Grupparbete

Hur lyckas man med ett grupparbete i skolan?

Pluggtips.se, 7 maj 2022

Grupparbeten i skolan kan vara svåra och mer än ofta är det några få som gör det mesta av arbetet, medan resten bara glider med.

I den här artikeln går vi igenom några tips för hur man skapar ett bra grupparbete där alla hjälper till och samarbetar.

1. Lägg upp en plan

När du får ett grupparbete är det första steget att ta fram en plan och ta reda på vad som ska göras. Detta kan vara i form av en att-göra-lista, ett Gantt-diagram eller något annat system som fungerar för dig.

I detta steget kan ni även fundera på när ni kommer bli klar med olika uppgifter, och sätta upp olika deadlines utefter det. På så sätt kan ni garantera att ert projekt eller uppgift kommer bli klar i tid.

När du väl har en överblick över vad när du vet vad som behöver göras kan du börja tilldela gruppmedlemmarna uppgifter.

2. Tilldela roller

När du arbetar i en grupp är det viktigt att fördela rollerna så att alla har en tydlig ansvarskänsla. Det kan vara något så enkelt som att ha en gruppledare, en protokollförare och en tidtagare.

Beroende på projektet kan du naturligtvis behöva tilldela mer specialiserade roller. Om du till exempel arbetar med en presentation kanske du vill att någon ska ansvara för bilderna, någon för innehållet och så vidare.

Att tilldela roller är viktigt eftersom det hjälper till att se till att alla i gruppen är medvetna om sitt ansvar och vet vad som förväntas av dem. När man tilldelar roller bli det även tydligt vem som har gjort fel om det något missas vilket gör att alla vill göra sitt bästa.

3. Kommunicera på ett effektivt sätt

För att grupparbetet ska bli framgångsrikt är det viktigt att gruppmedlemmarna kommunicerar effektivt med varandra. Det innebär att man måste vara tydlig med vad som måste göras, när det måste göras och vem som är ansvarig för varje uppgift.

I detta steget är det också bra att bestämma sig för vilket medium som man ska kommunicera med. Bestäm er för om ni exempelvis ska kommunicera via Messenger, Slack, Discord eller något annat.

Om det uppstår problem eller oenigheter, det är viktigt att diskutera dem öppet och ärligt så att de kan lösas. En effektiv kommunikation bidrar till att grupprojektet blir framgångsrikt.

4. Fastställ några grundregler

Att fastställa grundregler är ett annat sätt att se till att alla vet vad som förväntas av dem och att grupprojektet löper smidigt.

Grundreglerna kan innehålla saker som:

  1. att komma i tid till möten
  2. respektera varandras åsikter
  3. inte avbryta andra
  4. lyssna på varandra

Genom att komma överens om vad som är viktigt för grupprojektet hjälper till att se till att alla är på samma sida och vet hur ni ska agera.

5. Lär känna varandra

För att man ska kunna samarbeta bra kan det också vara viktigt att lära känna varandra eftersom det gör det möjligt för gruppmedlemmarna att förstå varandra bättre.

Det kan också vara bra att lära sig om varandras styrkor och svagheter, eftersom det ger dig en bättre uppfattning om hur du bäst kan utnyttja allas kompetenser.

Självklart bestämmer du själv vad du vill dela med dig av, men att lära känna varandra kan bidra till att skapa en mer harmonisk grupp där ni kan samarbeta bättre.

6. Håll koll på framsteg och arbetsfördelning

Eftersom grupparbete kan vara ganska kaotiskt är det viktigt att hålla reda på framstegen så att du kan se hur långt du har kommit och vad du har gjort.

Det kan vara i form av en lista, en Trello-board eller något annat system som fungerar för er.

Detta är viktigt eftersom det gör att man tydligt kan se vem som gör vad så att man kan försöka hålla en jämn arbetsfördelning.

7. Våga be om hjälp

Om du eller någon annan i grupp har svårt med en uppgift, var inte rädd för att be om hjälp. Detta är vad grupparbete handlar om - att hjälpa varandra att slutföra projektet.

Det är förstås viktigt att du först försöker göra arbetet själv, men om du verkligen har svårt att göra det, tveka inte att kontakta någon i din grupp för att få hjälp.

8. Ha roligt!

Grupparbete kan vara stressigt, men man kan också försöka göra det till något roligt. Det finns dessutom många sätt som man kan försöka göra ett grupparbete lite roligare.

Exempelvis kan man bestämma sig för att ta med sig fika en viss dag, komma på ett roligt gruppnamn eller göra något annat som får gruppen att känna sig mer som ett team och göra det lättare att arbeta tillsammans.

Det finns mycket som man kan göra för att öka chanserna för ett framgångsrikt grupparbete. Det är viktigt att man exempelvis försöker fördela roller, kommunicera effektivt, fastställa grundregler och lära känna varandra bättre.

Kanske är några av dessa tipsen något som du kan ta med dig till ditt nästa grupparbete?Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.