Två-stegs metoden - Härma och återskapa

Två-stegs metoden är en mycket enkel studieteknik som är effektiv inom mer tekniska ämnen såsom matematik, fysik och programmering.

Två-stegs metoden utgörs av två steg. Första steget innebär att "härmar" och återskapar, medan andra steget som innebär att du gå vidare för att lösa svårare uppgifter.

Vad är två-stegs metoden?

Två-stegs metoden är en enkel, men samtidigt effektiv studieteknik. Metoden bygger på att du först ska härma och återskapa innan du försöker lösa svåra uppgifter på egen hand.

Tekniken är logisk och du förstår säkert varför du behöver agera på det sättet. Om du försöker lösa svåra uppgifter direkt kommer du snabbt stöta på problem, samtidigt som risken för prokrastinering ökar.

Genom att börja med att härma och återskapa kommer du lära dig de grundläggande delar i hur du löser liknande typer av problem.

Nedan kan du se en kort video där Björn Liljeqvist från KTH berättar om hur du kan använda två-stegs metoden.

Hur kan du använda två-stegs metoden?

För att du ska förstå hur du kan använda två-stegs metoden kommer vi gå igenom de 2 stegen mer nedan.

1. Att härma och återskapa

Första steget är att härma och återskapa idéer och problem. Genom att återskapa får du en grundläggande förståelse på ämnet. Det kommer lära dig hur du löser uppgiften, men du kommer inte utveckla den djupare förståelsen.

Att härma innebär mycket om att toucha på ytan på ett koncept. Det ger dig de grundläggande verktygen om hur du kan lösa olika typer av uppgifter.

Normalt sätt brukar det finnas uppgifter i skolboken som du kan härma, men ett annat tips är att se på videos på Youtube där de löser olika typer av problem. Genom att se på videos kommer ud också få en bättre förståelse hur andra tänker när de löser ett problem.

2. Gå vidare till svårare uppgifter

För att få en djupare förståelse på det som du försöker lära dig kommer du någon gång gå över till svårare uppgifter. Dessa typer av uppgifter kräver vanligtvis mer kreativitet och problemlösning, vilket kan göra de mer tidskrävande.

Detta steget går också att ta nästan hur långt som helst eftersom det alltid finns något mer som du kan lära dig, men du bestämmer själv vilken nivå du vill satsa på.

När man stöter på väldigt svåra problem kan man även behöva gå tillbaka till steg 1 om du stöter på ett problem som du inte sett tidigare.

Hej kära läsare! 🤓

Välkommen till Pluggtips.se! En plats för dig som vill få svaren på dina studiefrågor och förbättra dina betyg.


Lär dig maxa betygen!

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips och råd hur du kan maxa dina betyg och bli mer effektiv.