Labbrapport

Hur skriver man en labbrapport?

Pluggtips.se, 21 mars 2022

Labbrapporter beskriver utförandet av ett experiment eller en laboration. De är ett vanligt moment för de som läser en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning. När du skriver en labbrapport är det viktigt att experimentet kan återupprepas av vem som helst givet din rapport.

Under mina år på gymnasiet och nu även på universitet har jag skrivit många labbrapporter. I detta inlägget tänkte jag gå därför igenom vad en labbrapport ska innehålla, och vad du ska tänka på när du skriver din labbrapport.

Mall för labbrapport

En labbrapport börjar alltid med en förstasida. På förstasidan ska det finnas med en titel för rapporten, ditt namn, skola, datum och vilken kurs det är. Om du genomfört laborationen med andra ska du också skriva med deras namn.

Nedan går jag igenom mer vad själva labbrapporten ska innehålla.

1. Syfte

Under syftet ska du förklara meningen med laborationen. Under syftet skriver du varför du ska utföra ett visst experiment. Det ska också tydligt framgå vad resten av din rapport kommer handla om.

Ditt syfte ska inte vara speciellt långt utan det räcker med några få meningar.

2. Hypotes eller frågeställning

Beroende på vilken sorts laboration som du ska genomföra kan man ibland skriva en hypotes och ibland frågeställningar. En hypotes är det du trodde skulle hända innan du utförde laborationen. Medan frågeställningar är de frågor som du ska besvara när du genomför din labb.

Om din rapport ska ha frågeställningar ska de bygga på syftet och bryta ned det i konkreta frågor.

3. Bakgrund

Under bakgrunden presenterar du den kunskapen som läsaren behöver kunna för att förstå laborationen. Under bakgrunden ska du exempelvis presentera olika reaktionsformler eller matematiska formler om du kommer använda dem senare under laborationen.

För stora rapporter med mycket bakgrund kan detta avsnittet bli väldigt lång och det kan då vara bra en bra idé att dela in bakgrunden i olika underrubriker såsom 3.1 och 3.2.

4. Metod

Under metoden ska du presentera det du gjorde under laborationen. När du skriver din metod är det viktigt att du skriver den så att den ska kunna återupprepas av vem som helst.

När du skriver din metod kan du försöka skriva den som ett recept. Försök att skriva med ett enkelt språk och var noggrann med volymer och andra mått.

Din metod får inte heller använda några pronomen såsom jag eller vi. Utan du ska skriva med ett mer formellt och allmänt språk.

5. Resultat

Ditt resultat för laborationen ska presenteras kort och koncist. Använd gärna tabeller eller en figur för att presentera ditt resultat om det är möjligt, eftersom det underlättar för läsaren.

6. Diskussion och slutsats

Jämfört med övriga delar av en labbrapport, så kan du skriva diskussionen mer fritt. I diskussion ska du besvara dina frågeställningar eller din hypotes. Om du fått några frågor från din skola i samband med laborationen ska du också besvara de i diskussionen.

Diskutera om du tycker att resultatet känns trovärdigt och vad du skulle kunnat ha förbättra om du hade gjort om laborationen igen.

En viktig del i diskussion är också att diskutera tänkbara felkällor som hade kunnat påverka experimentet. Noggrannheten är ofta en felkälla som kommer upp, men fundera vad mer du kan komma på.

Hur lång ska en labbrapport vara?

Det finns inget slutgiltigt svar på hur lång din labbrapport ska vara, eftersom längden på en labbrapport varierar beroende på vilket experiment som utförs och vilka specifika krav som ställs av din klass eller lärare.

Generellt sett bör en labbrapport dock vara kortfattad, tydlig och endast ta med den viktiga information. Något som du däremot behöver tänka på att vem som helst ska kunna upprepa experimentet baserat på din labbrapport.

Om du är osäker på längden på din labbrapport, be din lärare eller professor om vägledning. Hur lång en labbrapport borde vara varierar väldigt mycket, och rapporten kan vara allt ifrån 2 sidor till 10 sidor.

Hur är språket för en labbrapport?

Språket i en labbrapport ska vara tydligt och akademiskt med en korrekt stavning. När man skriver en labbrapport ska man även tänka på att den ska kunna upprepas av vem som helst som läser rapporten.

En labbrapport brukar skrivas med en passiv form. Detta innebär att man exempelvis skriver “10 cl vatten mättes upp i en bägare..” istället för “jag mätte upp 10 cl vatten i en bägare”.

Rapporten ska även skrivas med ett naturvetenskapligt språk, där du använder rätt begrepp. Det kan exempelvis innebära att man använde ord såsom syntetisera istället för vanliga ord såsom “skapa”.

Vad ska du tänka på under laborationen?

När du genomför din laboration är det viktigt att du är noggrann med mått och att du antecknar det du gör. Det som du gör ska gå att upprepa av någon annan så skrev ner allt så tydligt som möjligt.

När du genomför experimentet kan du under tiden även fundera på vad som hade kunnat gå fel. Detta kommer vara dina potentiella felkällor senare när du skriver din diskussion i labbrapporten.

När du genomför din laboration är det viktigt att aldrig manipulera resultatet så att det exempelvis passar din tidigare hypotes. Fundera istället på varför du fick det resultatet du fick, och varför det inte stämmer överens med din hypotes.

Hur skriver man en bra diskussion?

Diskussionen är en av de viktigaste delar av din labbrapport eftersom det är delen där du diskuterar ditt resultat, utvärderar det kritiskt och diskuterar vad du haft kunnat förbättra om du gjort om laborationen.

Under diskussionen får du därför chansen att visa på att du förstått vad laborationen går ut på och vad som kan påverka ditt resultat. För att få ett bra betyg på en laboration kan man därför säga att diskussionen är den viktigaste delen.

För att skriva en bra diskussionsdel kan det vara bra att brainstorma tänkbara felkällor tillsammans och kritiskt granska resultatet. Om laborationen är något som brukar praktiseras i större skala inom exempelvis industrin kanske du kan få tips därifrån om hur laborationen exempelvis hade kunnat förbättras.Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.