göra lumpen

Vad innebär värnplikt? Måste alla göra lumpen?

Pluggtips.se, 16 april 2022

Från året 2018 utökades Sveriges värnplikt och idag mönstras årligen ett stort antal 18-åriga män och kvinnor för grundutbildning. Grundutbildningens längd är mellan 6 och 15 månader.

Måste alla göra lumpen idag?

Nej, alla kommer inte behöva genomgå lumpen, men alla måste genomgå mönstringen och om du skulle bli kallad så måste du genomgå den grundläggande militära utbildningen (GMU).

En anledning till att man kan undantas från att göra lumpen är om man har en sjukdom som gör det olämpligt. Dock räcker alltså inte med studier som ursäkt, utan det ska vara en läkarintygade sjukdom.

Om man inte dyker upp när du ska göra lumpen kan man antingen bli hämtad eller så kan man få betala böter. Därför är det väldigt viktigt att du dyker upp om du blir mönstrad.

Hur många måste göra lumpen varje år?

Till mönstringen brukar de kalla in 16 000 och av dem är det cirka 5 500 som kommer att genomföra grundutbildning med värnplikt.

Det betyder alltså att det finns en rätt så stor chans för dig att behöva genomföra grundutbildning om du blir mönstrad.

Antalet som behöver göra lumpen varje år beror på det militäriska behovet.

Vad gör man under lumpen?

Att göra lumpen och genomföra grundläggande militär utbildningen (GMU) innebär att du kommer att lära dig grunderna i det militära livet. Du kommer bland annat att få lära dig hur man hanterar och använder olika typer av vapen, hur man gör olika taktiska manövrer och hur man upprätthåller order och disciplin.

Utbildningen är väldigt fysiskt krävande med mycket träning. Under utbildningen kommer du utsätta din kropp för mycket fysisk ansträngning genom att göra många olika övningar.

Träningen kommer också att innefatta mental träning och du kommer att lära dig hur man hanterar olika stressiga situationer. Det är viktigt eftersom du kommer att bli insatt i olika militära uppdrag som kan innebära stressiga och farliga situationer.

Går det att hoppa av den militära utbildningen?

Nej, du får inte hoppa av den grundläggande militär utbildningen (GMU). Om du skulle hoppa av under GMU så kommer det att leda till en sanktion i form av ett bötesstraff.

Enligt 10 kap i lagen om totalförsvarsplikt så kan man få böter eller fängelse i ett år för att avbryta sin grundutbildning.

Får man åka hem från GMU?

Ja, det är möjligt att få åka hem från sin grundutbildning, men det är endast under vissa omständigheter som det går.

Du kan åka hem från GMU när du är ledig och inte har någon inplanerad tjänst. Normalt sätt brukar man vara ledig varje helg, men ibland kan det vara övningar som är inplanerade.

Hur bor man under GMU?

Under GMU bor man i det som kallas för logementen. Det är ett hus där alla personer som genomgår grundläggande militär utbildning (GMU) bor tillsammans.

Varje person har sin egen säng och ett skåp för att förvara sina saker i. På logementen finns gemensamma badrum och toaletter. Duscharna är utrustade med duschdraperier.

Det finns självklart separata duschmöjligheter för tjejer och killar.

Vilka förmåner finns när man gör GMU?

När man gör grundläggande militär utbildning (GMU) så finns det några olika förmåner som du kan ta del av. Dessa är:

  • Dagersättning på 146 kronor per tjänstgöringsdag, vilket motsvarar ungefär 4 380 kronor per månad. (skattefri)
  • Du får 75 kronor extra till mat under lediga dagar. (skattefri)
  • Gratis mat, kläder, boende och sjukvård
  • Fria resor till och från hemmet vid ledighet

När du genomfört GMU får du också en utbildningspremie, vilket är en summa pengar som är lika stor som den totala dagersättningen som du tidigare fått under utbildningen.

Vad händer efter att man gjort lumpen?

När man är klar med GMU och lumpen så har man möjlighet att söka jobb som soldat eller sjöman.

Det finns olika typer av militära yrken och positioner inom Försvarsmakten om det är något som man vill arbeta med senare. Yrkena inom Försvarsmakten är mycket varierande och det finns något för alla.

Du behöver självklart inte fortsätta inom militären eller Försvarsmakten, och då behöver det inte hända så mycket mer när du åkt hem efter utbildningen.

Efter att du genomfört GMU kan du däremot bli inkallad till försvarsplikten, och det är något som du måste göra om du blir kallad till det.

Du kan läsa mer på Försvarsmaktens hemsida.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.