stilfigurer

Vad är stilfigurer och när används dem?

Pluggtips.se, 16 maj 2022

Stilfigurer är språkliga verktyg som kan användas för att skapa stilistiska effekter. De kan användas både i vardagligt tal och i nästan alla former av skriven text.

Stilfigurer kan användas för att lägga tonvikt på något, skapa kontraster eller för att göra en poäng tydligare. Det finns många olika typer av stilfigurer såsom anaforer, metaforer, liknelser och retoriska frågor.

I denna artikeln kommer vi gå igenom de olika typerna av stilfigurer som finns.

1. Anafor

En anafor är ett talesätt som används för att upprepa ett visst ord eller en viss fras i början av på varandra följande satser eller meningar. Anaforer används för att skapa en känsla av rytm och för att betona det upprepade ordet eller frasen.

Till exempel:

 1. Jag kom, jag såg, jag besegrade.
 2. Vi ska slåss på stränderna, vi ska slåss på landningsplatserna

Den kanske kändaste exemplet på användning av anaforer är från Luther Kings tal "I have a dream". Under talet upprepande han uttrycket "I have a dream" flera gånger för att understryka sin ståndpunkt och skapa kraft.

2. Metafor

En metafor är ett talesätt som används för att beskriva en sak i termer av en annan. Det är ett sätt att göra en underförstådd jämförelse mellan två saker som normalt sett inte anses vara lika.

Till exempel:

 1. Han var lejonet på festen.
 2. Världen är ditt ostron.

Man kan också säga att metaforer är ett sätt att bildligt utrycka sig. Metaforer kan ibland jämföras med liknelser, men skiljer sig genom att i liknelser används orden "som" för att göra jämförelser, medan metaforer inte gör det och enbart består av en bild och det som bilden betecknar.

3. Liknelse

En liknelse är ett talesätt där man använder orden "som" för att göra en jämförelse mellan två saker. Liknelser används för att skapa en bild i läsarens huvud och för att göra beskrivningen mer levande.

Till exempel:

 1. Han var modig som ett lejon.
 2. Hon var hal som en ål.
 3. Han var arg som ett bi.

Liknelser kan vara ett effektivt sätt att de kan hjälpa läsaren att föreställa sig det som beskrivs och göra en beskrivning mer levande.

4. Retorisk fråga

En retorisk fråga är en fråga som ställs för att få effekt snarare än för att få ett svar. Retoriska frågor används för att framföra en poäng eller för att skapa betoning. De är inte vanligtvis förväntar sig ett svar.

Till exempel:

 1. Tror du att jag bryr mig om vad du tycker?
 2. Om du vill att något ska göras, varför gör du inte det?

Retoriska frågor är används ofta för att betona eller för att göra en poäng. I det första exemplet betonar personen att han eller hon inte bryr sig om vad den andra personen tycker. I det andra exemplet betonar personen att om den andra personen vill att något ska göras, ska han eller hon göra det själv.

5. Epifor

Epiforen är anaforens raka motsats och består av att upprepa ett ord eller en fras i slutet av på varandra följande satser eller meningar.

Till exempel:

 1. Han var trött, han hade aldrig varit så trött, han var så extremt trött.
 2. Jag åker inte, du kan inte tvinga mig att åka, jag vill inte åka.

Epiforer används på samma sätt som anaforer, för att skapa en rytmisk känsla och för att betona det upprepade ordet eller frasen.

6. Ironi

Ironi är ett talesätt där den bokstavliga innebörden av det som sägs är motsatsen till den avsedda innebörden. Ironi kan användas för att göra en poäng eller för att skapa humor.

Till exempel:

 1. Det är en trevlig dag för en promenad, sa personen som gick in på en plats full av lera.
 2. Tack för hjälpen, sa den person som inte fick någon hjälp alls.

Ironi används ofta för att göra en poäng eller för att skapa humor. I det första exemplet menar personen att dagen inte lämpar sig för en promenad. I det andra exemplet: personen är sarkastisk och menar egentligen inte att han eller hon är tacksam för hjälpen.

7. Personifiering

Personifiering är ett talesätt där ett livlöst föremål eller begrepp ges mänskliga egenskaper. Personifiering används för att göra en beskrivning mer levande eller för att skapaen mer känslomässig reaktion.

Till exempel:

 1. Vinden tjöt i flera timmar i morse.
 2. Bilen stannade med ett skrik.

Personifiering används ofta för att göra en beskrivning mer levande eller för att skapa en mer känslomässig reaktion. I det första exemplet får vinden den mänskliga egenskapen att den tjuter. I det andra exemplet får bilen den mänskliga egenskapen att skrika.

8. Oxymoron

En oxymoron är ett talesätt där två ord med motsatta betydelser används tillsammans. Oxymoron används för att skapa en paradox eller för att betona ordets motsägelsefulla karaktär.

Till exempel:

 1. Han var fulsnygg.
 2. Maten var skitgod.

Oxymoron används för att skapa en paradox eller för att betona ordets motsägelsefulla karaktär. I det första exemplet används oxymoron ful-snygg för att skapa en paradox. I det andra exemplet, oxymoronet skit-god används för att understryka ordets motsägelsefulla karaktär.

9. Allitteration

Allitteration är upprepning av de första ljuden i en grupp ord. Allitteration används för att skapa en ljudlig effekt eller för att betona ordets klang.

Till exempel:

Bakom brödbutiken bodde Baskerbosses båda bröder, bröderna Basker.

Allitteration används för att skapa en ljudeffekt eller för att betona ljudet av ordet. I det första exemplet används allitteration för att skapa en ljudeffekt, genom att man börjar varje ord på bokstaven B.

10. Antiteser

En antites är ett talesätt där två kontrasterande idéer ställs mot varandra på ett balanserat sätt. Antitesen används för att skapa en balanserad effekt eller för att betona kontrasten mellan två idéer.

Till exempel:

 1. Bra tänkt, sämre genomfört.
 2. Upp som en sol, ned som en pannkaka.

I det första exemplet används antitesen för att skapa en balanserad effekt. I det andra exemplet används antitesen för att betona kontrasten mellan två idéer: upp och ned.

När ska man använda stilfigurer?

Stilfigurer kan användas i många olika typer av texter och tal för att göra språket intressantare, betona en punkt eller skapa en känslomässig reaktion.

Det är dock viktigt att använda talesätt sparsamt och att se till att de är lämpliga för publiken och sammanhanget. stilfigurer bör inte användas i överflöd, annars förlorar de sin effekt.

Detta vara en kort artikel om några av de vanligaste stilfigurerna.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.