skriva abstract

Hur skriver man ett abstract? Tips och råd

Pluggtips.se, 24 september 2023

Ditt abstract är det första som din potentiella läsare stöter på när de läser din uppsats, och därför är det avgörande att det direkt fångar deras uppmärksamhet.

Abstractet är din chans att snabbt övertyga läsaren om relevansen och värdet av ditt arbete. Men hur skriver man ett abstract som inte bara sammanfattar ditt arbete, utan också lockar och engagerar?

I den här guiden tittar vi på hur du bäst skriver ett abstract. Vi går igenom de viktigaste delarna, olika sätt att skriva på och hur du kan finjustera varje ord.

Vad ska ett abstract innehålla?

Ett abstract brukar normalt sätt vara mellan 150 till 250 ord och det ska snabbt ge en översikt av ditt arbete – varför du gjorde det, hur du gjorde det, vad du upptäckte, och vad det betyder.

För att skapa ett slagkraftigt abstract rekommenderar vi att du inriktar dig på följande fyra komponenter. För varje komponent, sikta på cirka 1-2 meningar för att hålla det koncist:

1. Varför du gjorde det (Syftet)

Varför det är viktigt: Precis som inledningen av en bok talar om vad boken handlar om, bör ditt abstract klart och kortfattat beskriva ditt forskningsmål.

Vad du bör skriva: En eller två meningar som klargör det specifika problemet eller den fråga du utforskat.

2. Hur du gjorde (Metoden)

Varför det är viktigt: Läsaren vill förstå ditt tillvägagångssätt och om det var lämpligt för frågeställningen.

Vad du bör skriva: Två till tre meningar som beskriver de centrala metoderna du använde, vare sig det var intervjuer, enkäter, experiment, eller annat.

3. Vad du kom fram till (Resultat)

Varför det är viktigt: Detta avsnitt ger läsaren en snabb inblick i dina upptäckter under forskningen.

Vad du bör skriva: En till tre meningar som lyfter fram de mest avgörande resultaten av din forskning.

4. Vad det betyder (Slutsats)

Varför det är viktigt: Slutsatsen kopplar ihop resultaten med forskningens övergripande syfte och visar dess större betydelse.

Vad du bör skriva: En till två meningar som sammanfattar betydelsen av dina resultat och eventuella implikationer för framtida forskning eller praktisk tillämpning.

Olika typer av Abstracts: Vad du behöver veta

När du ska skriva ett abstract är det viktigt att välja rätt format. Abstracts kommer i huvudsak i två varianter: informerande och beskrivande. Valet beror på din forskning och vad du vill att läsaren ska ta med sig. Här är en närmare titt på de två typerna:

Informerande Abstract

Vad det är: Informerande abstracts kan ses som en sammanfattad version av din hela forskningsartikel. Här nämns allt väsentligt: från syftet med din forskning till de metoder som används, till de primära resultaten och slutsatserna.

När du bör använda det: Om din forskning introducerar något nytt eller har djupgående insikter som du vill att läsaren ska få med sig direkt. Det är en bra form av abstract för den som vill ge en helhetsbild av sitt arbete.

Fördelar: Ger en komplett översikt, vilket hjälper läsaren att snabbt avgöra relevansen av din forskning.

Nackdelar: Kan vara längre och riskerar att läsaren blir överbelastad med information. Du måste vara skicklig på att prioritera vilken information som ska inkluderas.

Beskrivande Abstract

Vad det är: Beskrivande abstracts är snabba och raka på sak. De belyser huvudsakligen forskningens syfte och de metoder som har använts.

När du bör använda det: Dessa passar bäst för litteraturöversikter eller när den centrala delen av arbetet inte är nya upptäckter, utan snarare en översikt eller sammanställning.

Fördelar: Kort, koncis och fokuserad. Den är utmärkt för att snabbt fånga läsarens uppmärksamhet.

Nackdelar: Ger inte en fullständig bild av forskningen, vilket kan göra att viktiga detaljer missas.

Välj den typ av abstract som bäst representerar ditt arbete och ger läsaren den information de behöver för att avgöra om de vill fortsätta läsa ditt kompletta arbete.

Hur man skriver ett Abstract

Att skapa ett genomtänkt och klart abstract är en svår uppgift, men det kan förenklas genom att bryta ned processen i några enkla steg.

Nedan finner du en guide som tar dig genom denna process på ett strukturerat sätt, från den initiala idén till det slutliga resultatet.

 1. Skriv ett första utkast: Börja med att skriva ett första utkast utan att överanalysera varje mening. Detta ger dig en känsla av helheten och de centrala punkterna i din forskning.
 2. Syftet: Innan du går djupare in på detaljerna, måste du ha en stark inledning. Här skall du klart och kortfattat presentera forskningens huvudsyfte. Fundera över: Vad ville jag uppnå med denna forskning? Varför är detta relevant?
 3. Metoden: Nu när läsaren vet varför du utförde din forskning, är det dags att visa hur du gjorde det. Beskriv de verktyg och metoder du använde, men var koncis. Direkt efter detta, i samma flöde, förklara varför denna metod var det mest lämpliga valet för ditt syfte. Detta skapar en naturlig övergång och hjälper läsaren att förstå processen.
 4. Resultatet: Här presenterar du dina viktigaste upptäckter. Eftersom du redan har lagt grunden med syfte och metod, kommer detta avsnitt att ge läsaren en tydlig bild av dina centrala resultat. Följ upp med att tydligt understryka varför dessa resultat är viktiga och hur de bidrar till det övergripande forskningsfältet, men håll dig kort.
 5. Slutsatser och implikationer: Efter att ha presenterat dina resultat, koppla dem nu till ett större sammanhang. Förklara vad dina upptäckter betyder i en bredare kontext, om de har några praktiska tillämpningar eller om de öppnar upp för vidare forskning.
 6. Finslipning: Nu när ditt abstract har fått form, är det dags att granska och finslipa ditt abstract. Återkom till ditt arbete med nya ögon och försök att korta ner långa meningar som inte tillför så mycket till abstraktet. Ett bra tips är att be någon annan läsa igenom det för att få ett ytterligare perspektiv och feedback.

Effektiva tips för ett övertygande abstract

Om du kämpar med att skriva ett effektivt abstract eller bara letar efter sätt att förbättra ditt nuvarande tillvägagångssätt, har vi samlat en lista med noga utvalda tips för att hjälpa dig lyckas.

 • Klarhet: Kom rakt på sak. Undvik oviktig information eller omständliga formuleringar. Målet ska vara att göra det tydligt för läsaren vad ditt arbete handlar om.
 • Skapa balans: Se till att ingen del av ditt abstract tar över helt. Varje sektion, ingen av delarna som syfte eller slutsatsen bör ta över helt.
 • Använd ett aktivt språk: Genom att använda ett aktivt språk kan du göra ditt abstract mer levande och gripande vilket kommer fånga läsarens intresse.
 • Respektera ordgränsen: Ett typiskt abstract ligger mellan 150-250 ord. Tänk på att försöka hålla dig till denna gränsen så håll dig kort.
 • Målgruppen i fokus: Undvik tekniska eller komplicerade termer. Tänk på att ditt abstract bör vara begripligt även för de som inte är experter inom ditt specifika fält.
 • Använd digitala hjälpmedel: Använd verktyg som Grammarly för grammatikkontroll, Hemingway Editor för att säkerställa läsbarhet, och ProWritingAid för att förbättra ditt abstract och göra det mer tydligt.


Få tips på hur du kan maxa betygen och skapa ett minnesvärt studentliv.


Du kanske också gillar

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.