuellt och något som man får avgöra själv. Om du enkelt blir distraherad kanske musik är något som du bör undvika när du vill fokusera, däremot om du känner att musiken gör det lättare för dig bör du självklart lyssna på den. Vi är alla olika och jag tycker därför att alla får göra sin egen bedömning.



Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.