gymnasiearbete

7 skillnader mellan universitetet och gymnasiet

Pluggtips.se, 29 november 2022

När man går från gymnasiet till universitetet så innebär det en stor omställning för många. Det är inte bara den akademiska utbildningen som brukar skilja sig, utan också kraven som ställs på studenterna och deras studievanor.

Universitet innebär mer eget ansvar och disciplin, och för att klara studierna krävs det att man har en bra studieteknik för att kunna lära sig allt kursinnehåll inför tentan.

I denna artikel tittar vi närmre på sju skillnader mellan universitetet och gymnasiet.

1. Mer ansvar

När man pluggar på universitet blir man tvungen att ta mer ansvar för sina studier. Detta beror bland annat på att föreläsaren och andra på skolan inte längre kommer bry sig om du gör dina uppgifter och inlämningar eller inte.

På universitet är det endast upp till dig att du får gjort allt i tid och når dina mål, och därför kommer god planering och disciplin vara väldigt viktigt för att hinna med all läsning, skrivande och andra obligatoriska uppgifter på universitetet.

2. Kursbelastningen är större

På universitetet så är kursbelastningen större jämfört med gymnasiet. Kurserna är i många fall svåra och kan kräva mycket tid att förstå. Ibland kan det också vara fallet att man till och med inte hinner lära sig allt inför tentan.

Svårighetsgraden är därmed högre på universitet, men samtidigt kan man hävda samma sak gäller om man jämför grundskolan med gymnasiet. Om man läser en utbildning på universitetet så är rekommendationen att man ska studera omkring 40 timmar i veckan.

3. Det går att göra omtentor

På universitetet så är det inte hela världen om man misslyckas med en uppgift eller en tenta. Du kommer att få en ny chans igen på nästa omtentaperiod, vilket är väldigt bra.

Detta är skillnad jämfört med gymnasiet, då man oftast bara har en chans att klara provet. Det är också betydligt vanligare att folk misslyckas med tentor på universitet, och det finns kurser som fler än hälften av alla studenter får underkänt på under första tentatillfället.

4. Skräddarsy din utbildning

På universitetet har man en större möjlighet att skräddarsy och styra över sin egna utbildning baserat på sina egna intressen. Man får till viss del själv välja vilka kurser man ska läsa, även om det måste ligga inom ramen på utbildningen.

Detta kan vara både en fördel och nackdel eftersom det kan vara svårt att vet vilka ämne man vill fokusera på. Samtidigt är det bra eftersom det ger dig större valmöjligheter och du får läsa de kurserna du tycker är spännande.

5. Mer tid och ansträngning

Studierna på universitet tar vanligtvis mer tid än vad det gör på gymnasiet, och man kan förvänta sig att det krävs mer ansträngning för att få goda resultat.

Detta beror på att svårighetsgraden är högre jämfört med gymnasiet, men också för att kurserna är mycket mer djupgående, vilket gör att det är mycket som man behöver lära sig under en kort tidsperiod inför tentan.

6. Ny miljö

När många börjar plugga på universitet innebär det också en flytt till en ny stad vilket medför ett miljöombyte. Detta kan vara både spännande och utmanande.

Nya miljöer innebär nya möjligheter för att träffa nya människor, lära sig och utforska nya saker. Universitet kan också innebär att man träffar personer från hela världen med olika bakgrunder, kultur och intressen om man läser tillsammans med utbytesstudenter.

7. Mer självständighet

På universitet möts man också av mer självständighet jämfört med gymnasiet. Det är vanligt att man flyttar hemifrån i samband med studier på universitetet vilket gör att man får bli självständig och behöver lära sig mer om hur man exempelvis tar hand om sig själv, lagar mat och mycket annat.

Självständigheten som kommer med universitet är också ett bra sätt att lära sig ta ansvar och börja stå på egna ben, vilket är nyckeln till ett framgångsrikt liv.

Sammanfattningsvis så handlar skillnaderna mellan universitet och gymnasiet mycket om ansvar, möjligheten att skräddarsy sin utbildning, mer tid och ansträngningar samt att man kommer in i en ny miljö och blir mer självständig.

Detta är alla bra saker som kommer göra att växer mycket som person, samt ökar dina kunskaper och färdigheter.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.