A i betyg

Hur fungerar betygen och merit på gymnasiet?

Pluggtips.se, 17 juni 2022

På gymnasiet får du betyg och poäng för varje kurs som du läser. Ett betyg anger hur väl du har behärskat materialet i en kurs. Betygen som du kan få är A, B, C, D, E eller F. Ett A är det högsta betyget och ett E är det lägsta godkända betyget, medan ett F betyder att du inte har klarat kursen.

Varje kurs på gymnasiet utgörs även av ett visst antal poäng som du får om du klarar kursen. När du går i gymnasiet så läser du kurser som tillsammans blir 2500 poäng.

Hur fungerar betygen på gymnasiet?

På gymnasiet får man betyg och poäng för varje kurs. Betygen är avsedda att visa hur väl eleven har behärskat materialet i kursen, medan poängen visar hur omfattande kursen är.

Betygen och poängen kommer senare användas för att beräkna ditt slutbetyg som du använder när du ansöker om att få studera vid ett universitet eller en högskola.

När du går i gymnasiet så läser du kurser som tillsammans blir 2500 poäng. En kurs i gymnasiet är vanligtvis 100 poäng. För att få gymnasieexamen ska man ha läst kurser som tillsammans blir 2500 poäng och för att bli godkänd behöver man totalt få 2250 av dessa poängen.

Hur används betygen och poäng för att beräkna slutbetyget?

Dina betyg och poäng används för att beräkna ditt slutbetyg från gymnasiet. Detta slutbetyg brukar vanligtvis även kallas för meritvärde.

Nedan går vi igenom om hur man kan beräkna sitt meritvärde.

1. Räkna ut ett betygsvärde för kurserna

Första steget är att beräkna betygsvärdet för varje kurs.

För att göra detta multiplicerar man betygsvärdet med kursens gymnasiepoäng. Betygsvärdena för de olika betygen kan du se nedan:

A = 20

B = 17,5

C = 15

D = 12,5

E = 10

F = 0

Om du exempelvis får C i betyg i en kurs på 100 gymnasiepoäng ger det 15 * 100 = 1500. Denna beräkningen gör du för varje gymnasiekurs som du har läst.

Tänk dock på att gymnasiearbetet inte räknas med.

2. Summera betygsvärden

Efter att du har beräknat betygsgenomsnittet för varje kurs ska du summera dessa.

Detta innebär att du lägger ihop alla dina betyg. Summan du får fram blir ett värde mellan 21 500 och 48 000.

3. Dela summan med totala poängen

Tillsist så ska du dela med summan av gymnasiepoängen. Om du läst ett helt gymnasieprogram blir detta 2500 poäng, men eftersom gymnasiearbetets 100 poäng inte räknas med blir det 2400.

Det tal som du sedan får kan du sedan avrunda till två decimaler så att det exempelvis blir 17,50.

4. Lägg till meritpoängen

En del kurser såsom språk och matematik ger meritpoäng vilket du sedan ska lägga på den siffra som du fick i det tidigare steget.

Meritpoängen kan som högst vara 2,5 poäng och några av de kurserna som brukar ge meritpoäng är:

  1. Engelska 7
  2. Matematik 4 och 5
  3. Moderna språk 3 och 4.

Om du har deltagit i någon av dessa kurser får du förmodligen poäng.

Vad är meritpoäng på gymnasiet?

Kanske undrar du vad meritpoäng är i gymnasieskolan. Meritpoäng är de extrapoängen med vars hjälp man kan höja sitt meritvärde till över 20.0 (maximalt till 22.5).

Det går att få meritpoäng för godkända betyg i gymnasiekurser i moderna språk, engelska och matematik.

Man får meritpoäng för "högre" kurser som man läser i några av dessa ämnen. Med "högre" menas de kurserna som är överliggande den kursen som krävs för behörighet till en viss utbildning.

Om du exempelvis söker en utbildning som kräver Matematik 4 innebär detta att du endast får meritpoäng för Matematik 5.

Du kan få högst 1,5 meritpoäng i moderna språk. Antingen genom att ha godkänt betyg i moderna språk 3 och 4 eller genom moderna språk 4 och 5, om modernt språk 3 krävs för särskild behörighet.

För engelskan får du 1 meritpoäng från kursen Engelska 7. Medan för matematiken kan du som högst få 1,5 meritpoäng. Vilka kurser som ger meritpoäng beror på behörigheten till utbildningen som du söker.

Varför ska man försöka få full meritpoäng?

För att öka chansen att komma in på din drömutbildning är det viktigt att du försöker få full meritpoäng. Ju högre meritpoäng, desto bättre.

Detta beror på att meritpoängen har en stor påverkan på ditt slutbetyg som du använder för att söka in till universitetet eller högskolan.

Att få 0,5 poäng mer i meritpoäng har en större påverkan på ditt slutbetyg jämfört med om du skulle höja dig från ett E till ett A i en gymnasiekurs. På grund av detta är det viktigt att du fokuserar på kurser som ger dig meritpoäng och prioritera dessa kurser.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.