skriva texter

Hur skriver man en utredande text?

Pluggtips.se, 7 april 2022

Att skriva en utredande text är ett vanligt skolmoment på gymnasiet som testar dina kunskaper att skriva i en vetenskaplig stil, där du använder dig av källor för att stödja upp dina argument.

I denna artikeln går vi igenom vad en utredande text är och vad du behöver tänka på.

Vad är en utredande text?

En utredande text skrivs på ett vetenskapligt sätt, där du undersöker och analyserar ett valt ämne. Syftet med en utredande text är att besvara en frågeställning genom att samla kunskap från olika källor och presentera informationen från olika synvinklar.

Flera olika texter ingår i samlingsnamnet utredande text. Några exempel är:

 • PM
 • Rapporter
 • Essäer
 • Gymnasiearbete

Syftet med en utredande text är att utreda ett ämne och besvara dina frågeställningar genom att studera olika källor. En utredande text ska skrivas objektiv, vilket innebär att du inte ska komma med några egna åsikter eller tankar. Du ska endast besvara en frågeställning och dra slutsatser baserat på andra källor.

Enligt Skolverket ska en utredande text testa dina förmågor att läsa, sammanfatta, reflektera över och sammanställa olika typer av texter.

Vad ska en utredande text innehålla?

Det finns flera olika typer av utredande texter och beroende på vilken typ av text det är kommer de att innehålla olika saker. Alla utredande texter har däremot ett syfte och en frågeställning, vilket är det som du vill besvara genom din utredande text.

En utredande brukar innehålla:

 • Rubrik
 • Inledning
 • Bakgrund
 • Slutsats
 • Källförteckning

I inledning ska du formulera din frågeställning eller syftet med din utredande text. Din inledning ska dessutom ge läsaren en idé om vad resten av din text kommer att handla om.

I bakgrunden kommer du senare analysera och förklara problemet, och i denna delen är det viktigt att du citerar och refererar till källor som stödjer upp dina olika påståenden.

I avslutningen ska du besvara din frågeställning och framföra din slutsats, vilket motsvarar det som du kommit fram till efter din utredning.

Saker att tänka på när du skriver en utredande text

Det finns flera saker som är bra att tänka på när man skriver en utredande text. Den ska exempelvis skrivas på ett vetenskapligt sätt. Det är därför viktigt att du läser på innan och använder dig av ett formellt språk.

1. Läs på om ämnet

Innan du börjar skriva en utredande text kommer du behöva läsa på om ämnet som du tänker skriva om. Det ger dig en bättre idé på vad du kan ta upp i din text och vad det är som du vill framföra.

Samtidigt som du läser på om ämnet är det också bra att spara ner relevanta källor som du kan använda för att referera till senare.

2. Skriv med ett formellt språk

En utredande text ska skrivas med ett formellt och vetenskapligt språk. Det formella språket kan beskrivas som mer exakt och koncist, och innehåller sällan några utsmyckningar.

Att skriva formellt innebär också att du undviker ord och uttryck som ligger nära talspråket. När du skriver formellt och vetenskapligt ska du inte heller komma med egna åsikter, utan fokuset ska ligga på innehållet vilket ska baseras på trovärdiga källor.

3. Tänk på den röda tråden

När man skriver är det även viktigt att tänka på att din text ska ha en röd tråd, vilket ibland kan vara svårt.

Något som kan hjälpa dig för att få en röd tråd i din skrivuppgift är att fundera på vad du vill få med i din text. Efter att du har identifierat det ska du försöka koppla ihop idéer för att se hur de hänger samman.

Vad kan man skriva en utredande text om?

Det finns många tänkbara ämnen som man kan kan skriva en utredande text om. En utredande text ska besvara en frågeställning, som du sedan ska ska analysera.

Några exempel på ämnen som man hade kunnat skriva en utredande text om är:

 • Hur påverkar GMO vår hälsa?
 • Orsaker till andra världskriget
 • Hur påverkar övergödning den biologiska mångfalden?
 • Gör proteinpulver någon nytta?
 • Ger pengar lycka?
 • Kan fattigdom leda till framgång?
 • Varför finns löneskillnaden mellan män och kvinnor?
 • Hur påverkar reklam våra liv?
 • Hur påverkas människan av sociala medier?
 • Går det att lita på massmedia?

Detta är endast 10 ämnen som du hade kunnat skriva en utredande text om.

Mitt bästa tips är att välja att skriva om ett ämne som du själv tycker är intressant. Om du exempelvis gillar att träna kan det vara ett bra ämne, och du behöver sedan bara komma på en frågeställning.

Några tips efter att du skrivit din utredande text

När du har skrivit färdigt din utredande text är det viktigt att du läser igenom den så att du kan hitta fel och kontrollera dina källor. Efter att du skrivit din utredande text är det viktigt att:

 1. Kontrollera din grammatik och stavning

 2. Se till att din text är tydlig och lätt att förstå

 3. Se till att du använder ett formellt språk

 4. Revidera och redigera ditt arbete

 5. Kontrollera fakta och källor

Ett sätt att få feedback på sin utredande text är att låta någon annan läsa den och ge dig sina tankar. Vanligtvis kan det vara svårt att upptäcka sina egna fel, och då hjälper det att låta någon annan läsa den såsom en förälder, syskon eller kompis.

Ett annat sätt är att läsa den högt för dig själv för att se hur den låter. Genom att läsa högt kanske du upptäcker fel eller olämpliga formuleringar som du annars inte skulle ha lagt märke till.

Tänk även på att kontrollera dina fakta och källor så att du källhänvisar när du presenterar nya fakta, och att du har källhänvisat korrekt.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.