universitet

Skillnaden på högskola, universitet och folkhögskola

Pluggtips.se, 24 mars 2022

Det finns flera olika typer av skolor som man kan studera på, och tre av dem är högskola, universitet och folkhögskola. Vad är egentligen skillnaden mellan dessa tre? Det kommer vi gå igenom i den här artikeln.

Den stora skillnaden mellan dem är vilka examina som de har rätt att utfärda. En högskola får inte utfärda examinas på master- och forskarnivå, men kan göra det genom att samarbeta med ett universitet. En folkhögskola kan inte utföra någon typ av examina, och du får inte heller några högskolepoäng på en folkhögskola.

Vad är en högskola?

För länge sedan var högskola en synonym till gymnasium, men nuförtiden används begreppet högskola för eftergymnasial utbildning.

Idag är högskola dessutom ett väldigt vanligt begrepp, och det används exempelvis för högskolepoäng och för högskoleprovet. Utbildning som kommer efter gymnasiet brukar även kallas för ”utbildning på högskolenivå” oavsett om man pratar om ett universitet eller en högskola.

Detta kan tyckas förvirrande eftersom det därmed känns som en högskola och ett universitet är samma sak, men det finns skillnader.

Det är regeringen som beslutar vilka skolor som är högskolor och universitet, och universitet kan på flera sätt ses som högre än en högskola eftersom högskolor måste ansöka om att få kalla sig universitet.

Högskolor får inte heller utfärda alla typer av examina, såsom master- och forskarnivå, men de kan samarbeta med ett universitet och kan då utfärda dessa examina genom universitetet som de samarbetar med. En högskola kan därmed inte utfärda lika många examina som ett universitet.

Vad är ett universitet?

Universitet är ett väldigt gammalt begrepp som används länge och redan under 1400-talet fanns det universitet i Sverige. Det första universitetet i Sverige grundades 1477 i Uppsala.

Ett universitet kan på flera sätt liknas med en högskola men den största skillnaden är att ett universitet får utföra ett större antal av examina på avancerad nivå. Det är dock vanligt att högskolor samarbetar med universitet för att kunna utfärda dessa examinas.

Är universitet en skyddad titel?

Varken universitet eller högskola är namnskyddade ord vilket gör att vem som helst vår använda dem för sin organisation.

Vem som helst kan däremot inte utfärda examinas och för att kunna göra det behöver man få ett examenstillstånd av Universitetskanslersämbetet.

Det kan därmed finnas exempelvis folkhögskolor som kallar sig för universitet eller högskola, men de saknar tillstånd att ge ut examinas. Dessa skolorna brukar istället ge ut diplom eller certifikat. Dessa utbildningar är därmed ingen högskoleutbildning och kan inte heller liknas med det.

Om du studerar vid en skola som saknar examenstillstånd kommer du inte heller få högskolepoäng för dina studier.

Hur många procent av Sveriges befolkning har högskoleutbildning?

Enligt SCB har 44 % av befolkningen läst vidare efter gymnasiet. Det är däremot endast 29 % procent som anses vara högutbildade och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Andelen högutbildade ökar även i Sverige, och året 2000 var andelen högutbildade 16 procent.

Vad är en folkhögskola?

Folkhögskolor skiljer sig mycket från högskolor och universitet. En folkhögskola behöver inte följa en kursplan eller läroplaner, och man behöver inte ha gymnasiebetyg för att kunna få gå på en folkhögskola.

Det är vanligt att folkhögskolor exempelvis erbjuder allmänna kurser där man läser gymnasieämnen. På så sätt kan man läsa upp sina betyg genom att läsa på en folkhögskola.

Till skillnad från universitet och högskolor sköter folkhögskolor ansökningarna helt själv via respektive skolas hemsida. Detta kan jämföras med högskoleutbildningar där allt sker via antagning.

Vad är syftet med folkhögskolor?

Idag finns det över 150 folkhögskolor i Sverige och de drivs ofta av folkrörelser eller ideella organisationer med syftet att utbildning ska vara till för alla.

Vem som helst kan studera på en folkhögskola oavsett vilken tidigare utbildning, kompetens eller bakgrund du har.

Det är också vanligt att många folkhögskolor har utbildningar som är helt på distans vilket ger många möjligheten att lära och utbilda sig samtidigt som de exempelvis arbetar.

Du kan läsa mer om folkhögskolor på folkhogskola.nu.

Hur skiljer sig en folkhögskolor från komvux?

På både folkhögskolor och komvux kan du läsa upp din gymnasiebetyg. Men den stora skillnaden är att du endast kan läsa upp kärnämnena såsom svenska, matte och engelska på en folkhögskola. Medan på komvux kan du läsa upp alla ämnena.

Folkhögskola kan ses som ett alternativ till komvux om man vill läsa upp sina betyg. Det är vanligt att många folkhögskolor får uppdrag från kommunen om att bidra med kompletteringsutbildningar.

Folkhögskolor erbjuder även en del andra kurser som du kan läsa även om du saknar en gymnasieutbildning.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.